Gisteren hielden we een Charity Brunch (met loterij) voor Stichting Zilver en Bite Back, bij Rebel Rebel in Dordrecht.

Alle tickets waren verkocht en het was een onwijs gezellige middag! Ook de loterij was erg spannend, met 30 prijzen om te winnen!

Hierbij willen we iedereen bedanken die mee geholpen heeft!
Rebel Rebel voor de locatie.
Onze vrijwilliger Michel voor het organiseren.

En uiteraard de volgende sponsoren:
- Feathery Forest
- The Lekker Company
- Veganpets
- Black & White Community
- Max&Bien
- Marcel's Green Soap
- Mister WoodRope Vegan Bakery
- Viola's
- De Oude Plek
- Backstage vegan kitchen
- Tobias Leenaert
- Maria Tiqwah
- IceLab NiceCream Creations
- Rozey Rotterdam
- Vegan Visboer
- CrowBunny
- Yemaya Vegan Corner
- Janneke Deijk
- De Onbekende Boekhandel
- Banket Yvette
- Bar Bistro Calypso
- VEGA-LIFE

Recentelijk werd Bite Back geattendeerd op een bericht binnen de dierentuinbezoekers-community betreffende het dierenpark Mondo Verde in Landgraaf. Hieruit bleek sterke kritiek van bezoekers op de leefomstandigheden van de dieren en de deprimerende omgeving waarin zij zich bevinden.

Bite Back heeft op basis van deze berichten contact opgenomen met zowel de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) met het verzoek om inspecties uit te voeren met betrekking tot de verblijven en het welzijn van de dieren in dit specifieke dierenpark. Bovendien heeft Bite Back, na ontvangst van verschillende signalen, een WOO-verzoek ingediend. Dit verzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over eventuele inspecties die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd en of er al bestaande kwesties bekend zijn bij de verantwoordelijke autoriteiten.

De beelden
Op de beelden, die door bezoeker A. Pirnay zijn gemaakt, is te zien hoe de wolven, bijvoorbeeld, niet meer dan een modderige bak ter beschikking hebben. Ook liggen er plastic stukken op de grond.

De tijgers en leeuwen worden daarnaast vlak naast de attracties gehouden. Hierdoor hebben zij geen moment van rust gedurende de dag.

Bite Back
Bite Back verzet zich als organisatie tegen de exploitatie van dieren in dierenparken, omdat wij van mening zijn dat dieren niet bedoeld zijn voor ons vermaak. Onze acties en verzoeken tot inspectie zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op mogelijke misstanden en om te pleiten voor een betere behandeling van dieren in gevangenschap.

In het kader van de Uitgemolken-campagne stonden we afgelopen zondag met onze stand midden in het centrum van Arnhem. Een prachtige plek met veel voorbijgangers, waarvan er velen een flyer aannamen of het gesprek met ons aangingen.

We hadden tevens een plantaardige melk-proeverij ingericht, om mensen kennis te laten maken met plantaardige alternatieven voor zuivel. Daar werd volop van genoten! Het is fijn om te zien dat veel mensen open staan voor onze informatie en ook echt bereid zijn om erover na te denken.

Vanuit Bite Back vinden we het belangrijk om dit soort activiteiten te blijven ondernemen, om mensen te informeren over het leed dat er gaande is in de zuivelindustrie en om te laten zien dat de alternatieven ook echt lekker zijn. Wil je daarbij helpen? Kijk dan snel onder ''Help ons'' op onze website en sluit je aan.

Tot snel!

Een van de bruggen in de nabijheid van het Dolfinarium heet de Dolfinariumbrug. Een naam die niet meer van deze tijd is, gezien de duidelijk aantoonbare problemen met het houden van zeedieren in het park.

Daarom besloten de dolfijnen (die onlangs zelf ontsnapt zijn) in actie te komen en de brug officieel te hernoemen naar de Dolfinariumvrij-brug.

Wij zijn van mening dat dit een enorme vooruitgang is voor Harderwijk, en we hopen dan ook oprecht dat deze nieuwe naam blijft!

Wil je meedoen met onze campagne? Bekijk dan wat je kunt doen in het menu onder ''Wat kan jij doen?''.

Hoe hebben jullie Wereld Plantenmelk Dag gevierd?

We organiseerden zondag in Utrecht een infostand over Bite Back, onze campagne Uitgemolken en boden voorbijgangers verschillende veganistische melkproducten aan om te proeven.
De productie van zuivel veroorzaakt niet alleen enorm veel dierenleed, maar heeft ook een enorme negatieve impact op het milieu en is niet zo gezond als de zuivellobby ons wil doen geloven - studies hebben zuivel gelinkt aan een verhoogd risico op borst-, eierstok- en prostaatkanker en diabetes type 2 (*informatie van The Physicians Committee for Responsible Medicine).

Wil je meedoen aan onze toekomstige acties en evenementen?
Meld je dan aan als activist of/en word vrijwilliger bij Bite Back.

Dierenrechtenorganisaties Bite Back, Animal Rights en Fauna4Life hebben aangiftes ingediend tegen zes personen die betrokken zijn bij het doodschieten van de wolf in Wapse. Dit is onafhankelijk van elkaar gedaan, maar wel in gelijkluidende bewoordingen.

Vanuit Bite Back en Animal Rights is er nu een gezamenlijke persverklaring uitgestuurd, met een volledige uitleg wat de stand van zaken is, de wettelijke kaders die worden gebruikt bij de aangifte en een tijdlijn. In de afgelopen weken zijn we alleen maar meer overtuigd geraakt dat deze wolf onrecht is aangedaan, en we eisen dan ook gerechtigheid!

Wil je de volledige persverklaring lezen? Dan kun je deze hieronder vinden.

Wil je ons steunen in deze juridische strijd? Dan kun je via hier een donatie overmaken.


PERSBERICHT

Afgelopen week hebben de dierenorganisaties Animal Rights, Bite Back en Fauna4Life aangifte gedaan wegens het doden van een wolf in Wapse in strijd met de Habitatrichtlijn, Wet Natuurbescherming en het Wolvenprotocol. De organisaties deden dit onafhankelijk van elkaar, maar in gelijkluidende bewoordingen, bijgestaan door Utopie advocate Cindy van de Ven.

De laffe, brute moord werd begaan op zondag 9 juli 2023 rond 09:15, ruim twee uur nadat de wolf werd aangetroffen bij schapen en geiten van een zogenaamde hobbyboer.

De organisaties hebben aangegeven dat ze verwachten dat de zaak door de milieurecherche behandeld wordt in verband met overtredingen van (Europeesrechtelijke) milieuwetgeving.

Betrokkenen waartegen de aangifte zich richt zijn de burgemeester en loco-burgemeester van Westerveld, de schapen-en geitenhouder en zijn zoon, de schutter en een buurtbewoner die als eerste werd gebeld.

“Het feit dat de burgemeester zijn verhaal diverse keren heeft verandert of aangepast, maakt zijn hele verhaal over de besluitvorming die resulteerde in de executie van de wolf ongeloofwaardig,” zegt Alex Romijn van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

Bewijsmiddelen
De organisaties hebben de politie gevraagd om de onbewerkte beelden van het incident op veiligheidscamera(‘s), waarvan het bestaan door LTO Noord is bevestigd, veilig te stellen. Alsmede de telefoongegevens (belhistorie, berichten, foto- en filmmateriaal) van alle aanwezigen op het terrein rond het incident.

Veder dienen de opgestelde rapporten aan het dossier te worden toegevoegd, zoals die van de dierenarts, BIJ12-inspecteur, BIJ12-taxateur en het autopsie rapport van de wolf. Ook het onderzoek van de beet van de dierhouder in het ziekenhuis (aanwezigheid DNA wolf) zou onderdeel moeten zijn van het dossier.

Verder willen de organisaties dat de notulen van de bijeenkomst “Meldingen wolven in Westerveld en ruime omgeving”, waarin de burgemeester gezegd zou hebben dat alle wolven in de gemeente afgeschoten mogen worden, aan het dossier worden toegevoegd.

“Dit was geen ‘probleemwolf’ maar een wolf die natuurlijk, verdedigend gedrag vertoonde toen hij werd aangevallen door de dierhouder met een hooivork en schep in een besloten ruimte,” zegt Pauline de Jong van dierenbeschermingsorganisatie Fauna4Life.

Globale tijdlijn
07:00 uur
De dierhouder ziet een wolf binnen het hek waar hij schapen en geiten houdt. De dierhouder belt een voormalig VVD-Statenlid, die hem adviseert en de burgemeester en een jager belt. De dierhouder gaat de wolf te lijf met hooivork en schep. De wolf zou de dierhouder gebeten hebben. De zoon zou de wolf hebben geslagen met een stok/voorwerp. De wolf zou geprobeerd hebben te ontsnappen, maar dat lukte niet, waarna de wolf zich verstopte onder een zonnepaneel.
07:30 uur
De burgemeester en loco-burgemeester horen van de situatie. De politie adviseert om het hek open te zetten en de stroom van het schrikdraad af te halen, zodat de wolf kan ontsnappen. Dit wordt niet gedaan. De wolf ligt inmiddels al een tijdje angstig, maar rustig, onder een zonnepaneel.
De burgemeester, die zijn verhaal een aantal keren verandert, belt geen wolvendeskundigen. Had hij dat wel gedaan dan was, zo blijkt uit interviews met die deskundigen, benadrukt de wolf vrij te laten en geen schade toe te brengen.
08:30 uur
Burgemeester of loco-burgemeester (namens burgemeester) geeft bevel om de wolf dood te schieten, ondanks dat de wolf al een tijdje rustig onder een zonnepaneel lag.
09:15 uur
Iemand van de politie, vermoedelijk een hondengeleider, executeert de wolf. De wolf lag nog steeds rustig onder het zonnepaneel. Er was dus, ruim twee uur na het mogelijke bijtincident, geen sprake van acuut gevaar of dreiging daarvan. Desondanks is ervoor gekozen de wolf dood te schieten, in plaats van te verjagen of in het uiterste geval te verdoven (de politie moet de minst ingrijpende maatregel kiezen) en buiten het hek uit te zetten.

“Wolvendeskundigen die door diverse kranten werden geïnterviewd, geven allen aan niet gecontacteerd te zijn door de autoriteiten in Wapse/Westerveld, hoewel ze allemaal bereikbaar waren,” zegt Susan Hartland, directeur van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. “De experts zijn unaniem in hun oordeel dat niemand het recht had om over te gaan tot deze lynchpartij.”

Wettelijk kader
Artikel 3.5, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming (in verband met de Habitatrichtlijn): het is verboden in het wild levende dieren van soorten (...), opzettelijk te verstoren, te vangen of te doden. In dit geval gaat het om een wolf die verstoord, gevangen en gedood is.

Artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming: Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het hierboven genoemde verbod. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.

Artikel 175 van de Gemeentewet: in geval van ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde nodig acht. Er moet hierbij sprake zijn van een acuut gevaar en daarvan was in dit geval geen sprake. De burgemeester kon zich daarom niet op dit artikel beroepen en tot een "noodbevel" overgaan.

Interprovinciaal wolvenplan, interventie richtlijnen (ofwel: 'Wolvenprotocol'): wanneer de veiligheid acuut in het geding is, kan op last van de burgemeester worden ingegrepen. (...) Bij ingrijpen zal altijd eerst moeten worden overwogen of de situatie met, voor de wolf, niet-dodelijke middelen het hoofd kan worden geboden. (...) Voor het verjagen en in het uiterste geval doden van een wolf is een ontheffing of vrijstelling nodig. (...) Het verjagen van eigen terrein of uit eigen buurt om gevaarlijke situaties te voorkomen is bij de wet niet verboden. (...) Verjaging mag bijvoorbeeld met geluiden of visuele middelen. Het is niet toegestaan de wolf te verwonden.
In het onderhavige geval is de wolf hoogstwaarschijnlijk verwond door de dierhouder en zijn zoon.

Indien blijkt dat inderdaad sprake is geweest van het slaan van de wolf met een stok/voorwerp, gaat ook artikel 2.1, eerste lid, van de Wet dieren op (dierenmishandeling door de dierhouder en zijn zoon).

Ten overvloede
Dit incident had niet plaatsgevonden indien de dierhouder zich aan artikel 1.6, derde lid, van het Besluit houders van dieren, had gehouden en zijn dieren tegen roofdieren, in dit geval de wolf, had beschermd, bijvoorbeeld door een wolfwerend raster te gebruiken dat aan de eisen van BIJ12 voldeed, of de dieren ’s nachts op te hokken.

Ook indien de wolf de mogelijkheid was geboden om te ontsnappen, zoals verplicht volgens het Wolvenprotocol en ook volgens het advies van de politie, had dit voorkomen kunnen worden.

Naast deze strafrechtelijke procedure via aangifte bekijken de organisaties ook welke bestuursrechtelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Volgens betrouwbare bron zou Buba ergens dit jaar verplaatst zijn van circus Freiwald naar het ‘Kimba Elefant Park’ in Töltéstava, Hongarije. Een park waar wilde dieren gedwongen worden om publiek te vermaken met kunstjes. Animal Rights en Bite Back halen verhaal bij de minister.

ACHTERGROND

In Nederland kennen we Buba als de laatste olifant die door een circus werd meegesleept. Sinds 15 september 2015 geldt er in Nederland een verbod op wilde dieren in het circus. Maar Freiwald kreeg voor Buba een ontheffing. Buba mocht van het ministerie voorlopig meereizen met het circus op voorwaarde dat deze zou meewerken aan opvang zodra een geschikte locatie zich aandient. Voorwaarde was ook: de olifant mag niet in direct contact komen, of aangeraakt worden, door publiek, een verbod dat meermaals werd overtreden. Ondanks actie van dierenrechtenorganisaties om Buba te helpen met een verhuizing naar Elephant Haven in Frankrijk, keerde de politiek begin 2021 haar kar. De Tweede Kamer besloot circus Freiwald een ontheffing te verlenen om Buba bij het circus te laten blijven. Een beslissing waartegen Bite Back en Animal Rights nog steeds over in een beroepsprocedure verwikkeld zijn.

Midden april 2020 bleek het circus met Buba gestrand te zijn op een veldje in het Noord-Limburgse Beringe dat was omgetoverd tot een tentenkamp/trailerpark. Vanwege corona waren circusshows net als andere evenementen voorlopig afgelast. Freiwald bivakeert nu in Kelpen-Oler.

“Het ministerie beargumenteerde in het betwiste besluit voor een permanente ontheffing dat Buba bij Freiwald houden in het belang was van Buba. De ogenschijnlijke verplaatsing van Buba van het ene circus naar het andere circus toont des te meer aan hoe de beslissing niet in het belang van Buba is geweest.“ zegt Alex Romijn, Bite Back

BUBA IN HONGARIJE?

Volgens de doorgaans betrouwbare website 'Elephant encyclopedia and database www.elephant.se'1 zou Buba ergens dit jaar naar Hongarije zijn gebracht. Naar het Kimba Elefant Park, een bedrijf in handen van de zevende generatie circusfamilie Casselly, bekend van o.a. kerstshows met olifanten in Duitsland. 2 De familie zou intussen wel gestopt zijn met touren, maar ook in 2021 stond nog een kerstcircusshow gepland die werd gecanceld vanwege corona.

In het park leven 7 olifanten: ♀ Bambi born 1985 ♀ Buba born 1978 ♀ Delhi ♀ Kimba born 1989 ♀ Nanda born 1983 ♀ Rosa born 1983 ♀ Tonga born 1990. 3

Animal Rights: “We gaan tot op de bodem uitspitten waar Buba zich nu precies bevindt. Het is onacceptabel dat een olifant in Nederland na jaren eindelijk bevrijd wordt uit haar circus bestaan om vervolgens verpatst te worden aan een nieuw veredeld circus.”

“We gaan tot op de bodem uitspitten waar Buba zich nu precies bevindt. Het is onacceptabel dat een olifant in Nederland na jaren eindelijk bevrijd wordt uit haar circus bestaan om vervolgens verpatst te worden aan een nieuw veredeld circus.” Susan Hartland, Animal Rights

TRUCJES DOEN IS TRAUMATISCH VOOR OLIFANTEN

Al trekt het circus niet meer rond, van rust voor de dieren komt er weinig terecht. Op de sociale media van het park en van directeur ‘Elephantboy’ Rene Casselly45 zie je dat de dieren nog altijd gebruikt worden voor circuskunstjes. Volgens de website organiseert het park meerdere keren per dag shows van 10 tot 15 minuten waarin olifanten trucjes doen.

Liefhebbers van circussen gebruiken vaak het excuus dat ex-circusolifanten moeten blijven werken om zich niet te vervelen. In werkelijkheid zijn optredens vaak stressvol voor de dieren, vooral omdat de trucs vaak gepaard gaan met trauma. Olifanten kunnen alleen worden afgericht nadat de dieren zijn gebroken, meestal op zeer jonge leeftijd, door een extreem gewelddadige procedure, waarbij een jong wordt geleerd dat de nabij vastgeketende moeder niet te hulp kan komen, hoe hard het jong het ook uitschreeuwt terwijl hij of zij gemarteld wordt. Tijdens de voorstellingen is het voldoende om met bepaalde bewegingen de traumatische ervaring van pijn en geweld op te wekken of de martelinstrumenten te tonen die worden gebruikt om de dieren pijn te doen om ze te trainen.

TWEE OLIFANTEN STERVEN IN 2020

Medio oktober 2020 werd bekend dat twee van de vijf olifanten van de Casselly’s al in augustus waren overleden, maar dat de familie dat twee maanden geheim hield. Terwijl René Casselly foto's en video's van de olifanten bleef delen, werd de dood van de twee dieren enkele maanden onopgemerkt door het publiek, zo meldde dierenwelzijnsorganisatie "Pro Wildlife”. Na onderzoek van de autoriteiten bleken de 37-jarige Mambo67 en de 35-jarige olifantenkoe Betty half augustus overleden8 nadat ze binnen Hongarije waren vervoerd. Volgens een informant liet het circus Mambo, Betty en Tonga 's nachts in een vrachtwagen achter en trof het het drietal de volgende ochtend buiten bewustzijn aan, vermoedelijk door onvoldoende luchttoevoer. Enkel Tonga was in comateuze toestand, maar overleefde91011

December 2020 werd het onderzoek naar de dood van de olifanten afgesloten. De autoriteiten veroordeelden de circusfunctionarissen tot het betalen van een boete van 900.000 forint (ongeveer 2.500 euro), onder andere omwille van het illegaal begraven van karkassen en het overtreden van de Animal Welfare Act12 De slagtanden, die illegaal door de verantwoordelijken werden verwijderd, zijn door de autoriteiten in beslag genomen1314

Ook een dode giraf

Eind januari overleed giraf Sabu onverwacht in het Kimba Elefant Park. Over de precieze omstandigheden is vooralsnog niets bekend. Net als bij de twee olifanten in oktober 2020 gaf de circusfamilie ook tegenstrijdige informatie over dit overlijden. Sabu werd gebruikt voor optredens in de Duitse circusjungleshow (voorheen Zirkus Atlas) en is eind 2020 op 15-jarige leeftijd overgebracht naar Hongarije. Ook daar moest de giraf de bezoekers blijven vermaken. Op socialmediavideo's is te zien dat Sabu René Casselly jr. rondrijdt.

VERDER ONDERZOEK VOLGT

Bite Back en Animal Rights slaan de handen ineen om na te gaan waar Buba terecht is gekomen. Indien blijkt dat Buba wel degelijk aan Kimba Elefant Park is verkocht, zullen wij juridische stappen zetten.

Voormalig LNV minister Schouten had de macht, de mogelijkheid en de morele plicht om Buba haar pensioen in een echte sanctuary te laten doorbrengen. Ze heeft hierin ernstig gefaald en dat nemen de dierenrechtenorganisaties haar ten zeerste kwalijk.

“Als de minister toestemming heeft verleend om Buba naar hongarije te verplaatsen, dan is dat ronduit nalatig. Dit verhaal illustreert hoe exotische dieren wereldwijd worden doorgegeven en daarbij van de regen in de drup geraken,” zegt Susan Hartland, Animal Rights.

“We hopen dat er snel meer duidelijkheid is en de huidige minister er werk van maakt om het voor Buba goed te maken. Buba verdient een plek met alle vrijheid, zonder gedwongen optredens en met professionele begeleiders met kennis van getraumatiseerde olifanten.“ Alex Romijn, Bite Back


 1. https://www.elephant.se/? 
 2. https://www.volksstimme.de/panorama/vermischtes/ist-ninja-warrior-star-rene-casselly-ein-tierquaeler--1081859 
 3. https://www.elephant.se/database2.php?elephant_id=234 
 4. https://www.facebook.com/kimbaelefantpark 
 5. https://www.instagram.com/rene_casselly/ 
 6. https://dailynewshungary.com/acrobat-couple-posing-with-an-elephant-after-their-wedding-in-budapest-photo-gallery/ 
 7. https://www.swp.de/lokales/reutlingen/mambo-nimmt-kinder-ins-schlepptau-28921938.html 
 8. https://elefanten.fandom.com/wiki/Betty_(Casselly) 
 9. https://www.rnd.de/promis/rene-casselly-der-umstrittene-elephantboy-bei-let-s-dance-MUSKE7SUQNDXBHW5IEVSNS5FQ4.html?outputType=amp 
 10. https://www.peta.de/neuigkeiten/elefanten-zirkus-familie-tot/ 
 11. https://www.allatierdekessegek.com/post/betty-a-masik-megfulladt-elefant-cirkusz-allatvedelem?fbclid=IwAR0pma-2mKs7iPG6I3rLsbvCjwZalf1-eFS6NQkbY-N0WzdHNY0fnqk9NlU 
 12. https://portal.nebih.gov.hu/-/lezarultak-az-elpusztult-elefantok-ugyeben-a-nebih-eljarasai 
 13. https://www.elephant.se/location2.php?location_id=3072 
 14. https://safaripark.hu 

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights publiceert nieuwe undercoverbeelden uit de Nederlandse zuivelindustrie. Op de beelden is zowel de geboorte van een kalfje te zien als het melkproces waar koeien meermaals per dag aan worden onderworpen. Het bedrijf waar de beelden zijn gemaakt is leverancier van FrieslandCampina: de belangrijkste speler in het schoolmelkprogramma.

De beelden worden naar buiten gebracht in het kader van de nieuwe campagne www.geenzuivellobbyindeklas.nl. Hiermee roepen Animal Rights en Bite Back, beide dierenrechtenorganisaties die actief zijn in Nederland en België, op te stoppen met het door de overheid gesubsidieerde schoolmelkprogramma. 

Geen zuivellobby in de klas

De dierenrechtenorganisaties vinden dat er in het onderwijs geen plek is voor de promotie van commerciële bedrijven en zeker niet wanneer die schade toebrengen aan dier en milieu. De overheid zou bedrijven als FrieslandCampina hier dus ook geen subsidie voor moeten geven, aldus de organisaties.

“Kinderen wordt op jonge leeftijd geleerd dat koemelk drinken ‘natuurlijk’ is, terwijl koemelk bestemd is voor kalfjes. Net zoals moedermelk van mensen voor baby’s is,” zegt Animal Rights-woordvoerder Anna Krijger. “De undercoverbeelden uit de zuivelindustrie laten zien hoe de dieren dagelijks lijden onder deze misvatting.” 

“Onder het mom van een ‘gezonde’ keuze wordt er op scholen dierenleed geschonken,” aldus Bite Back-woordvoerder Alex Romijn. “Dat onze overheid dit subsidieert is schandalig. Bovendien zijn er genoeg plantaardige alternatieven voor koemelk.” 

Over de undercoverbeeldenOp de beelden is te zien dat een pasgeboren kalfje direct bij de moederkoe wordt weggehaald en in een kruiwagen wordt afgevoerd. We zien hoe onwillige dieren, soms gewond of kreupel, naar de melkmachine gedwongen worden. We horen hoe een medewerker roept: “Tegen z’n kop aanslaan! Recht op z’n neus.” We zien hoe een medewerker een koe schopt die weigert te bewegen en hoe een andere koe tikken krijgt van een stok op haar gezicht. Daarnaast zien we een medewerker die de staart van een koe draait. Dit is zeer pijnlijk en bovendien bij wet verboden.

Over de website

Op de pagina geenzuivellobbyindeklas.nl zijn de beelden uit de zuivelindustrie te bekijken en is het rapport van Bite Back over de zuivelindustrie, ‘Uitgemolken’, te lezen. Er is ook een voorbeeldbrief te downloaden voor ouders die het niet eens zijn met de zuivellobby op de school van hun kind(eren).

Plantaardige alternatieven

Bovendien bieden beide organisaties gezonde en eenvoudige adviezen om zuivel te vervangen door plantaardige alternatieven. Op de website van Bite Back kunnen mensen zich aanmelden voor een nieuwsbrief met tips onder de titel ‘Ik ga zuivelvrij’. Animal Rights deelt op de website Plant Power tips en de nieuwste producten op het gebied van plantaardige voeding.

Een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) door dierenrechtenorganisatie Bite Back dwingt Dolfinarium Harderwijk tot aanpassing van de website. Het Dolfinarium gaf recent nog op de site aan dat de dieren genoeg ruimte hadden, terwijl de overheid in een recent kritisch rapport aangaf dat de verblijven onvoldoende waren. Een misleiding van consumenten, aldus Bite Back. Ook de bewering dat de dieren gelukkig zouden zijn is van de site verdwenen.

Alex Romijn, woordvoerder en voorzitter van Stichting Bite Back: “Dat het Dolfinarium de site al heeft aangepast voordat de klacht volledig bij de RCC is afgehandeld, geeft ons inziens aan dat de klachten gegrond waren. Jarenlang is het Dolfinarium weggekomen met het geven van verkeerde informatie aan de consument door feiten weg te laten. Nu de publieke opinie rondom het Dolfinarium keert liggen ze onder een vergrootglas en zien ze zich gedwongen hun woorden goed af te wegen.“

De klacht tegen het Dolfinarium is nog onder behandeling bij de Reclame Code Commissie. Alex Romijn: “Hoewel we blij zijn dat het Dolfinarium zich nu al genoodzaakt zag hun teksten flink aan te passen, zetten we de klacht door omdat we vinden dat de (matige) wijzigingen nog lang niet objectief genoeg zijn.”

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voert al jaren campagne tegen het Dolfinarium met de campagne Dolfinariumvrij Nederland. Bite Back staat onder meer elke maand voor de ingang om bezoekers te informeren.

Oude tekst Dolfinarium:
https://web.archive.org/web/20210927171319/https://www.dolfinarium.nl/over/feiten-fabels/

Nieuwe tekst Dolfinarium:
https://www.dolfinarium.nl/over/feiten-fabels/