De Nederlandse Zuivelorganisatie is de grootste partner van het Nationaal Schoolontbijt. Achter zuivel zit veel dierenleed en deze industrie drukt ook nog eens een grote stempel op het milieu. Daarom is het een slecht voorbeeld voor de kinderen van de vele scholen die meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Reden voor Bite Back om in de pen te klimmen en een open brief naar de initiatiefnemer van het Nationaal Schoolontbijt te sturen. De boodschap? Laat kinderen meer genieten van plantaardige ontbijtproducten en help zo mee aan de broodnodige transitie naar een plantaardige samenleving. De organisaties Stichting Melief, Sea First Foundation, Animal Save Nederland, Stichting Even Geen Vlees, Comité Dierennoodhulp, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Diervriendelijk Nederland, Opvang Ex Legkipjes Drenthe en Stichting Vissenbelangen ondertekenden de brief ook.

 

Geachte Mirjam Kortekaas,

In het kader van Het Nationaal Schoolontbijt, roepen wij, ondergetekende organisaties, het Nederlands Bakkerij Centrum op om zijn samenwerkingen met partners en de daaruit voortvloeiende samenstelling van het ontbijtpakket te heroverwegen. Wij zijn namelijk van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur onvoldoende mee worden gewogen. Deze belangen zijn tevens onlosmakelijk verbonden met een leefbare planeet voor de toekomstige generatie waar u zich op richt.

Hoe willen we dat de jongere generatie de relatie tussen mens en dier ziet?

De doelgroep van het Nationaal Schoolontbijt omvat een nieuwe generatie die de toekomst van Nederland zal bepalen. Hen dierlijke producten aanbieden rechtvaardigt het gebruik van dieren ten behoeve van smaakgenot. Het normaliseert een dieet waar zuivel, eieren, vis en vlees onderdeel van uitmaken. Dit zal ertoe leiden dat deze generatie opgroeit met het idee dat het belang van dieren, die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren, ondergeschikt is aan dat van mensen. Tevens staat een dergelijk dieet lijnrecht tegenover het verhaal dat we deze generatie vertellen omtrent duurzaamheid. Het vastleggen van dierlijke producten in de dagelijkse eetgewoonten van kinderen belemmert het behalen van klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer verlies aan biodiversiteit. 

Kan een plantaardig dieet bijdragen aan een gezonde nieuwe generatie?

Uw ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf, waarin vlees voorkomt en het gebruik van zuivel wordt gepromoot. Een volledig plantaardige variant van het ontbijtpakket gaat echter niet ten koste van uw ambities omtrent gezondheid, integendeel. Onderzoek wijst uit dat een plantaardig dieet geassocieerd wordt met een verlaagd cholesterol en BMI, dat het voor kinderen hart- en vaatziekten op latere leeftijd mogelijk kan voorkomen en dat het het voorkomen en behandelen van diabetes type 2 ten goede kan komen. Recentelijk hebben diëtisten de Schijf for Life (www.schijfforlife.nl) ontwikkeld. Dit initiatief biedt praktische handvatten voor het volgen van een dieet dat naast gezondheid ook duurzaamheid meeweegt.

Hoe kunnen we kinderen laten kennismaken met een diervriendelijk ontbijt?

Wij erkennen het belang van een gezond en gebalanceerd dieet. Tegelijkertijd pleiten wij voor een alternatief waarin het belang van dieren meer naar voren komt. Het is realistisch en haalbaar om een ontbijt samen te stellen dat recht doet aan de behoeften van zowel dier als mens. Er zijn in deze tijd gelukkig tal van organisaties die zich inzetten voor de transitie naar plantaardige eiwitten. Ons voorstel is dan ook om de samenstelling van het ontbijtpakket aan te passen en om de samenwerking met partners als De Nederlandse Zuivel Organisatie en Blij met een Ei te staken. Wij stellen ons op als constructieve partner om mee te denken over alternatieve mogelijkheden en om te helpen zoeken naar diervriendelijke partners.

Wij hopen van harte dat u het belang van dieren wilt meenemen en tot actie overgaat.

Met vriendelijke groet,

Bite Back stond in het weekend van 3 en 4 september op VeggieWorld in de Expo Houten met een stand. We verkochten er diverse merchandise, deelden informatie uit en ook kon er een gratis raamposter afgehaald worden.

Sabina Jousma, campagnecoördinator van onze campagne "Uitgemolken", hield tevens een interactieve presentatie over de 'do's en don'ts' van vegan outreach. De presentatie vond plaats op zondag 4 september om 14.00 uur. Tijdens de presentatie wees Sabina ook op een document op de website. Deze is hier te downloaden.

Hieronder enkele foto's van tijdens dit evenement.

 

In de media viel te lezen hoe boeren, ‘vee’voerbedrijven, supermarkten en natuurorganisaties aan de vergadertafel zijn uitgenodigd omtrent het onderwerp stikstof. Een belangrijke groep belanghebbenden wordt hier echter vergeten, namelijk de tot vee gemaakte dieren wiens levens direct worden beïnvloed door het stikstofbeleid. Dierenorganisaties roepen daarom via een brief op om de belangen van de dieren niet te vergeten. Tevens staan de organisaties open om alsnog uitgenodigd te worden.

In Nederland eindigen 650 miljoen dieren jaarlijks in het slachthuis. Daarvoor hebben ze een kort leven geleid in de stallen van de ‘vee’sector. Hier worden ze uitgemolken, opgefokt, uitgebuit, kunstmatig zwanger gemaakt en/of lichamelijk verminkt. Woordvoerder Alex Romijn: “Deze tot vee gemaakte dieren worden nu niet vertegenwoordigd, terwijl zij wel een grote rol in dit dossier hebben.“

In de toekomst zullen plantaardige of andere alternatieve eiwitbronnen de ‘vee’sector overnemen. Steeds meer bedrijven investeren hier dan ook in. Wij zijn van mening dat de oplossing van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de vermindering van het gevaar van zoönosen ligt in het investeren in alternatieven zoals plantaardige innovatie.

Woordvoerder: “We hadden dit graag verder toegelicht en hierover van gedachten gewisseld met de heer Remkes. Indien er alsnog een uitnodiging komt, nemen we die dan ook graag aan.“

De brief is ondertekend door Stichting Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Animal Save Nederland en Ex-legkipjes.

Op 4 augustus organiseerde Bite Back een lezing en workshop die werd gegeven door Amerikaans activist Jake Conroy. Er waren 40 deelnemers.

Jake Conroy is een ervaren activist, designer en schrijver die momenteel in Seattle (VS) woont. Hij organiseerde en participeerde in succesvolle lokale, regionale, nationale en internationale drukcampagnes. Hij was onder meer verantwoordelijk voor SHAC USA, die gezien wordt als een van de meest succesvolle grassroots dierenrechtencampagnes in de geschiedenis. Hij en zijn mede-activisten werden door de Amerikaanse overheid gearresteerd voor hun rol en ze stonden bekend als de SHAC7. Jake en zijn medebeklaagden werden na een langdurig proces schuldig bevonden en hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In 2019 werd de door Joaquin Phoenix geproduceerde documentaire The Animal People uitgebracht met details over de campagne en de controversiële rechtszaak.

Momenteel host Jake de podcast Radicals & Revolutionaries en werkt hij bij het Rainforest Action Network, een internationale organisatie die drukcampagnes gebruikt om de ontbossing van regenwouden tegen te gaan, de winning van fossiele brandstoffen te stoppen en de mensenrechten te ondersteunen. Hij is online te vinden als the Cranky Vegan, waar hij helpt de tactiek, strategieën en optiek van de basisbeweging voor dierenrechten opnieuw uit te vinden.

Hieronder een fotoverslag:

 

 

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Op zaterdagavond 18 december 2021 organiseerde Bite Back in Utrecht een stille tocht voor de slachtoffers van de dierindustrie. Tijdens deze serene avond wilden we stilstaan bij de miljoenen dieren die elk jaar in Nederland en daarbuiten gedood worden voor voedsel, voor kleding, voor dierproeven of andere doeleinden, en de dieren die elk jaar gebruikt worden voor vermaak of andere redenen.

We vonden het belangrijk om een gezamenlijk moment te hebben met zoveel mensen die zich elk jaar weer inzetten om verschil te maken voor die individuen die leven en sterven in de dierindustrie. “We zien zoveel ergs, dag in, dag uit. En als er één moment is elk jaar waarop we elkaar kunnen zien, kunnen steunen en gezamenlijk herdenken, dan is het wel in december. Het einde van het jaar. Wanneer we terugkijken op de levens die dit jaar verloren zijn gegaan, de levens die we dit jaar hebben kunnen redden en wanneer we kunnen vooruitkijken op hoe we ook het komende jaar weer verschil kunnen maken voor de dieren in de dierindustrie.”, zo sprak Alex Romijn, voorzitter van Stichting Bite Back, de menigte in Utrecht toe.

Aansluitend volgden toespraken van Cynthia Pallandt, fractievoorzitter PvdD bij waterschap Brabantse Delta, en Rowena Vanroy, directeur van Animal Rights. Daarna werd om 19.00 uur aan de tocht begonnen. Via de Stationspassage, Vredenburg, de Janskerk, vervolgens onder de Dom door en via Mariaplaats en Vredenburg liep de groep in stilte - in een langzaam, gepast tempo - door de stad. De deelnemers droegen tijdens de tocht borden en spandoeken met boodschappen en beeltenissen van de individuele dieren in de dierindustrie en fakkels en lichtjes.

Na terugkomst werd nog wat nagepraat alvorens eenieder huiswaarts keerde. Het samenkomen en het lopen van de stille tocht heeft ons goedgedaan. 

Link naar live videoverslag van tijdens de tocht.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Op 2 oktober stonden we een middag in het centrum van Eindhoven met een stand van ons merk Delicious Dogs. Voorbijgangers konden proeven van ons uitgebreide assortiment hondenvlees. Biologisch, humaan geslacht, vrije uitloop en natuurlijk mét keurmerk. Met liefde gemaakt en dat proef je! Verbaasde gezichten, mensen die snel doorliepen, maar ook veel goede gesprekken. Er zijn veel - vooral jongere - mensen aan het denken gezet. En dat was de bedoeling; waarom zijn we verontwaardigd als het om hondenvlees gaat maar niet bij varkens, koeien of kippen?

Activist Peter Verhees: “Het mooiste en sterkste van deze actie vond ik persoonlijk toch wel de verontwaardigde blikken die mensen je gaven, wanneer ik vertelde dat de toastjes met paté en de stukjes worst gemaakt waren van hond. Dat was natuurlijk een hele mooie ingang om een gesprek over dierenrechten, ethiek en moraliteit aan te gaan, en ze hierin dus hun eigen hypocrisie laten ontdekken.”

Voor de volledigheid: het vlees was natuurlijk plantaardige smeer- en grillworst. Een geslaagde, effectieve actie die we zeker gaan herhalen, ook elders in het land. Meedoen? Meld je dan aan als activist. [/vc_column_text][vc_video link="https://youtu.be/UZczx1FkKdk"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

Sportvisserij Nederland heeft bij de gemeente Utrecht een vergunningsaanvraag ingediend voor het WK Streetfishing. Streetfishing is het hengelen in stedelijke grachten en kanalen op roofvissen zoals baarzen en snoeken. Sportvisserij Nederland wil dit evenement dat zeven dagen duurt met zo’n honderd deelnemers uit tien verschillende landen houden. De gemeente Utrecht heeft de vergunningsaanvraag in behandeling genomen.

Hengelen is dierenmishandeling. Het levert de gevangen vissen pijn en stress op. Ook na levend teruggezet te zijn is de ellende voor de vissen nog niet voorbij. Een groot aantal vissen sterft vanwege de verwondingen, infecties en stress alsnog. Bite Back heeft daarom een reactie naar de gemeente geschreven en roept de gemeente op om dit evenement niet toe te staan. Lees hier ons uitgebreide bezwaar en hier ons persbericht.

Help jij de vissen ook? Stuur dan een reactie naar de gemeente. 

Doe dit zo snel mogelijk, zodat jouw bezwaar nog wordt meegenomen bij de beoordeling!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bite Back heeft bij de gemeente Utrecht gereageerd op het mogelijk afgeven van een vergunning voor het WK streetfishing. Bite Back roept de gemeente op geen vergunning af te geven, want hengelen is een meedogenloos tijdverdrijf en een slecht voorbeeld voor hoe we met dieren en natuur moeten omgaan.

Woordvoerder Saskia Bakker: “Hengelen is dierenmishandeling. Het is bovendien geen fair play. Immers, vissen die zich in hun eigen leefgebied bevinden en daar instinctief naar voedsel zoeken, komen plotseling een vishaak tegen waarmee ze met geweld uit hun leefmilieu worden gehaald. Een groot aantal vissen sterft door deze zogenaamde sport vanwege de verwondingen, infecties en de stress.“

Onlangs speelde de gemeente zichzelf nog wereldwijd in de kijker met de introductie van een visdeurbel, waarmee kijkers via een webcam vissen konden helpen die verder wilden migreren. 440.000 mensen drukten op de digitale bel. De zorgzaamheid voor en het stimuleren van bewustwording van het welzijn van vissen valt echter niet te rijmen met het afgeven van een vergunning voor het massaal schaden van vissen en het bezorgen van stress aan deze dieren in dezelfde wateren.

Saskia Bakker: “Het toestaan van viswedstrijden zorgt voor onnodige aantasting van de natuur. Vissen worden door hengelen verzwakt. Vissen die anders hadden geleefd sterven door het hengelen vroegtijdig. De intensiteit van een viswedstrijd op een bepaalde locatie zal tevens een belasting op de biotoop van die locatie tot gevolg hebben. “

Bite Back verzoekt de gemeente daarom om geen vergunning af te geven. Voor de dieren, voor de natuur en ook omdat het geen goed visitekaartje voor de gemeente is. Bite Back roept haar achterban ook op om bezwaar te uiten bij de gemeente.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Stichting Bite Back lanceerde gisteren de campagne Uitgemolken!. De campagne vertelt het verhaal van de vele dieren die slachtoffer worden van de zuivelindustrie. De lancering was in Den Haag. Kamerleden waren uitgenodigd om het rapport in ontvangst te komen nemen. De gehele fractie van de Partij voor de Dieren, Laura Bromet namens Groenlinks en Sandra Beckerman van de Socialistische Partij kwamen langs.

[/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

Op zaterdag 27 maart protesteerden 20 activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back tegen de visserij en viskwekerijen. Op deze internationale Werelddag voor het Einde van de Visserij wordt sinds 2017 door verschillende organisaties over heel de wereld aandacht gevraagd voor aquatische dieren. De Werelddag voor het Einde van de Visserij roept op tot de afschaffing van de visserij en viskwekerijen. Vissen, schaaldieren en koppotigen staan centraal, omdat zij de grootste groep dieren vormen die door mensen worden gedood.

Alleen al door de Nederlandse visserij worden jaarlijks zo'n 4 miljard vissen gevangen en gedood. De vangst gaat gepaard met grote bijvangsten en veroorzaakt verwondingen, stress en pijn bij de gevangen dieren. De vissen worden in enorme sleepnetten samengeperst en over grote afstanden meegevoerd. Na het aan boord halen worden de dieren niet gedood, maar sterven ze tijdens het verwerkingsproces: door verstikking, levend strippen (opensnijden om de organen te verwijderen), op ijs leggen of eerst strippen en vervolgens op ijs leggen. De vissen blijven door zo’n behandeling nog een tijd in leven en lijden enorm. Bedwelming wordt nog nauwelijks toegepast.
                                    
Woordvoerder Saskia Bakker van Bite Back: “Vissen zijn intelligente dieren die pijn ervaren, eigen persoonlijkheden hebben en samenwerkingsverbanden aangaan. Hoe zij door de visserij behandeld worden is ongekend wreed. Uit onderzoek is gebleken dat kabeljauwen en schelvissen nadat ze aan boord zijn gekomen nog twee uur leven voordat ze gestikt zijn. En verschillende vissoorten leven na het strippen nog 25 tot 65 minuten!”

In viskwekerijen is het leven voor de vissen bepaald geen pretje. De omgeving is onnatuurlijk en de slechte leefomstandigheden in een viskwekerij hebben allerlei nare gevolgen voor de gekweekte vissen, zoals stress, depressie, verwondingen, ziektes en voortijdige sterfte. Ook behandelingen zoals sorteren, vaccineren en verplaatsen van de vissen leiden tot stress en verwondingen.

Saskia Bakker: “Kweekzalmen in zeekooien hebben enorm veel last van zeeluizen. Dat zijn kleine zeekreeftjes die de zalmen levend opeten. De zeeluizen worden bestreden met pesticiden en met de inzet van een groot aantal poetsvissen. Deze poetsvissen gaan echter massaal dood na een kort leven in de viskwekerij. Ook worden er grote hoeveelheden uit zee gevangen vissen gebruikt als voedsel voor de kweekvissen. Zo veroorzaken viskwekerijen ellende voor veel meer dieren dan alleen de kweekvissen. Het is tijd om te stoppen met de visserij en viskwekerijen en te kiezen voor plantaardig voedsel. Er zijn allerlei plantaardige alternatieven voor vis in de supermarkt te vinden die geen leed met zich meebrengen.”

Foto's: Ed Heesbeen