Afgelopen zondag was de Mars voor Klimaat en rechtvaardigheid. De eerste schattingen waren 70.000 deelnemers maar dit is vervolgens bijgesteld naar 85.000. De grootste dergelijke mars in Nederland OOIT. iets om daadwerkelijk trots op te zijn!

Vegan-Blok
Als één van de +30 blokken was daar ons Vegan-Blok. Dit blok is een gezamenlijke inspanning van Animal Rights, de Vegan Student Association, Animal Save Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en natuurlijk Bite Back. Daarnaast sloten zich ook Vissenbelangen, Animal Rebellion en Veganarchy (uit België) zich aan. We zijn er trots op dat we met zoveel prachtige organisaties en toffe individuen de straat op konden gaan.

We verzamelden ons voor de Vega-Life: een fantastische winkel, die al meer dan 25 jaar een waar begrip is wanneer het gaat om veganistische schoenen, boeken omtrent dit onderwerp en nog veel en veel meer. Ben je er nog nooit geweest? Doe dat dan alsnog, of check de webwinkel!

Om te schrijven dat de motivatie er vanaf knalde doet ons blok eigenlijk te kort. Van begin tot eind werden er leuzen geroepen en met vlaggen gezwaaid. Protestborden werden hoog gehouden en op deze manier konden we ons punt goed duidelijk maken tegenover al die duizenden toeschouwers die er langs de route stonden. Een dergelijk inspirerend blok geeft daadwerkelijk hoop voor de toekomst.

Mars voor Klimaat ÉN rechtvaardigheid
Het moet beschreven worden dat deze mars niet enkel om het klimaat ging. De organisatie heeft het niet voor de niets de ''Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid'' genoemd. Hierdoor kwamen er in de blokken allerlei thema's aan bod. Toch was in de meeste blokken de link naar het klimaat wel duidelijk aanwezig.

Binnen de dierenbevrijdingsbeweging zijn de thema's zo verweven dat de leus op het kop-spandoek ''Climate Justice, Animal Rights, One Struggle, One Fight'' alles samenvat. We kúnnen geen klimaatrechtvaardige samenleving creëren zonder dierenbevrijding en dierenbevrijding bewerkstelligen heeft geen zin als ons klimaat er aan onderdoor gaat door andere milieuvervuilende sectoren.

En nu?
Met deze actie hebben we niet alleen onze solidariteit laten zien met de klimaatstrijd, maar hebben we hopelijk ook enkele mensen laten zien hoe belangrijk veganisme is voor ons klimaat. Het is belangrijk dat we dit blijven doen om ogen te openen.

Er is nog een flink stuk bewustwording te gaan op dat gebied en daar gaan we samen voor zorgen. Onze aanwezigheid bij dit soort marsen is dan ook iets dat we moeten vasthouden en uitbreiden.

Zien we elkaar bij de volgende?

Kopspandoek bij het Vegan Blok
Kopspandoek bij het Vegan Blok
Climate Justice, Animal Rights - One Struggle, One Fight.
Vegan vibes - Cooler Climes
Vegan vibes - Cooler Climes
Natuurlijk! Duidelijker kan haast niet.
Equality for all
Equality for all
Bij Bite Back staan we voor een gelijkwaardige samenleving, zonder uitbuiting van dieren (inclusief de mens) en milieu
Eet bonen, geen dieren
Eet bonen, geen dieren
Je hebt geen dierlijke producten nodig om gezond te kunnen leven. Kies veganisme!
Make it vegan
Make it vegan
Op naar een veganistische samenleving!
Activist met megafoon
Activist met megafoon
Daar zien we onze toffe Bite Back sticker. Wil jij die ook? Ga dan snel naar onze webshop.
Actie nu of nooit
Actie nu of nooit
We staan op een keerpunt in onze samenleving: of we veranderen nu, of het is te laat. En die verandering komt alleen maar als we samen in actie komen!
Not your mom? Not your milk!
Not your mom? Not your milk!
Onze eigen Bite Back-patch. Je kunt deze bestellen in onze webshop.
Klimaatverandering begint op je bord
Klimaatverandering begint op je bord
Hier heeft de NVV helemaal gelijk in: klimaatverandering kun je al bestrijden door veganist te worden.
Total human, animal, earth liberation
Total human, animal, earth liberation
Een boodschap waar we het volledig mee eens zijn.
Make it vegan
Make it vegan
Samen strijden we op alle mogelijke manieren voor een veganistische toekomst.
Activist met megafoon
Activist met megafoon
De motivatie knalde de gehele middag uit het Vegan-blok.
Activist met megafoon
Activist met megafoon
Er waren zoveel megafoons in ons blok, dat we voor een oorverdovend kabaal konden zorgen.
Activist met megafoon
Activist met megafoon
Wil jij deze toffe sticker ook? Ga dan snel naar de Bite Back webshop.
Onderteken de Plant Based Treaty
Onderteken de Plant Based Treaty
Ken jij de Plant Based Treaty al? Zo niet: bekijk het dan snel!
Klimaatverandering begint op je bord
Klimaatverandering begint op je bord
Kies ervoor om geen dieren te eten (dragen/gebruiken) en je draagt al een flinke steen bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Equality for all
Equality for all
Op naar een gelijkwaardige en eerlijke samenleving zonder uitbuiting en onderdrukking.
Inspirerende quote van Socrates
Inspirerende quote van Socrates
Deze quote beschrijft het zo goed dat we er niets aan toe te voegen hebben.
Bite Back: for Animal Liberation - for Human Rights
Bite Back: for Animal Liberation - for Human Rights
Bite Back: voor dierenbevrijding en voor mensenrechten. Één strijd, ónze strijd.
Vlag en activisten
Vlag en activisten
Animal Liberation - Human Liberation: de strijd gaat hand in hand.
Support the A.L.F.
Support the A.L.F.
Hoewel een stuk minder actief dan vroeger, zijn er nog steeds wereldwijd veel mensen met gevaar voor eigen vrijheid op pad om dieren te redden.
The future is Plantbased
The future is Plantbased
De toekomst is plantaardig.
Prachtig schilderij van een schildpad
Prachtig schilderij van een schildpad
Elke schildpad hoort in vrijheid te leven en in een gezond klimaat.
Spandoek van het Zwart-Groene blok
Spandoek van het Zwart-Groene blok
Ook bij andere blokken kwam het veganisme aan bod, zoals hier bij het Zwart-Groene blok.
Het begint hier warm te worden
Het begint hier warm te worden
Zoals altijd zijn er heel wat creatieve protestborden te vinden op klimaatmarsen
Hoeveel van jullie zijn veganist?
Hoeveel van jullie zijn veganist?
Een goede vraag: is het veganisme wijd verspreid binnen de klimaatbeweging?
Wij sterven nooit alleen
Wij sterven nooit alleen
Ook Vissenbelangen was aanwezig
Kies veganisme
Kies veganisme
Één van onze borden die niets aan de verbeelding over laat.
Wil je een grapje horen?
Wil je een grapje horen?
Geen klimaatrechtvaardigheid zonder veganisme. Simpeler kunnen we het niet uitleggen.
Het kopspandoek
Het kopspandoek
Veganisme is een grote stap naar klimaatrechtvaardigheid.
« van 2 »

... En sluiten zich aan bij Bite Back. 😉

Doe jij ook met ons mee?
📢 Kom naar onze actie komende zaterdag!
💪 Sluit je aan als activist/vrijwilliger.
🫰 Of doe een donatie.
👉 Lees meer informatie op onze speciale campagnewebsite.

Laat je ons via Facebook weten wat je van de video vind?

Animal Rights en Bite Back waren deze maand bij een hoorzitting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. De aanleiding was de strijd voor gerechtigheid voor olifant Buba. Overheidsinstanties weigeren om handhavend op te treden tegen het Nederlandse Circus Freiwald, de voormalige 'eigenaren' van het dier, en daar maken de stichtingen bezwaar tegen. Begin 2022 verkocht de familie Freiwald 'hun' Buba aan een dubieus attractiepark in Hongarije en dat is volgens Animal Rights en Bite Back niet alleen schandalig, maar ook in strijd met de wet.

DE LAATSTE CIRCUSOLIFANT VAN NEDERLAND
Buba was de laatste olifant in Nederland die door een circus werd meegesleept. Sinds 15 september 2015 geldt er in Nederland een verbod op wilde dieren in circussen, maar Circus Freiwald kreeg voor Buba een tijdelijke ontheffing. Buba mocht van het ministerie voorlopig meereizen op voorwaarde dat het circus zou meewerken aan opvang zodra een geschikte locatie zich aandiende. Dat gebeurde: Buba kon naar Elephant Haven in Frankrijk. Maar daar ging Buba nooit naartoe.

POLITIEK FALEN
De familie Freiwald weigerde mee te werken aan de verhuizing en de Tweede Kamer verzocht middels twee aangenomen moties in december 2020 de regering er zorg voor te dragen dat Buba bij haar ‘eigenaar' kon blijven. Toenmalig Landbouwminister Schouten negeerde de eigen ambtenaren die haar afraadden om mee te gaan in het sentiment van de PVV- en CDA-moties, met Buba als slachtoffer. Schouten verleende Freiwald vervolgens een permanente ontheffing om Buba (en zebra Smiley) bij het circus te laten blijven. Er loopt nog steeds een beroepsprocedure tegen deze beslissing van Bite Back en Animal Rights.

BUBA ‘VERPATST’ AAN PARK IN HONGARIJE
Na alle voorwendselen over hoe belangrijk het was voor Buba om bij haar ‘circusfamilie’ in Nederland te blijven, waar een deel van de Tweede Kamer met open ogen intuinde, is de vrouwelijke Afrikaanse olifant aan een park in Hongarije ‘verpatst’. Buba werd begin 2022 verplaatst van Circus Freiwald naar het ‘Kimba Elefant Park’ in Töltéstava, Hongarije: een attractiepark waar wilde dieren gedwongen worden om publiek te vermaken met kunstjes.

“Mocht Buba nu wel weer gebruikt gaan worden voor optredens voor publiek, lijkt het me dat dit niet in belang van het dier is,” zegt Landbouwminister Staghouwer in april 2022 op de vraag of Buba wel moet worden gehuisvest in een park waar in 2020 twee olifanten door nalatigheid om het leven kwamen.

Krokodillentranen, want zowel RVO (verantwoordelijk voor CITES-certificering) als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verantwoordelijk voor de afgifte van het noodzakelijke gezondheidsverklaring), beide onderdeel van het Landbouwministerie, werkten waarschijnlijk actief mee aan het wegsluizen van Buba naar Hongarije.

BEZWAAR
Animal Rights en Bite Back hebben zowel de RVO als NVWA gevraagd om handhavend op te treden. Zoals gebruikelijk werd dat in eerste instantie weggewuifd en waren de organisaties genoodzaakt tegen die beslissing bezwaar te maken.

Buba is verplaatst zonder een correct NVWA-gezondheidsverklaring (TRACES-certificaat). Verder is er sprake van overtreding van artikel 2 van het ontheffingsbesluit voor Buba: het voorschrift dat stelt dat de olifant niet mag worden ingezet of verplaatst voor optredens en tentoonstellingen door Buba of publiekseducatie met Buba in Nederland of het buitenland.

RVO beweert dat sprake is van een in Duitsland afgegeven certificaat dat toestemming geeft Buba binnen de lidstaten van de EU commercieel tentoon te stellen. Het gaat om een certificaat afgegeven op 18 oktober 1999, meer dan 20 jaar geleden, dat volgens huidige wetgeving maar drie jaar geldig is.

HANDHAVEN
Uit gemakzucht geven de overheidsinstanties aan dat we het maar in Hongarije moeten proberen, omdat Buba daar nu eenmaal is, en dat ze zelf niet weten wat ze nu nog kunnen doen.

Animal Rights en Bite Back leggen in het bezwaar uit wat de overheidsinstanties moeten doen. Effectieve handhaving is bijvoorbeeld het opleggen van een 'last onder dwangsom' aan Freiwald: een verplichting aan Freiwald om Buba terug naar Nederland te halen binnen een bepaalde termijn op straffe van een dwangsom bij overschrijding van die termijn.

MORELE VERPLICHTING
Tot slot geven de stichtingen de minister mee dat er een morele verplichting rust op de Nederlandse overheid, en daarmee op de verantwoordelijke minister, ten aanzien van Buba. Voormalig minister Schouten heeft Buba's gang naar het olifanten sanctuary ‘Elephant Haven’ in Frankrijk geblokkeerd. Vervolgens is geen enkel toezicht gehouden op Buba's locatie en verplaatsingen, ondanks dat de juridische inspanningen van de stichtingen reeds volop in gang waren gezet.

WORDT VERVOLGD
Animal Rights en Bite Back strijden door voor gerechtigheid. We eisen dat Buba terugkomt naar Nederland om van daaruit te verhuizen naar een permanente, olifantvriendelijke opvang zoals Elephant Haven in Frankrijk, een opvangcentrum dat is goedgekeurd door de ‘Global Federation of Animal Sanctuaries’.

Op zaterdagavond 17 december 2022 organiseert Bite Back een herdenkingstocht in Utrecht voor de slachtoffers van de dierindustrie. Tijdens deze serene avond wordt er stilgestaan bij de miljoenen dieren die elk jaar gedood worden voor o.a. voedsel. Er wordt extra gedacht aan de slachtoffers van de vogelgriep: een door de vee-industrie verspreide zoönose die afgelopen jaar veel slachtoffers maakt in de stallen én onder wilde dieren.

Woordvoerder Alex Romijn: “Elk jaar sterven er alleen al in Nederland bijna 650 miljoen dieren in de slachthuizen. In de statistiek worden deze levende wezens gedegradeerd tot nummers, maar voor ons zijn het individuen. Allen met eigen karakters en gevoelens. Met de herdenkingstocht willen we stilstaan bij deze individuen.“ Bite Back hoopt dat deze herdenking zo vlak voor de kerstperiode ook mensen aan denken zet om voor een plantaardig kerstfeest te kiezen.

De vogelgriep maakt momenteel ook veel slachtoffers. In de stallen worden dieren gedood bij een besmetting. Voor de dieren is het een vroegtijdige dood, want het eindstation is daar altijd al de dood. “Toch willen we extra bij deze dieren stilstaan, omdat de stallen daarna weer zo snel mogelijk volgestopt worden met nieuwe dieren. Ook deze dieren wacht daarna de dood. Vogelgriep is een symptoom van een systeem dat draait op het doden van individuen. Het is tijd dat dit stopt.“

De herdenkingstocht vertrekt om 19.30 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht. Ook andere organisaties nemen deel aan de tocht.

De Nederlandse Zuivelorganisatie is de grootste partner van het Nationaal Schoolontbijt. Achter zuivel zit veel dierenleed en deze industrie drukt ook nog eens een grote stempel op het milieu. Daarom is het een slecht voorbeeld voor de kinderen van de vele scholen die meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Reden voor Bite Back om in de pen te klimmen en een open brief naar de initiatiefnemer van het Nationaal Schoolontbijt te sturen. De boodschap? Laat kinderen meer genieten van plantaardige ontbijtproducten en help zo mee aan de broodnodige transitie naar een plantaardige samenleving. De organisaties Stichting Melief, Sea First Foundation, Animal Save Nederland, Stichting Even Geen Vlees, Comité Dierennoodhulp, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Diervriendelijk Nederland, Opvang Ex Legkipjes Drenthe en Stichting Vissenbelangen ondertekenden de brief ook.

 

Geachte Mirjam Kortekaas,

In het kader van Het Nationaal Schoolontbijt, roepen wij, ondergetekende organisaties, het Nederlands Bakkerij Centrum op om zijn samenwerkingen met partners en de daaruit voortvloeiende samenstelling van het ontbijtpakket te heroverwegen. Wij zijn namelijk van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur onvoldoende mee worden gewogen. Deze belangen zijn tevens onlosmakelijk verbonden met een leefbare planeet voor de toekomstige generatie waar u zich op richt.

Hoe willen we dat de jongere generatie de relatie tussen mens en dier ziet?

De doelgroep van het Nationaal Schoolontbijt omvat een nieuwe generatie die de toekomst van Nederland zal bepalen. Hen dierlijke producten aanbieden rechtvaardigt het gebruik van dieren ten behoeve van smaakgenot. Het normaliseert een dieet waar zuivel, eieren, vis en vlees onderdeel van uitmaken. Dit zal ertoe leiden dat deze generatie opgroeit met het idee dat het belang van dieren, die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren, ondergeschikt is aan dat van mensen. Tevens staat een dergelijk dieet lijnrecht tegenover het verhaal dat we deze generatie vertellen omtrent duurzaamheid. Het vastleggen van dierlijke producten in de dagelijkse eetgewoonten van kinderen belemmert het behalen van klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer verlies aan biodiversiteit. 

Kan een plantaardig dieet bijdragen aan een gezonde nieuwe generatie?

Uw ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf, waarin vlees voorkomt en het gebruik van zuivel wordt gepromoot. Een volledig plantaardige variant van het ontbijtpakket gaat echter niet ten koste van uw ambities omtrent gezondheid, integendeel. Onderzoek wijst uit dat een plantaardig dieet geassocieerd wordt met een verlaagd cholesterol en BMI, dat het voor kinderen hart- en vaatziekten op latere leeftijd mogelijk kan voorkomen en dat het het voorkomen en behandelen van diabetes type 2 ten goede kan komen. Recentelijk hebben diëtisten de Schijf for Life (www.schijfforlife.nl) ontwikkeld. Dit initiatief biedt praktische handvatten voor het volgen van een dieet dat naast gezondheid ook duurzaamheid meeweegt.

Hoe kunnen we kinderen laten kennismaken met een diervriendelijk ontbijt?

Wij erkennen het belang van een gezond en gebalanceerd dieet. Tegelijkertijd pleiten wij voor een alternatief waarin het belang van dieren meer naar voren komt. Het is realistisch en haalbaar om een ontbijt samen te stellen dat recht doet aan de behoeften van zowel dier als mens. Er zijn in deze tijd gelukkig tal van organisaties die zich inzetten voor de transitie naar plantaardige eiwitten. Ons voorstel is dan ook om de samenstelling van het ontbijtpakket aan te passen en om de samenwerking met partners als De Nederlandse Zuivel Organisatie en Blij met een Ei te staken. Wij stellen ons op als constructieve partner om mee te denken over alternatieve mogelijkheden en om te helpen zoeken naar diervriendelijke partners.

Wij hopen van harte dat u het belang van dieren wilt meenemen en tot actie overgaat.

Met vriendelijke groet,

Bite Back stond in het weekend van 3 en 4 september op VeggieWorld in de Expo Houten met een stand. We verkochten er diverse merchandise, deelden informatie uit en ook kon er een gratis raamposter afgehaald worden.

Sabina Jousma, campagnecoördinator van onze campagne "Uitgemolken", hield tevens een interactieve presentatie over de 'do's en don'ts' van vegan outreach. De presentatie vond plaats op zondag 4 september om 14.00 uur. Tijdens de presentatie wees Sabina ook op een document op de website. Deze is hier te downloaden.

Hieronder enkele foto's van tijdens dit evenement.

 

In de media viel te lezen hoe boeren, ‘vee’voerbedrijven, supermarkten en natuurorganisaties aan de vergadertafel zijn uitgenodigd omtrent het onderwerp stikstof. Een belangrijke groep belanghebbenden wordt hier echter vergeten, namelijk de tot vee gemaakte dieren wiens levens direct worden beïnvloed door het stikstofbeleid. Dierenorganisaties roepen daarom via een brief op om de belangen van de dieren niet te vergeten. Tevens staan de organisaties open om alsnog uitgenodigd te worden.

In Nederland eindigen 650 miljoen dieren jaarlijks in het slachthuis. Daarvoor hebben ze een kort leven geleid in de stallen van de ‘vee’sector. Hier worden ze uitgemolken, opgefokt, uitgebuit, kunstmatig zwanger gemaakt en/of lichamelijk verminkt. Woordvoerder Alex Romijn: “Deze tot vee gemaakte dieren worden nu niet vertegenwoordigd, terwijl zij wel een grote rol in dit dossier hebben.“

In de toekomst zullen plantaardige of andere alternatieve eiwitbronnen de ‘vee’sector overnemen. Steeds meer bedrijven investeren hier dan ook in. Wij zijn van mening dat de oplossing van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de vermindering van het gevaar van zoönosen ligt in het investeren in alternatieven zoals plantaardige innovatie.

Woordvoerder: “We hadden dit graag verder toegelicht en hierover van gedachten gewisseld met de heer Remkes. Indien er alsnog een uitnodiging komt, nemen we die dan ook graag aan.“

De brief is ondertekend door Stichting Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Animal Save Nederland en Ex-legkipjes.

Op 4 augustus organiseerde Bite Back een lezing en workshop die werd gegeven door Amerikaans activist Jake Conroy. Er waren 40 deelnemers.

Jake Conroy is een ervaren activist, designer en schrijver die momenteel in Seattle (VS) woont. Hij organiseerde en participeerde in succesvolle lokale, regionale, nationale en internationale drukcampagnes. Hij was onder meer verantwoordelijk voor SHAC USA, die gezien wordt als een van de meest succesvolle grassroots dierenrechtencampagnes in de geschiedenis. Hij en zijn mede-activisten werden door de Amerikaanse overheid gearresteerd voor hun rol en ze stonden bekend als de SHAC7. Jake en zijn medebeklaagden werden na een langdurig proces schuldig bevonden en hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In 2019 werd de door Joaquin Phoenix geproduceerde documentaire The Animal People uitgebracht met details over de campagne en de controversiële rechtszaak.

Momenteel host Jake de podcast Radicals & Revolutionaries en werkt hij bij het Rainforest Action Network, een internationale organisatie die drukcampagnes gebruikt om de ontbossing van regenwouden tegen te gaan, de winning van fossiele brandstoffen te stoppen en de mensenrechten te ondersteunen. Hij is online te vinden als the Cranky Vegan, waar hij helpt de tactiek, strategieën en optiek van de basisbeweging voor dierenrechten opnieuw uit te vinden.

Hieronder een fotoverslag:

 

 

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Op zaterdagavond 18 december 2021 organiseerde Bite Back in Utrecht een stille tocht voor de slachtoffers van de dierindustrie. Tijdens deze serene avond wilden we stilstaan bij de miljoenen dieren die elk jaar in Nederland en daarbuiten gedood worden voor voedsel, voor kleding, voor dierproeven of andere doeleinden, en de dieren die elk jaar gebruikt worden voor vermaak of andere redenen.

We vonden het belangrijk om een gezamenlijk moment te hebben met zoveel mensen die zich elk jaar weer inzetten om verschil te maken voor die individuen die leven en sterven in de dierindustrie. “We zien zoveel ergs, dag in, dag uit. En als er één moment is elk jaar waarop we elkaar kunnen zien, kunnen steunen en gezamenlijk herdenken, dan is het wel in december. Het einde van het jaar. Wanneer we terugkijken op de levens die dit jaar verloren zijn gegaan, de levens die we dit jaar hebben kunnen redden en wanneer we kunnen vooruitkijken op hoe we ook het komende jaar weer verschil kunnen maken voor de dieren in de dierindustrie.”, zo sprak Alex Romijn, voorzitter van Stichting Bite Back, de menigte in Utrecht toe.

Aansluitend volgden toespraken van Cynthia Pallandt, fractievoorzitter PvdD bij waterschap Brabantse Delta, en Rowena Vanroy, directeur van Animal Rights. Daarna werd om 19.00 uur aan de tocht begonnen. Via de Stationspassage, Vredenburg, de Janskerk, vervolgens onder de Dom door en via Mariaplaats en Vredenburg liep de groep in stilte - in een langzaam, gepast tempo - door de stad. De deelnemers droegen tijdens de tocht borden en spandoeken met boodschappen en beeltenissen van de individuele dieren in de dierindustrie en fakkels en lichtjes.

Na terugkomst werd nog wat nagepraat alvorens eenieder huiswaarts keerde. Het samenkomen en het lopen van de stille tocht heeft ons goedgedaan. 

Link naar live videoverslag van tijdens de tocht.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Op 2 oktober stonden we een middag in het centrum van Eindhoven met een stand van ons merk Delicious Dogs. Voorbijgangers konden proeven van ons uitgebreide assortiment hondenvlees. Biologisch, humaan geslacht, vrije uitloop en natuurlijk mét keurmerk. Met liefde gemaakt en dat proef je! Verbaasde gezichten, mensen die snel doorliepen, maar ook veel goede gesprekken. Er zijn veel - vooral jongere - mensen aan het denken gezet. En dat was de bedoeling; waarom zijn we verontwaardigd als het om hondenvlees gaat maar niet bij varkens, koeien of kippen?

Activist Peter Verhees: “Het mooiste en sterkste van deze actie vond ik persoonlijk toch wel de verontwaardigde blikken die mensen je gaven, wanneer ik vertelde dat de toastjes met paté en de stukjes worst gemaakt waren van hond. Dat was natuurlijk een hele mooie ingang om een gesprek over dierenrechten, ethiek en moraliteit aan te gaan, en ze hierin dus hun eigen hypocrisie laten ontdekken.”

Voor de volledigheid: het vlees was natuurlijk plantaardige smeer- en grillworst. Een geslaagde, effectieve actie die we zeker gaan herhalen, ook elders in het land. Meedoen? Meld je dan aan als activist. [/vc_column_text][vc_video link="https://youtu.be/UZczx1FkKdk"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]