Bite Back dient inspectieverzoek in voor park Mondo Verde

Bericht van 12-12-2023

Recentelijk werd Bite Back geattendeerd op een bericht binnen de dierentuinbezoekers-community betreffende het dierenpark Mondo Verde in Landgraaf. Hieruit bleek sterke kritiek van bezoekers op de leefomstandigheden van de dieren en de deprimerende omgeving waarin zij zich bevinden.

Bite Back heeft op basis van deze berichten contact opgenomen met zowel de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) met het verzoek om inspecties uit te voeren met betrekking tot de verblijven en het welzijn van de dieren in dit specifieke dierenpark. Bovendien heeft Bite Back, na ontvangst van verschillende signalen, een WOO-verzoek ingediend. Dit verzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over eventuele inspecties die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd en of er al bestaande kwesties bekend zijn bij de verantwoordelijke autoriteiten.

De beelden
Op de beelden, die door bezoeker A. Pirnay zijn gemaakt, is te zien hoe de wolven, bijvoorbeeld, niet meer dan een modderige bak ter beschikking hebben. Ook liggen er plastic stukken op de grond.

De tijgers en leeuwen worden daarnaast vlak naast de attracties gehouden. Hierdoor hebben zij geen moment van rust gedurende de dag.

Bite Back
Bite Back verzet zich als organisatie tegen de exploitatie van dieren in dierenparken, omdat wij van mening zijn dat dieren niet bedoeld zijn voor ons vermaak. Onze acties en verzoeken tot inspectie zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op mogelijke misstanden en om te pleiten voor een betere behandeling van dieren in gevangenschap.