Het ondergeschoven kindje van de melkindustrie

Bericht van 13-10-2022

Wie op televisie of in filmpjes op social media wel eens geitjes zorgeloos in het groen ziet dartelen staat er meestal niet bij stil dat er ook een groep geiten is die het veel slechter getroffen heeft.
De misstanden met betrekking tot melkdieren gaan niet alleen koeien, maar ook geiten aan.

Wist je bijvoorbeeld dat zowel in de reguliere als in het overgrote deel van de biologische melkgeitenbedrijven de lammeren meteen na de geboorte van hun moeder worden gescheiden? In de natuur drinken ze wel drie maanden lang melk bij hun moeder.
Deze scheiding is voor zowel moeder als jong zeer stressvol en gebeurt om ziekteoverdracht tegen te gaan en om een onmiddellijke handel van de moedermelk mogelijk te maken.
Mannelijke geitjes (bokjes) zijn waardeloos voor melkveebedrijven en worden als ze gemiddeld zes tot tien weken oud zijn geslacht. Jaarlijks worden zelfs duizenden bokjes geslacht als ze nog maar één week oud zijn! 

Een geit die in vrijheid leeft, kan maar liefst twaalf tot zestien jaar oud worden. Hartverscheurend is het dan ook dat melkgeiten al na drie jaar en acht maanden slachtrijp verklaard worden. De reden hiervan is de verminderde melkproductie. Net als een machine die zijn werk niet meer doet, worden ze afgedankt. Het grote verschil is echter dat geiten net als wij emoties hebben. Ze kennen bijvoorbeeld blijdschap en vriendschap, maar ook eenzaamheid en angst. 

Zo zijn er meer misstanden te noemen zoals dat een doorsnee melkgeit haar leven slijt in een gesloten stal. Een dieronterend en pijnlijk ritueel is bij uitstek de onthoorning. 

Ondanks dat inmiddels in negen provincies een geitenstop geldt blijft het aantal melkgeiten in Nederland groeien. Dit komt doordat de geitenhouders het maximale uit hun vergunning willen halen. Ook in de wetgeving is er dus behoorlijk nog wat werk aan de winkel.

Misschien vraag je je af of je hier iets aan kunt doen. Het antwoord is: zeer zeker!
We kunnen een grote bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal melkgeiten. Het beste voor de dieren is zonder twijfel om veganist te worden, maar je kunt al beginnen met voor de koeling in de supermarkt staand te kiezen voor een plantaardig alternatief. De melkgeiten zullen je hier in ieder geval zeer dankbaar voor zijn!