Hoe bereiken we ons doel?

Bite Back tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • Gerichte, geweldloze campagnes en acties te voeren ter bevordering van dierenrechten, bedrijven en consumenten aan te sporen om diervriendelijker te werken en te consumeren;
  • Voorlichting te verstrekken over de gevolgen van het gebruik van dierlijke producten voor het dier, de gezondheid, het milieu en de derde wereld;
  • De ethiek en de levenswijze te promoten die samengaat met dierenrechten. Zo promoot en stimuleert Bite Back actief het veganisme evenals het gebruik van plantaardige voeding, diervriendelijke kleding en dierproefvrije producten. Alsook steunen we wetenschappers, dokters en bedrijven  die zich om ethische of wetenschappelijke redenen tegen vivisectie kanten;
  • Bite Back promoot amusement waarbij geen misbruik van dieren wordt gemaakt zoals circussen zonder dieren;
  • De nationale overheid en lokale overheden te verzoeken om een diervriendelijk beleid te voeren, aandacht te vragen om de bestaande dierenwelzijnswetten correct toe te passen en uit te breiden;
  • Het aan het licht brengen van dierenleed achter de schermen van de vee-industrie, de bontindustrie, de vivisectie, en de amusementsindustrie;
  • Het stimuleren van de adoptie van dieren en het ontmoedigen van het kopen van dieren; het onder de aandacht brengen van en steun geven aan erkende asielen, stichtingen en verenigingen die dieren opvangen.