Schokkend onderzoek Mondo Verde

Bericht van 30-05-2024

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft een 62 pagina tellend rapport gepubliceerd over de omstandigheden bij Themapark Mondo Verde. Bite Back heeft al eerder een verzoek tot inspectie ingediend bij de NVWA. Dit rapport is gebaseerd op opgevraagde documenten, onderzoek ter plaatse en contacten met oud-medewerkers.

Rapport: https://www.biteback.nl/campagne/dierentuinen/mondo-verde/

Foto’s en video's op bovengenoemde pagina en in het rapport zelf mogen gebruikt geworden. Indien anders gewenst, kan er contact worden opgenomen.

Achtergrond
In december kwamen de omstandigheden in het park aan het licht door foto’s van bezoeker Alain Pirnay (1), waarop onder andere wolven in een erg vies verblijf te zien waren. Aan de hand daarvan diende Bite Back een verzoek tot inspectie in bij de NVWA (2)(3). Ook heeft de Partij voor de Dieren kamervragen gesteld(4). Enkele maanden later kwam naar buiten dat er veel mis was in het park, waaronder het feit dat er dieren zonder vergunning worden tentoongesteld (5).

Het onderzoek
Vlak na het indienen van het verzoek tot inspectie nam een oud medewerker contact op met Bite Back. Woordvoerder Raymond Olivers van Bite Back: ‘‘Uit de verhalen van deze medewerker kwamen zoveel schokkende zaken naar voren dat we direct besloten hebben de kwestie verder te onderzoeken’’.

Na maanden van onderzoek publiceert Bite Back vandaag het onderzoek. Bij tal van dieren zoals kamelen, leeuwen, tijgers, Sri Lanka panters en nandoes is stereotiep gedrag vastgesteld. Dit gedrag uit zich in dwangmatige bewegingen als gevolg van stress en verveling. Ook zitten veel dieren in kleine verblijven en staan er achter de schermen tal van verblijven met dieren in kleine hokjes. Opgevraagde documenten laten eveneens een reeks aan onwenselijke situaties zien waarin Mondo Verde niet juist handelde, onder andere met panters en zelfs met het toepassen van sloten.

Honden
Achter de schermen zitten ook tal van honden in vieze verblijven, waarmee doorlopend gefokt wordt. Deze dieren hebben een plastic iglo ter beschikking om in te schuilen. De rest van het verblijf is erg modderig.

Dieren en attracties
Bovendien zitten onder andere de leeuwen, tijgers en schapen naast lawaaierige attracties. Woordvoerder Olivers: ‘‘De aangetoonde zaken geven het beeld weer dat past bij de resultaten van de inspecties. Hieruit kunnen we niets anders dan concluderen dat Mondo Verde geen geschikte plek is voor dieren.’’
Minister Adema noemt de combinatie van dieren en attracties in het park eveneens onwenselijk. (6)

Leeuw Mannie
Een van de leeuwen in het park leeft grotendeels in isolatie. Een oud medewerker zegt daarover: ‘‘Deze leeuw heeft de eerste twee jaar het daglicht niet gezien’’. Ook nu woont het dier in een sluis en een klein nachtverblijf. Het park wilde deze leeuw verkopen aan Irak, maar dat is niet gelukt. Nu probeert het park deze te exporteren naar (Faunaland) Ancol, een attractiepark dat ook dieren heeft en waar interactie met dieren centraal staat. Gezien Mannie daar in onacceptabele omstandigheden terecht zou komen, heeft Bite Back inmiddels bezwaar aangetekend.

Woordvoerder Olivers: ‘‘Dat een dier zo lang in zulke omstandigheden is gehouden is onacceptabel. Mondo Verde had hier al jaren geleden hulp voor moeten inschakelen. Dat dit dier nog steeds in afzondering op een klein oppervlakte verblijft, laat de incompetentie zien van het park om voor deze dieren te zorgen.’’

Oproep tot meer informatie
Woordvoerder Olivers: ‘‘Het rapport is nog maar het topje van de ijsberg wat betreft verhalen die we vernomen hebben. We zijn nog op zoek naar meer bewijs van wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt. We roepen dan ook een ieder met meer informatie op om contact met ons op te nemen.’’

Bite Back heeft, gelijktijdig met het vrijgeven van het rapport, ook een meldpunt geopend waar men dierenleed aan de organisatie kan doorgeven. Dit staat eveneens op de pagina met het rapport.

Petitie
Direct na het vrijgeven van het onderzoek is Bite Back een petitie gestart om overplaatsing te eisen van de dieren naar meer gespecialiseerde parken/opvangcentra, evenals een fokverbod voor de huidige dieren en streng toezicht voor de dieren die nog in het park verblijven. (7)

(1) https://www.looopings.nl/weblog/24250/Felle-kritiek-op-Limburgs-dierenpark-Dit-soort-plekken-zouden-niet-mogen-bestaan.html
(2) https://www.biteback.nl/bite-back-dient-inspectieverzoek-in-voor-park-mondo-verde/
(3) https://www.looopings.nl/weblog/24274/Dierenrechtenorganisatie-trekt-aan-de-bel-na-verontrustend-bericht-over-Limburgs-dierenpark.html
(4) https://www.looopings.nl/weblog/24292/Partij-voor-de-Dieren-stelt-Kamervragen-over-dierenwelzijn-Mondo-Verde.html
(5) https://www.looopings.nl/weblog/25034/Veel-problemen-met-dierenwelzijn-in-Limburgs-attractiepark-Mondo-Verde-verschillende-overtredingen.html
(6) https://www.looopings.nl/weblog/25037/Minister-vindt-attractieparken-niet-geschikt-voor-houden-van-wilde-dieren.html
(7) https://actie.biteback.nl/nl/mondoverde