Wat vind jij van de slachttaks?

Bericht van 31-03-2021

Er loopt een internetconsultatie voor de door de Partij voor de Dieren ingediende wet met betrekking tot een slachttaks. Het doel van de Wet slachtbelasting is het bevorderen van de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten, door het beter beprijzen van dierlijke eiwitten. Deze initiatiefwet regelt dat een deel van de milieuschade in Nederland wordt verhaald op de veroorzakers (veehouders), op het moment dat dieren naar de slacht gaan. Bij deze internetconsultatie vraagt men reacties op deze initiatiefwet. 

De vee-industrie roept haar achterban op om bezwaar te maken, want haar komt deze wet natuurlijk niet goed uit. Met deze wet zullen ze immers mee moeten betalen aan de maatschappelijke kosten die ze creëren.

Maar jij kunt een tegengeluid laten horen. Vul je ook een (korte) reactie in? Je kunt melden dat je voorstander bent van deze initiatiefwet, bv. omdat de slachttaks kan helpen het exploiteren van dieren en de kosten van de milieuschade te bestrijden en de transitie naar plantaardige eiwitten te versnellen.

Je kunt tot uiterlijk 2 april hier je reactie geven.

iStock.com/AndiGrieger
Foto: iStock.com/AndiGrieger