Werelddag voor het einde van de visserij in Den Haag

Bericht van 24-03-2018

Op 24 maart organiseerde Bite Back samen met Dierbewustleven en de Vissenbescherming een actie naar aanleiding van de Werelddag voor het einde van de visserij in Den Haag.

De actie bestond uit een visuele presentatie waarbij mensen als vissen onder een net liggen, een formatie met borden, flyeren en een stand.

Wij informeerden het publiek met flyers over de misstanden in de visserij en over het leed en pijn van de vissen.
Bij de informatiestand was er diverse info beschikbaar.

Meer informatie over de Werelddag voor de afschaffing van de visserij vind je hier: end-of-fishing.org

Klik hier voor meer informatie over onze campagne Vis wijzer, vis niet.


pics: ©EdHeesbeen