Naar aanleiding van een klacht van Bite Back heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat de verpakking van Kalverliefde onduidelijke voedselinformatie bevat die in strijd is met EU-wetgeving en de Nederlandse Reclame Code. Bite Back is blij dat de RCC heeft bevestigd dat er meer transparantie nodig is en dat de suggestie dat kalveren hun hele kalverperiode bij de moederkoe kunnen blijven niet mag worden gewekt op de verpakking.

Kalverliefde

Op de melkverpakking van het merk Kalverliefde staat dat hun kalfjes langer bij de moederkoe mogen blijven. De RCC geeft in haar conclusies aan: ‘’.. bij de consument [kan] gemakkelijk de onjuiste indruk ontstaan dat de kalveren gedurende de hele groeiperiode of de hele kalverperiode bij de koe blijven”. Alex Romijn, voorzitter van Stichting Bite Back: “Het belangrijkste punt van onze klacht was de suggestie op de verpakking dat het kalf na geboorte de hele natuurlijke kalfperiode bij zijn moeder mag blijven. In de praktijk is dit maar 3 maanden, veel korter dan in de natuur. Consumenten worden dus op het verkeerde been gezet. Dat dit nu verduidelijkt moet worden, juichen we toe.” 

Subjectief of misleidend

Stichting Bite Back maakte ook bezwaar tegen de teksten van Kalverliefde over ‘blije en gelukkige kalfjes’. Er is namelijk geen bewijs dat de kalveren echt gelukkig zijn in deze omstandigheden. De RCC oordeelde dat uitspraken zoals ‘Bij Kalverliefde houden we net zoveel van onze kalfjes als de mamakoe zelf’ en ‘blije en gelukkige kalfjes’ subjectief zijn en dat de consument voldoende zou snappen dat dit de mening van de adverteerder is. Alex Romijn: “We hopen net als de RCC dat de consument dit ‘sprookje’ doorziet, maar we zijn bang dat veel consumenten er in trappen. “  

Plantaardige zuivel beste voor dierenwelzijn

Volgens Bite Back bestaat er geen diervriendelijke manier om dieren te houden voor de productie van melk. Koeien en kalfjes lijden onder het handelen van de industrie. En het is ethisch niet correct dieren tot vee te maken voor menselijke behoeften. Alex Romijn: “Mensen worden zich steeds bewuster van het dierenleed achter de zuivelindustrie. Daardoor ontstaan nieuwe producten en merken zoals Kalverliefde. Consumenten denken dat ze goed bezig zijn door die producten te kopen. Helaas verandert er daardoor voor de dieren (te) weinig.”  Wil je zeker weten dat het dierenwelzijn gewaarborgd is? Dan is de enige optie te kiezen voor plantaardige zuivel en de hele dierlijke zuivelindustrie links te laten liggen.

Vanaf begin oktober dit jaar ligt Kalverliefde-melk in de schappen van Albert Heijn: een nieuwe biologische zuivellijn waarbij de koe en het kalf drie maanden bij elkaar blijven. Zo worden kalfjes groot en sterk dankzij de melk en liefde van de moederkoe. Kalverliefde, het klinkt zo mooi. Maar dierenrechtenorganisatie Bite Back vindt er niets moois aan. En daarom dient zij een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Kalverliefde
Niet veel mensen staan erbij stil, maar om melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. Pasgeboren kalfjes worden enkele uren na hun geboorte weggehaald bij hun moeder en alleen in een kalverbox gezet, waar ze kunstmelk te drinken krijgen. De echte melk gaat naar de consument. Kalverliefde claimt ‘net zoveel van hun kalfjes te houden als de mamakoe zelf’ en daarom mogen de kalveren bij Kalverliefde na hun geboorte lekker bij hun moeder blijven. ‘Want niemand kan zo goed voor het kalfje zorgen als de koe zelf’. Volgens Bite Back is het een misleidende uitspraak, want die suggereert dat Kalverliefde hun dieren nooit iets zou aandoen wat de moederkoe zelf ook niet zou doen.

Zuivelindustrie is niet diervriendelijk
Volgens Bite Back bestaat er geen diervriendelijke manier om dieren te houden voor de productie van melk. Alex Romijn van Bite Back: “De uitspraak net zoveel van de kalfjes te houden als hun moeder, is een absurde uitspraak. Vroeg of laat gaan al deze dieren naar de slacht, ook die van Kalverliefde. Dat zou een moederkoe toch nooit wensen voor haar kalf? Natuurlijk is drie maanden langer dan gebruikelijk in de zuivelindustrie, maar veel korter dan de twaalf maanden die kalf en moeder in de natuur bij elkaar blijven.”

Blije en gelukkige kalfjes?
Bite Back is tegen de zuivelindustrie in geheel. “Want je ziet maar weer dat ook dit ‘diervriendelijke alternatief’ de consument misleidt en niet het hele verhaal vertelt, zoals de grotere melkveebedrijven dit ook geregeld doen. Kalverliefde suggereert ‘blije en gelukkige kalfjes’ te hebben, maar hoe weten ze voor 100% zeker dat hun dieren gelukkig zijn als ze na drie maanden al bij hun moeder worden weggehaald? Wat er na die periode gebeurt met deze jonge dieren, bijvoorbeeld waar de stierkalfjes heen gaan, is geen onderdeel van hun communicatie. De consument wordt op het verkeerde been gezet”, aldus Alex Romijn.

Klacht bij de Reclame Code Commissie
Door de uitingen van Kalverliefde op hun website en de verpakkingen vindt Bite Back dat de consument niet van voldoende informatie wordt voorzien en zelfs misleid wordt. Men denkt er goed aan te doen om Kalverliefde-melk te kopen, maar het tegendeel blijkt waar: “De kalfjes van Kalverliefde is hetzelfde lot beschoren als alle andere kalfjes in de zuivelindustrie. Alleen duurt het bij Kalverliefde net wat langer. Als de bewuste consument wil kiezen voor diervriendelijke zuivel, is er maar één optie en dat is plantaardige zuivel.” Bite Back heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend en hoopt dat de website, reclame-uitingen en verpakkingen van Kalverliefde moeten worden aangepast, zodat de consument daarop betrouwbare informatie kan vinden over hun liefde voor kalveren.

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Dierenrechtenorganisatie Bite Back dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) vanwege onjuiste informatie op de website van het Dolfinarium. Op de website valt voor potentiële bezoekers te lezen dat het Dolfinarium genoeg ruimte aan de dieren biedt. Het ministerie van LNV oordeelde eerder dat de verblijven niet meer toereikend zijn en in 2029 verbeterd moeten zijn.

Woordvoerder Alex Romijn: “Het Dolfinarium is eerder dit jaar al op de vingers getikt vanwege de gebrekkige huisvesting van dieren, maar gaat wel door met doen alsof alles OK is voor de dieren. De huidige verblijven voldoen niet aan de eisen die het ministerie van LNV stelt. Overigens geven experts aan dat geen enkel verblijf in dolfinaria groot genoeg is. De website maakt zodoende reclame voor het Dolfinarium zonder potentiële klanten juist te informeren.“

Het blijft echter niet beperkt tot alleen de leefruimte. Op zijn website stelt het park dat de dolfijnen gelukkig zijn. Alex Romijn: “Dit valt natuurlijk lastig met zekerheid te zeggen. Experts zijn in ieder geval van mening dat een dolfinarium niet genoeg kan bieden om aan het welzijnseisen van de dieren te voldoen. Het Dolfinarium spreekt zichzelf overigens ook op zijn site tegen. Zo valt ook te lezen ‘Wat een dier ervaart in zee of in het Dolfinarium weten we niet.’. Kortom, hoe weet het Dolfinarium dan wél dat de dieren absoluut gelukkig zijn?”

Bite Back vraagt de RCC dan ook om de klacht gegrond te verklaren en het Dolfinarium erop te wijzen dat het onjuist informeren over de situatie van de dieren misleiding van de consument is.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het bezwaar tegen de permanente ontheffing voor olifant Buba en zebra Smiley - ingediend door stichting Bite Back - afgewezen. Onterecht, aldus Stichting Bite Back, want een permanente ontheffing druist in tegen het belang van Buba. Eerder verkregen documenten uit een Wob-verzoek gaven aan dat het ministerie 180 graden draaide na de aangenomen moties van CDA en PVV in de Tweede Kamer. Bite Back zal in beroep gaan tegen de beslissing.

Woordvoerder Alex Romijn: “We zijn teleurgesteld in het besluit, maar het komt ook niet geheel onverwacht. Het ministerie geeft nu als argument tegen het bezwaar dat de resocialisatie van Buba (en Smiley) intensief zal zijn en veel tijd zal kosten. Dit was eerder geen bezwaar toen het ministerie vóór verplaatsing van de dieren naar een opvang was.“

Er verstrijkt nu nog meer tijd voor olifant Buba, terwijl ze al in Frankrijk had kunnen genieten van haar nieuwe omgeving. Inmiddels is in Elephant Haven, de beoogde opvang voor Buba, al een eerste bewoner aangekomen.

Naast het bezwaar omtrent Buba werd ook bezwaar gemaakt tegen de ontheffing voor zebra Smiley die - illegaal - bij het circus verbleef. Romijn: “Ook Smiley verdient een beter leven en dat kan bij een opvanglocatie in België. Smiley kan daar - als sociaal dier - met soortgenoten zijn in plaats van alleen bij het circus.“ 

Afgelopen week toonde een documentaire van Zembla al aan hoe rondom orka Morgan fouten zijn gemaakt door het ministerie van LNV. Romijn: “Het verhaal van Morgan zou een wijze les moeten zijn geweest, maar wederom maken ze fouten, waardoor het belang van een individu geschaad wordt. Dit keer waren de experts en ambtenaren van mening dat de olifant beter af was bij een opvang, maar is het vooral tegengehouden doordat minister Schouten tegen het belang van de olifant instemde om de aangenomen moties uit te voeren.“

Bite Back vindt dat de belangen van Buba en Smiley nu ernstig geschaad zijn. Niet de beste oplossing is gekozen, maar er is vooral gespeeld met het lot van deze dieren in de politieke arena. Bite Back zal daarom in beroep gaan.[/vc_column_text][vc_single_image image="60617" img_size="large" alignment="center"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

Al sinds 2015 is er - mede door acties van Bite Back - een verbod op het gebruiken van wilde zoogdieren in circussen. Ook mogen circussen deze dieren niet meer vervoeren. Helaas kreeg circus Freiwald een ontheffing voor het met zich mee blijven slepen van olifant Buba. De reden? Er zou geen opvanglocatie beschikbaar zijn. Die is er inmiddels wel, bij olifantenopvang Elephant Haven in Frankrijk, maar door moties in de Tweede Kamer werd demissionair minister Schouten van LNV gedwongen om wederom een ontheffing af te geven in plaats van haar ambtenaren en experts te volgen die vonden dat Buba beter af was in een gespecialiseerde opvang. 

Circus Freiwald heeft nu ook een permanente ontheffing gekregen voor zebra Smiley. Deze zebra hielden ze al een tijd illegaal. Ze hadden voor Smiley nl. geen (tijdelijke) ontheffing. Ook voor Smiley is er een opvangplek beschikbaar. Daar zou ze met soortgenoten kunnen zijn. 

Bite Back heeft bezwaar ingediend tegen beide ontheffingen. Ook collega’s van Animal Rights hebben dat gedaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent aangegeven dat de beslissing op ons bezwaar nog even op zich laat wachten. Wij vinden dat we terecht bezwaar maken op de ontheffingen en dat een ontheffing niet in belang is van olifant Buba of zebra Smiley.

Alex Romijn, voorzitter Stichting Bite Back, “Voorop staan voor ons de gezondheid en het welzijn van olifant Buba en zebra Smiley, alsmede de beste toekomstperspectieven voor deze dieren. Besluiten moeten naar onze mening dan ook specifiek genomen worden in het belang van de dieren. “

Uit verkregen Wob-documenten constateren wij dat de conclusie van het ministerie van LNV eenduidig was dat olifant Buba het beste af is bij olifantenopvang Elephant Haven in Frankrijk en dat daar opgevangen worden de voorkeur geniet boven blijven bij het circus. Ook voor Smiley is er een plek gevonden.

In de nota ‘stand van zaken circusolifant Buba en zebra Smiley’ van 10 november 2020 schrijft men aan de Minister: 

“Voor beide dieren is door DAD een geschikte opvanglocatie gevonden [..] Van de 3 locaties heeft alleen Elephant Haven uit Frankrijk de questionnaire ingevuld en opgestuurd. Deze locatie voldoet aan alle eisen en is daarmee geschikt voor de opvang van Buba." 

Klik hier om ons uitgebreide bezwaar te lezen.

Kunstmatig geïnsemineerd, moeders en kalfjes van elkaar gescheiden, doorgefokt, grote kans op aandoeningen, op lange transporten gezet en gedood in slachthuizen. Dat somt in het kort het leven op van dieren -koeien, geiten en schapen- in de zuivelindustrie. Vandaar dat Stichting Bite Back met een nieuwe campagne komt: UITGEMOLKEN!. Een campagne die mensen bewust moet maken van de impact van deze industrie op de dieren, de natuur en op onze samenleving. Bite Back zal de campagne lanceren op ‘wereldmelkdag’, 1 juni, met het presenteren van een rapport over de zuivelindustrie op het Plein in Den Haag.

Woordvoerder Alex Romijn: “Het is een verschrikkelijke industrie die jaarlijks miljoenen dieren uitbuit en doodt. In Nederland worden 1,6 miljoen melkkoeien gehouden. Jaarlijks gaat een derde van deze dieren naar de slacht, omdat hun gezondheid en productiviteit achteruit gaan. Koeien kunnen van nature 20 tot 25 jaar worden, maar in de zuivelindustrie worden ze gedood op een leeftijd van gemiddeld 5,5 jaar.“

Omdat koeien niet automatisch melk geven, worden ze kunstmatig geïnsemineerd. De kalfjes worden vlak na hun geboorte gescheiden van hun moeder. De mannelijke (en een gedeelte van de vrouwelijke) kalfjes worden vetgemest en na 8 maanden geslacht. De overige vrouwelijke kalfjes ondergaan hetzelfde lot als hun moeder. Jaarlijks worden in Nederland 1,6 miljoen kalfjes geslacht.

“Voor schapen en geiten die ingezet worden voor melkproductie is het niet anders. Alles voor de productie, ten koste van de dieren.“, aldus Alex Romijn. “En niet alleen de dieren zijn de dupe. De impact op het milieu en de natuur komt daar nog eens bovenop. O.a. de stikstofuitstoot van de zuivelindustrie zorgt voor schade aan de natuur. De veehouderij draagt bovendien ook bij aan risico op zoönosen, zoals Q-koorts, die verspreid is door de geitenzuivelindustrie en veel impact heeft.“

De organisatie doet tevens een oproep aan de minister en de Tweede Kamer om meer in te zetten op de plantaardige transitie en meer ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van hoogwaardige, plantaardige zuivelalternatieven. Bij de actie zal een koffiekar aanwezig zijn waar voorbijgangers of politici gratis verschillende koffiespecialiteiten met plantaardige melk en een lekkere versnapering kunnen proberen.

www.uitgemolken.nl

Op 18 december 2020 is het Bake Cookies Day. Ter gelegenheid daarvan deel ik (Mieke) een aantal recepten voor hemelse koeken. Mijn lievelingskoeken zijn chocolate chip cookies. Ik houd van de combinatie van krokant koekdeeg met knapperige en smeuïge stukjes chocolade. Als ik koekjes in huis heb dan gaat zo’n lading in één keer op. Ik heb dan ook geen koektrommel; totaal overbodig als je het mij vraagt.

Chocolate chip cookies

Om te beginnen deel ik graag een recept van mijn favoriete soort koek. Op de site van de Vegan Challenge vind je een heel toegankelijk recept met ingrediënten die je misschien allemaal nog wel in de kast hebt liggen. In een handomdraai staat dit lekkers op tafel. Genoeg om uit te delen én om er een (of meer) voor jezelf te houden.

Foto: VeganChallenge

Een hint naar kerst

Het is december, de kerstdagen komen eraan. Wat is er nou leuker dan knus samen kerstkoekjes bakken? In dit recept van De Groene Meisjes staat een handige tip om deze koekjes te kunnen ophangen in de kerstboom. Haal je bakvormpjes maar tevoorschijn en duik gezellig de keuken in. Oh denneboom, oh denneboom...

Foto: De Groene Meisjes

Chocolade-kokoskoek

Deze koekjes zijn een lust voor het oog: een heerlijke laag chocolade met daarop kokosrasp, wat mij doet denken aan sneeuw. Hopelijk kunnen we de komende maanden buiten ook genieten van een winters landschap. Mocht je niet van kokos houden dan kun je kiezen voor een andere versiering, zoals bijvoorbeeld gehakte nootjes of pure hagelslag.

Foto: Simply Vegan

Roze koek

Roze koeken worden in Nederland veel gegeten. Ze worden ook wel glacékoeken of fondantcakes genoemd. Voor veganisten zijn deze koeken echter niet geschikt. Naast ei en zuivel bevatten ze vaak nog een derde dierlijk ingrediënt, namelijk karmijnzuur (E120) voor de roze kleur. Suzanne van Wat eet je dan wel laat in dit recept zien hoe je roze koeken kunt ‘veganiseren’, mét een aantrekkelijke lichtroze glazuurlaag erop. Ik zet graag mijn tanden in deze smakelijke lekkernij.

Foto: Wat eet je dan wel?

Provincie Noord-Holland wil duizenden damherten afschieten. Dat moeten we natuurlijk niet laten gebeuren. Jacht is geen oplossing en zorgt voor onnodig leed en stress bij dieren. Dieren worden regelmatig niet direct doodgeschoten, maar vluchten aangeschoten weg, en moeten daardoor langer lijden. Andere dieren raken gestrest van al het geknal. Bovenal is het leven van de dieren iets waard en kostbaar. Een dierenleven is niet een nummer om af te turven tot het quotum bereikt is. De Partij voor de Dieren heeft een tegenvoorstel ingediend om een niet-dodelijk plan te ontwikkelen als alternatief en zo de herten een eerlijke kans te geven. Hier zijn wij het natuurlijk grondig mee eens. 

De Partij voor de Dieren riep iedereen op om een e-mail te sturen. Ook Bite Back is in de pen geklommen en wij zonden onderstaande reactie naar de volksvertegenwoordigers en de gedeputeerden in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Stuur jij ook een e-mail? De mailadressen vind je in de link hierboven. 

We hopen dat de volksvertegenwoordigers het serieus zullen overwegen en kiezen voor niet-dodelijke opties. 

----

Geachte volksvertegenwoordiger,

Wij schrijven u naar aanleiding van het voornemen van de provincie Noord-Holland om toestemming te geven voor het doden van duizenden damherten. Bite Back is van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur niet voldoende mee worden gewogen. Juist nu biodiversiteit onder druk staat en de mensheid de schadelijke effecten oogst van onze omgang met dieren en natuur, is het des te belangrijker om te zoeken naar een andere weg. 

De jacht op dieren is niet te verantwoorden. Dieren worden regelmatig niet direct doodgeschoten, maar vluchten aangeschoten weg, en moeten daardoor langer lijden. Andere dieren raken gestrest van al het geknal. Bovenal is het leven van de dieren iets waard en kostbaar. Een dierenleven is niet een nummer om af te turven tot het quotum bereikt is. Er is een morele verplichting om daarom een nieuwe afweging te maken en buiten de eigen kaders te kijken naar mogelijke andere wegen.

Wij hebben vernomen dat de Partij voor de Dieren een voorstel heeft gedaan om een team samen te stellen van wetenschappers en dierenorganisaties om te komen tot een niet-dodelijk plan. Wij juichen dit plan van harte toe en zien uitvoering van dit plan niet anders dan wat wij in dit beschaafde land zouden moeten doen. We hopen dan ook dat u dit serieus wilt overwegen of actief wilt meedenken over een andere niet-dodelijke benadering.  

In afwachting van uw reactie,

Hartelijke groet,

Photo: tino v via Pexels

Vrijwilliger Mieke doet een bekentenis:

Ik ben gek op chocolade, in alle denkbare vormen. Sinds ik veganistisch eet -nu zo’n drie jaar- bak ik regelmatig iets lekkers waarin chocolade de hoofdrol speelt. Chocoladetaart, cupcakes, cookies, brownies… Als je denkt dat elke brownie hetzelfde smaakt, heb je het mis. In dit artikel deel ik vier verschillende brownierecepten met elk een andere invalshoek. 

Fudgy vegan brownies

Deze fudgy brownie van Vegetus is met recht een succesrecept te noemen. Ik heb dit recept al vaak gemaakt en iedere keer krijg ik er enthousiaste reacties op. Van zowel collega’s, vrienden als familie en het maakt niet uit of ze gewend zijn om plantaardig te eten of niet: het valt altijd in de smaak. Ik vind het lekker om er noten doorheen te doen, maar zonder is het ook een verrukkelijke traktatie. 

Recept van Vegetus

Bomvol eiwitten (én glutenvrij)

Dit recept laat zien dat je voor je dagelijkse dosis eiwitten ook kunt kiezen voor een zoet baksel, in plaats van bijvoorbeeld een vleesvervanger bij het avondeten. Toen Miriam dit recept maakte, had ze geen beschikking over een bakblik. Ik moet zeggen: het ziet er juist heel feestelijk uit als je de brownie in muffinvormpjes bakt. Ik ga dit recept absoluut een keer zelf maken en serveer er dan zeker een bolletje vegan ijs bij zoals wordt getipt.

Recept van: The Veggie Reporter

Appelmoes als eivervanger

Deze brownie van Wat eet je dan wel is heel eenvoudig te maken: je doet simpelweg alle ingrediënten bij elkaar, eventjes mengen en hup, de oven in. Leuk detail is het gebruik van appelmoes als vervanger van ei. Klinkt misschien gek, maar je proeft er niets van! Ook dit recept heb ik zelf uitgeprobeerd. Deze appelmoesbrownie is luchtig én smeuïg.

Recept van Wat eet je dan wel?

Brownies met verborgen groente

Als je zowel gluten als suiker wil vermijden, zit je met dit recept helemaal goed. Bij de ingrediëntenlijst vind je namelijk tips om deze componenten te vervangen. Een ander voordeel is dat in dit recept maar liefst een hele courgette is verwerkt en je daar niets van proeft. Omdat kinderen (maar eerlijk: sommige volwassenen ook) niet altijd even happig zijn op grote porties groenten, krijgen ze op deze manier net even wat meer binnen zonder dat ze het door hebben. Daarnaast ziet deze brownie er ook nog eens ontzettend appetijtelijk uit met die lekkere chocoladedruppels bovenop. 

Recept van Kimmchi

Het water loopt mij alweer in de mond. Welk recept ga jij als eerste uitproberen?

Dat de Buba-moties aangenomen zouden worden stond vooraf vast. De minister lijkt nu via de pers te communiceren dat Buba bij Circus Freiwald kan blijven. De Wet dieren is echter overduidelijk. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op het verbod op het meeslepen van wilde dieren door circussen. “Dit is een absoluut verbod waar de krokodillentranen van de familie Freiwald niets aan veranderen,”geeft Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen aan.

De ontheffingen die tot nu toe zijn verleend voor Buba waren altijd in afwachting van een opvangplek en die is er nu in Frankrijk. “Er is dus geen enkele reden om op 1 januari opnieuw een ontheffing te verlenen, ongeacht het gedraai van minister Schouten,” zegt Vermeulen.

Deskundigen hebben de minister geadviseerd dat een verplaatsing naar een opvang in het belang van Buba is. Deskundigen wereldwijd zijn het er over eens dat een circus de slechts mogelijke plek voor een olifant is.

“Dat niet-deskundige Kamerleden de Afrikaanse olifant Buba willen veroordelen tot een bestaan als levende reclamezuil van een praktisch failliet circus is niets anders dan populisme,” vindt Vermeulen. “Buba’s belangen worden opgeofferd aan goedkope sentimenten door een minister zonder ruggengraat.”

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bite Back zullen naar de rechter stappen om Buba te bevrijden uit het circus als dit nodig is. De dierenrechtenorganisaties zullen een nieuwe ontheffing aanvechten en mogelijk Circus Freiwald direct voor de rechter slepen.