Kaartje voor minister om olifant Buba naar opvang te krijgen

Bericht van 21-10-2020

Dierenrechtenorganisatie Bite Back is een ludieke actie gestart om minister Schouten te vragen olifant Buba naar een gespecialiseerde opvang voor olifanten te sturen. Achter de schermen wordt namelijk momenteel gekeken naar meerdere mogelijke plekken waar olifant Buba terecht kan. Volgens Bite Back is de beste optie de gespecialiseerde opvang voor olifanten Elephant Haven in Frankrijk. Met de kaartjesactie wil de organisatie nogmaals deze optie naar voren brengen. 

Woordvoerder Alex Romijn: “Wat zou het toch fijn zijn als olifant Buba de beperkingen en de stress van het circusleven achter zich kan laten en verhuizen kan naar een opvang zoals Elephant Haven. Een plek waar ze gespecialiseerde zorg kan krijgen voor de trauma’s uit haar verleden en perspectief heeft om uiteindelijk samen met andere olifanten te genieten van een enorme ruimte. Een plek waar ze olifant kan zijn, zonder te hoeven optreden. Een plek waar ze kan foerageren wanneer ze wil, en niet constant afhankelijk is van een verzorger.”

Het ministerie bekijkt momenteel mogelijke opvanglocaties. Onlangs werd de ontheffing voor circus Freiwald nog met een half jaar verlengd, omdat er meer tijd nodig zou zijn om de mogelijkheden te onderzoeken. Bite Back heeft echter bezwaar gemaakt tegen afgifte van deze verlengde ontheffing. Romijn: “Wij zijn van mening dat een opvang gespecialiseerd in olifanten de beste plek is voor een olifant met een verleden van trauma en stress. We zien Buba dan ook graag vertrekken naar Elephant Haven. We hopen dat het ministerie dat ook inziet én daardoor ook het circus kan bewegen hieraan mee te werken. “

Om dit extra onder de aandacht te brengen, vraagt Bite Back iedereen om een kaartje te maken en op te sturen naar de minister. Zodat de minister herinnerd wordt aan de droomlocatie voor Buba én haar belangen vooropstelt.

Iedereen kan een kaartje aanmaken via deze link