In actie voor de pelsdieren voor hoofdkantoor van McGregor in Driebergen

Bericht van 13-11-2009

Afgelopen vrijdag stonden activisten van Bite Back voor het hoofdkantoor van McGregor in Driebergen. Het hoofdkantoor ligt op een locatie tussen het treinspoor en de snelweg, waardoor er rond de spits veel verkeer langskomt. Een uitstekende locatie dus om tijdens de spitsuren te gaan staan. Bij het hoofdkantoor rolden we een antibontspandoek uit en hielden we protestborden vast. Twee uur lang.

Al snel kwam het personeel van McGregor kijken. Ze nodigden ons uit naar binnen voor een gesprek zodat ze hun beleid konden toelichten. Voor ons was dit niet nodig, want het kost alleen maar tijd om te luisteren naar het waarom ze weer bont gebruiken. We wilden best praten, maar dan wel over een termijn wanneer ze gaan stoppen met bont.

In 2007 had McGregor nog beloften gedaan om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bontvrij te gaan. Twee jaar laten verkopen ze weer bont. We zien ons daarom genoodzaakt acties te blijven voeren totdat ze weer echt bontvrij gaan.

Tijdens de actie kregen we de nodige bijval. Veel toeterende auto's die langsreden en hun duim omhoog staken of het raam openden en ons toeriepen het met ons eens te zijn en dat we goed bezig waren. Er keerde zelfs een bestuurder van een auto om die ons nog succes kwam wensen en een flyer aannam. Ook voorbijrijdende fietsers stopten om met ons te praten en vonden dat we goed bezig waren.

De actie was dus erg geslaagd. Zeker ook omdat medewerkers van McGregor aangaven dat ze het op zich met ons eens zijn.

Ook jij kan helpen door mee te doen aan onze mailactie naar McGregor.