Vanaf begin oktober dit jaar ligt Kalverliefde-melk in de schappen van Albert Heijn: een nieuwe biologische zuivellijn waarbij de koe en het kalf drie maanden bij elkaar blijven. Zo worden kalfjes groot en sterk dankzij de melk en liefde van de moederkoe. Kalverliefde, het klinkt zo mooi. Maar dierenrechtenorganisatie Bite Back vindt er niets moois aan. En daarom dient zij een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Kalverliefde
Niet veel mensen staan erbij stil, maar om melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. Pasgeboren kalfjes worden enkele uren na hun geboorte weggehaald bij hun moeder en alleen in een kalverbox gezet, waar ze kunstmelk te drinken krijgen. De echte melk gaat naar de consument. Kalverliefde claimt ‘net zoveel van hun kalfjes te houden als de mamakoe zelf’ en daarom mogen de kalveren bij Kalverliefde na hun geboorte lekker bij hun moeder blijven. ‘Want niemand kan zo goed voor het kalfje zorgen als de koe zelf’. Volgens Bite Back is het een misleidende uitspraak, want die suggereert dat Kalverliefde hun dieren nooit iets zou aandoen wat de moederkoe zelf ook niet zou doen.

Zuivelindustrie is niet diervriendelijk
Volgens Bite Back bestaat er geen diervriendelijke manier om dieren te houden voor de productie van melk. Alex Romijn van Bite Back: “De uitspraak net zoveel van de kalfjes te houden als hun moeder, is een absurde uitspraak. Vroeg of laat gaan al deze dieren naar de slacht, ook die van Kalverliefde. Dat zou een moederkoe toch nooit wensen voor haar kalf? Natuurlijk is drie maanden langer dan gebruikelijk in de zuivelindustrie, maar veel korter dan de twaalf maanden die kalf en moeder in de natuur bij elkaar blijven.”

Blije en gelukkige kalfjes?
Bite Back is tegen de zuivelindustrie in geheel. “Want je ziet maar weer dat ook dit ‘diervriendelijke alternatief’ de consument misleidt en niet het hele verhaal vertelt, zoals de grotere melkveebedrijven dit ook geregeld doen. Kalverliefde suggereert ‘blije en gelukkige kalfjes’ te hebben, maar hoe weten ze voor 100% zeker dat hun dieren gelukkig zijn als ze na drie maanden al bij hun moeder worden weggehaald? Wat er na die periode gebeurt met deze jonge dieren, bijvoorbeeld waar de stierkalfjes heen gaan, is geen onderdeel van hun communicatie. De consument wordt op het verkeerde been gezet”, aldus Alex Romijn.

Klacht bij de Reclame Code Commissie
Door de uitingen van Kalverliefde op hun website en de verpakkingen vindt Bite Back dat de consument niet van voldoende informatie wordt voorzien en zelfs misleid wordt. Men denkt er goed aan te doen om Kalverliefde-melk te kopen, maar het tegendeel blijkt waar: “De kalfjes van Kalverliefde is hetzelfde lot beschoren als alle andere kalfjes in de zuivelindustrie. Alleen duurt het bij Kalverliefde net wat langer. Als de bewuste consument wil kiezen voor diervriendelijke zuivel, is er maar één optie en dat is plantaardige zuivel.” Bite Back heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend en hoopt dat de website, reclame-uitingen en verpakkingen van Kalverliefde moeten worden aangepast, zodat de consument daarop betrouwbare informatie kan vinden over hun liefde voor kalveren.

De Nederlandse Zuivelorganisatie is de grootste partner van het Nationaal Schoolontbijt. Achter zuivel zit veel dierenleed en deze industrie drukt ook nog eens een grote stempel op het milieu. Daarom is het een slecht voorbeeld voor de kinderen van de vele scholen die meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Reden voor Bite Back om in de pen te klimmen en een open brief naar de initiatiefnemer van het Nationaal Schoolontbijt te sturen. De boodschap? Laat kinderen meer genieten van plantaardige ontbijtproducten en help zo mee aan de broodnodige transitie naar een plantaardige samenleving. De organisaties Stichting Melief, Sea First Foundation, Animal Save Nederland, Stichting Even Geen Vlees, Comité Dierennoodhulp, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Diervriendelijk Nederland, Opvang Ex Legkipjes Drenthe en Stichting Vissenbelangen ondertekenden de brief ook.

 

Geachte Mirjam Kortekaas,

In het kader van Het Nationaal Schoolontbijt, roepen wij, ondergetekende organisaties, het Nederlands Bakkerij Centrum op om zijn samenwerkingen met partners en de daaruit voortvloeiende samenstelling van het ontbijtpakket te heroverwegen. Wij zijn namelijk van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur onvoldoende mee worden gewogen. Deze belangen zijn tevens onlosmakelijk verbonden met een leefbare planeet voor de toekomstige generatie waar u zich op richt.

Hoe willen we dat de jongere generatie de relatie tussen mens en dier ziet?

De doelgroep van het Nationaal Schoolontbijt omvat een nieuwe generatie die de toekomst van Nederland zal bepalen. Hen dierlijke producten aanbieden rechtvaardigt het gebruik van dieren ten behoeve van smaakgenot. Het normaliseert een dieet waar zuivel, eieren, vis en vlees onderdeel van uitmaken. Dit zal ertoe leiden dat deze generatie opgroeit met het idee dat het belang van dieren, die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren, ondergeschikt is aan dat van mensen. Tevens staat een dergelijk dieet lijnrecht tegenover het verhaal dat we deze generatie vertellen omtrent duurzaamheid. Het vastleggen van dierlijke producten in de dagelijkse eetgewoonten van kinderen belemmert het behalen van klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer verlies aan biodiversiteit. 

Kan een plantaardig dieet bijdragen aan een gezonde nieuwe generatie?

Uw ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf, waarin vlees voorkomt en het gebruik van zuivel wordt gepromoot. Een volledig plantaardige variant van het ontbijtpakket gaat echter niet ten koste van uw ambities omtrent gezondheid, integendeel. Onderzoek wijst uit dat een plantaardig dieet geassocieerd wordt met een verlaagd cholesterol en BMI, dat het voor kinderen hart- en vaatziekten op latere leeftijd mogelijk kan voorkomen en dat het het voorkomen en behandelen van diabetes type 2 ten goede kan komen. Recentelijk hebben diëtisten de Schijf for Life (www.schijfforlife.nl) ontwikkeld. Dit initiatief biedt praktische handvatten voor het volgen van een dieet dat naast gezondheid ook duurzaamheid meeweegt.

Hoe kunnen we kinderen laten kennismaken met een diervriendelijk ontbijt?

Wij erkennen het belang van een gezond en gebalanceerd dieet. Tegelijkertijd pleiten wij voor een alternatief waarin het belang van dieren meer naar voren komt. Het is realistisch en haalbaar om een ontbijt samen te stellen dat recht doet aan de behoeften van zowel dier als mens. Er zijn in deze tijd gelukkig tal van organisaties die zich inzetten voor de transitie naar plantaardige eiwitten. Ons voorstel is dan ook om de samenstelling van het ontbijtpakket aan te passen en om de samenwerking met partners als De Nederlandse Zuivel Organisatie en Blij met een Ei te staken. Wij stellen ons op als constructieve partner om mee te denken over alternatieve mogelijkheden en om te helpen zoeken naar diervriendelijke partners.

Wij hopen van harte dat u het belang van dieren wilt meenemen en tot actie overgaat.

Met vriendelijke groet,

Wie op televisie of in filmpjes op social media wel eens geitjes zorgeloos in het groen ziet dartelen staat er meestal niet bij stil dat er ook een groep geiten is die het veel slechter getroffen heeft.
De misstanden met betrekking tot melkdieren gaan niet alleen koeien, maar ook geiten aan.

Wist je bijvoorbeeld dat zowel in de reguliere als in het overgrote deel van de biologische melkgeitenbedrijven de lammeren meteen na de geboorte van hun moeder worden gescheiden? In de natuur drinken ze wel drie maanden lang melk bij hun moeder.
Deze scheiding is voor zowel moeder als jong zeer stressvol en gebeurt om ziekteoverdracht tegen te gaan en om een onmiddellijke handel van de moedermelk mogelijk te maken.
Mannelijke geitjes (bokjes) zijn waardeloos voor melkveebedrijven en worden als ze gemiddeld zes tot tien weken oud zijn geslacht. Jaarlijks worden zelfs duizenden bokjes geslacht als ze nog maar één week oud zijn! 

Een geit die in vrijheid leeft, kan maar liefst twaalf tot zestien jaar oud worden. Hartverscheurend is het dan ook dat melkgeiten al na drie jaar en acht maanden slachtrijp verklaard worden. De reden hiervan is de verminderde melkproductie. Net als een machine die zijn werk niet meer doet, worden ze afgedankt. Het grote verschil is echter dat geiten net als wij emoties hebben. Ze kennen bijvoorbeeld blijdschap en vriendschap, maar ook eenzaamheid en angst. 

Zo zijn er meer misstanden te noemen zoals dat een doorsnee melkgeit haar leven slijt in een gesloten stal. Een dieronterend en pijnlijk ritueel is bij uitstek de onthoorning. 

Ondanks dat inmiddels in negen provincies een geitenstop geldt blijft het aantal melkgeiten in Nederland groeien. Dit komt doordat de geitenhouders het maximale uit hun vergunning willen halen. Ook in de wetgeving is er dus behoorlijk nog wat werk aan de winkel.

Misschien vraag je je af of je hier iets aan kunt doen. Het antwoord is: zeer zeker!
We kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal melkgeiten. Het beste voor de dieren is zonder twijfel om veganist te worden, maar je kunt al beginnen met voor de koeling in de supermarkt staand te kiezen voor een plantaardig alternatief. De melkgeiten zullen je hier in ieder geval zeer dankbaar voor zijn!

Bite Back stond in het weekend van 3 en 4 september op VeggieWorld in de Expo Houten met een stand. We verkochten er diverse merchandise, deelden informatie uit en ook kon er een gratis raamposter afgehaald worden.

Sabina Jousma, campagnecoördinator van onze campagne "Uitgemolken", hield tevens een interactieve presentatie over de 'do's en don'ts' van vegan outreach. De presentatie vond plaats op zondag 4 september om 14.00 uur. Tijdens de presentatie wees Sabina ook op een document op de website. Deze is hier te downloaden.

Hieronder enkele foto's van tijdens dit evenement.

 

In de media viel te lezen hoe boeren, ‘vee’voerbedrijven, supermarkten en natuurorganisaties aan de vergadertafel zijn uitgenodigd omtrent het onderwerp stikstof. Een belangrijke groep belanghebbenden wordt hier echter vergeten, namelijk de tot vee gemaakte dieren wiens levens direct worden beïnvloed door het stikstofbeleid. Dierenorganisaties roepen daarom via een brief op om de belangen van de dieren niet te vergeten. Tevens staan de organisaties open om alsnog uitgenodigd te worden.

In Nederland eindigen 650 miljoen dieren jaarlijks in het slachthuis. Daarvoor hebben ze een kort leven geleid in de stallen van de ‘vee’sector. Hier worden ze uitgemolken, opgefokt, uitgebuit, kunstmatig zwanger gemaakt en/of lichamelijk verminkt. Woordvoerder Alex Romijn: “Deze tot vee gemaakte dieren worden nu niet vertegenwoordigd, terwijl zij wel een grote rol in dit dossier hebben.“

In de toekomst zullen plantaardige of andere alternatieve eiwitbronnen de ‘vee’sector overnemen. Steeds meer bedrijven investeren hier dan ook in. Wij zijn van mening dat de oplossing van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de vermindering van het gevaar van zoönosen ligt in het investeren in alternatieven zoals plantaardige innovatie.

Woordvoerder: “We hadden dit graag verder toegelicht en hierover van gedachten gewisseld met de heer Remkes. Indien er alsnog een uitnodiging komt, nemen we die dan ook graag aan.“

De brief is ondertekend door Stichting Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Animal Save Nederland en Ex-legkipjes.

Op 4 augustus organiseerde Bite Back een lezing en workshop die werd gegeven door Amerikaans activist Jake Conroy. Er waren 40 deelnemers.

Jake Conroy is een ervaren activist, designer en schrijver die momenteel in Seattle (VS) woont. Hij organiseerde en participeerde in succesvolle lokale, regionale, nationale en internationale drukcampagnes. Hij was onder meer verantwoordelijk voor SHAC USA, die gezien wordt als een van de meest succesvolle grassroots dierenrechtencampagnes in de geschiedenis. Hij en zijn mede-activisten werden door de Amerikaanse overheid gearresteerd voor hun rol en ze stonden bekend als de SHAC7. Jake en zijn medebeklaagden werden na een langdurig proces schuldig bevonden en hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In 2019 werd de door Joaquin Phoenix geproduceerde documentaire The Animal People uitgebracht met details over de campagne en de controversiële rechtszaak.

Momenteel host Jake de podcast Radicals & Revolutionaries en werkt hij bij het Rainforest Action Network, een internationale organisatie die drukcampagnes gebruikt om de ontbossing van regenwouden tegen te gaan, de winning van fossiele brandstoffen te stoppen en de mensenrechten te ondersteunen. Hij is online te vinden als the Cranky Vegan, waar hij helpt de tactiek, strategieën en optiek van de basisbeweging voor dierenrechten opnieuw uit te vinden.

Hieronder een fotoverslag:

 

 

De eerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs is gewonnen door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) met hun campagne “boeren houden van koeien”. Met een derde van de stemmen werden ze de overduidelijke winnaar.

Met een delegatie van Bite Back togen we woensdag 1 juni (wereldmelkdag) met een award, een taart, spandoeken én een krijtspuitsjabloon naar Utrecht om deze eerste Advocaat van de Zuivel prijs uit te reiken. Via een mailtje had het NAJK laten weten dat ze de deur niet zouden opendoen om de prijs in ontvangst te nemen. Groot was de verrassing dan ook dat na twee keer aanbellen de directeur besloot toch de deur te openen. Niet om in gesprek te gaan, ook niet om de taart aan te nemen, maar wel om de award in ontvangst te nemen. Na een kort gesprek vertrokken we mét de taart.

Gelukkig stond er honderd meter verderop een bankje waar we toen zelf heerlijk hebben genoten van deze taart én waar we de omgeving hebben laten weten dat we langs geweest zijn. De buurt weet nu dankzij het krijtspuitsjabloon dat de Advocaat van de Zuivel daar ergens in de buurt woont!

Toen we bijna uitgegeten waren kwam de directeur van het NAJK nog even langs. Hij was een frisse neus gaan halen; de prijsuitreiking had hem toch wel iets gedaan. Erg sportief vonden we het dat hij toen toch nog even met ons in gesprek wilde gaan. Zo hebben we nog een aantal dingen kunnen vertellen over het waarom van deze prijs én waarom het NAJK deze gewonnen had. Al met al toch een geslaagde prijsuitreiking!

Utrecht, 1 juni 2022 – Vandaag is het Wereldmelkdag. Op deze dag wordt zuivel door de zuivelindustrie in het zonnetje gezet als onderdeel van een gezond dieet. Maar volgens dierenrechtenorganisatie Bite Back zit er een duistere schaduwkant aan deze industrie; een kant die men liever niet aan de buitenwereld wil laten zien. Namelijk het enorme dierenleed dat schuilgaat achter een glas melk of een pak vla. Daarom reikt Bite Back op 1 juni de allereerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs uit aan een verdediger van de zuivelindustrie die het niet zo nauw neemt met dierenwelzijn en het milieu.

Advocaat van de Zuivel

Consumenten worden door de zuivelindustrie op het verkeerde been gezet met misleidende commercials en campagnes over het welzijn van dieren en hun bijdrage aan een beter milieu. Daarom heeft Bite Back Wereldmelkdag op 1 juni uitgekozen om de ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs uit te reiken aan een bedrijf, organisatie of persoon die pretendeert dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben. Sabina Jousma, campagnecoördinator van Bite Back: “We hadden zes genomineerden waarvan wij vinden dat ze deze titel verdienen en waarop de hele maand mei is gestemd.”

Winnaar 2022

De genomineerden waren FrieslandCampina, Ireen Wüst (het gezicht van Goatfully), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Floating Farm, Topcalf en Natuurmonumenten. Deze genomineerden melken de dieren uit en dragen ieder op hun eigen manier bij aan het leed dat de zuivelindustrie veroorzaakt. Jousma: “Mensen konden stemmen tot 24 mei en dat hebben ze massaal gedaan! We hebben de stemmen inmiddels geteld en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is de winnaar van de eerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs.” 

NJAK terechte winnaar

In hun commercial met frisse jonge boeren en hun koeien willen zij laten zien dat het met dierenwelzijn prima is gesteld in hun stallen en dat ze van koeien houden. Maar niets is minder waar, volgens Jousma: “Kalfjes worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Door de abrupte scheiding ervaren zowel moederkoe als kalf stress en angst, ze roepen vaak nog dagen naar elkaar. Veel van deze jonge kalfjes worden dagenlang op transport gezet naar het buitenland zonder eten en drinken, om daar op afschuwelijke wijze geslacht te worden.” Behalve het extreme dierenleed heeft de zuivelindustrie, waarin naast koeien ook geiten en schapen worden gebruikt, wereldwijd ook een enorme impact op het milieu en is de kans op de uitbraak van (nieuwe) zoönosen groot. “Wij vinden daarom dat het NAJK een terechte winnaar is van onze prijs!”

Prijsuitreiking door Plantbased Dennis

Op Wereldmelkdag brengt het team van Bite Back samen met Plantbased Dennis een bezoekje aan het NAJK. Jousma: “Dennis is een diehard vegan foodie met een passie voor duurzaamheid en rechtvaardigheid èn heel veel liefde voor dieren. Hij heeft ruim 23.000 volgers op Instagram, die hij inspireert om ook te kiezen voor een plantaardige, gezonde en duurzame leefstijl. Hij zal het NAJK hun welverdiende prijs overhandigen.” Deze prijs bestaat uit een mooi plexiglas beeld van de Advocaat van de Zuivel en een overheerlijke taart. Volledig vegan natuurlijk. “Zo willen wij laten zien dat er geen dieren hoeven te lijden voor een lekker stukje taart”, zegt Jousma. 

Op woensdag 1 juni 2022 is het Wereldmelkdag. Op deze dag juicht de zuivelindustrie het bestaan van zuivel toe als onderdeel van een gezond dieet. Dierenrechtenorganisatie Bite Back wil deze dag juist laten zien dat je zuivel beter kunt laten staan. Waarom? Omdat dieren de hoogste prijs betalen in deze duivelse industrie en dit moet stoppen. Daarom reikt Bite Back op 1 juni de allereerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs uit aan een verdediger van de zuivelindustrie die het niet zo nauw neemt met dierenwelzijn en het milieu. Er is al een hele week flink gestemd op de zes genomineerden en het is een spannende strijd. 

Uitgemolken

We hebben zes bedrijven, organisaties en personen genomineerd waarvan wij vinden dat ze deze titel verdienen. Zij zetten consumenten op het verkeerde been met misleidende commercials en campagnes over het welzijn van de dieren en hun bijdrage aan een beter milieu.”, zegt Sabina Jousma, campagnecoördinator van Bite Back. “Ze verdedigen de zuivelindustrie en proberen die uit te breiden ten koste van de dieren. Zo worden kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Door de abrupte scheiding ervaren zowel moederkoe als kalf stress en angst. Ze roepen vaak dagen naar elkaar.” Behalve dierenleed heeft de zuivelindustrie, waarin naast koeien ook geiten en schapen worden gebruikt, wereldwijd ook een enorme impact op het milieu en is de kans op de uitbraak van (nieuwe) zoönosen groot. “Wij strijden daarom tegen de zuivelindustrie met de campagne ‘Uitgemolken’.” 

Wie wordt ‘Advocaat van de Zuivel’ 2022? 

De genomineerden zijn FrieslandCampina, Ireen Wüst (het gezicht van Goatfully), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Floating Farm, Topcalf en Natuurmonumenten. Deze zes bedrijven/organisaties/mensen melken de dieren uit en dragen ieder op hun eigen manier bij aan het leed dat de zuivelindustrie veroorzaakt. “Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en Natuurmonumenten hebben in de eerste dagen al flink wat stemmen verzameld,” vertelt Jousma. “Maar Ireen Wüst is met een flinke eindsprint bezig!” 

Stemmen

Jousma: “Wij roepen iedereen op een stem uit te brengen via onze website. Hier kun je ook lezen waarom wij vinden dat de genomineerden deze prijs verdienen. Natuurlijk zijn wij ontzettend benieuwd wie door het publiek gekozen wordt om de allereerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs in ontvangst te nemen!” Er kan nog tot 24 mei gestemd worden op www.advocaatvandezuivel.nl. Op woensdag 1 juni wordt de winnaar door het team van Bite Back bezocht om de prijs in ontvangst te nemen. 

 

Download deze poster

Utrecht, 4 mei 2022 – Op woensdag 1 juni 2022 reikt Bite Back de allereerste ‘Advocaat van de Zuivel’ prijs uit aan een van de zes genomineerde verdedigers van de zuivelindustrie die het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn en het milieu. Met misleidende commercials en campagnes over het welzijn van de dieren zetten deze genomineerden consumenten op het verkeerde been. Tijd om deze dieronvriendelijke industrie ter verantwoording te roepen en de waarheid aan het licht te brengen voor consumenten. 

Uitgemolken

Melkveehouders hebben mooie praatjes over hun liefde voor de koeien en laten vol trots zien hoe fijn hun dieren het hebben bij hen op de boerderij. “Maar wat ze niet laten zien, is dat pasgeboren kalfjes enkele uren na hun geboorte weggehaald worden bij hun moeder en alleen in een kalverbox worden gezet, waar ze kunstmelk te drinken krijgen”, vertelt Sabina Jousma, campagnecoördinator van Bite Back. Behalve dierenleed heeft de zuivelindustrie, waarin naast koeien ook geiten en schapen worden gebruikt, wereldwijd ook een enorme impact op het milieu en is de kans op de uitbraak van (nieuwe) zoönosen groot. “Wij strijden daarom tegen de zuivelindustrie met de campagne ‘Uitgemolken’.”

Verkiezing ‘Advocaat van de Zuivel’ 

Om de misstanden in deze duivelse industrie aan het licht te brengen, heeft Bite Back de verkiezing voor ‘Advocaat van de Zuivel’ in het leven geroepen. “We hebben zes bedrijven, organisaties en personen genomineerd waarvan wij vinden dat ze deze titel verdienen. Zij zetten consumenten op het verkeerde been met misleidende commercials en campagnes over het welzijn van de dieren en hun bijdrage aan een beter milieu”, zegt Jousma. “Ze verdedigen de zuivelindustrie en proberen die uit te breiden ten koste van de dieren.”

Wie wordt de allereerste ‘Advocaat van de Zuivel’?

De genomineerden zijn FrieslandCampina, Ireen Wüst (het gezicht van Goatfully), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Floating Farm, Topcalf en Natuurmonumenten. Deze zes bedrijven/organisaties/mensen melken de dieren uit en dragen ieder op hun eigen manier bij aan het leed dat de zuivelindustrie veroorzaakt.

Stemmen

Er kan tot 24 mei gestemd worden op www.advocaatvandezuivel.nl. Op woensdag 1 juni wordt de winnaar door het team van Bite Back bezocht om de prijs in ontvangst te nemen.