Gebruik van olifantenhaak bij circus Renaissance

Bericht van 03-08-2012

De Dierenbescherming Amsterdam heeft beelden gemaakt van het gebruik van een kleine olifantenhaak tijdens een show van circus Renaissance. Olifantenhaken worden gebruikt om olifanten te sturen. Het publiek mag het gebruik hiervan niet zien, dus wordt dit meestal verborgen middels versieringen op de olifantenhaak.

In de video van de Dierenbescherming Amsterdam is te zien dat bij deze olifantenhaak een dop zit op de haak.

Een tijd geleden vertelde clown Milko van Circus Herman Renz nog dat olifantenhaken iets van het verleden zou zijn. Destijds toonden wij aan dat olifatenhaken bij Herman Renz ook werden gebruikt.

De video van de Dierenbescherming toont aan dat ook bij andere circussen het gebruik van zo een haak niet iets van het verleden is.

Olifanten kunnen volgens experts dan ook niet getraind worden zonder geweld. De haak is een machtsmiddel om de dieren in bedwang te houden.