Circus Herman Renz mishandelt dieren, Bite Back voert actie in Amsterdam

Bericht van 05-08-2009

Op woensdag 5 augustus voerden activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back opnieuw actie bij circus Herman Renz in het kader van de campagne ‘Voor vermaak zonder dieren’. Bite Back deed dit om duidelijk te maken dat circusdieren lijden.

Een recent rapport over het welzijn van dieren in het circus bevestigde wat Bite Back al jaren verkondigde en documenteerde. Bite Back geeft wel aan dat het onderzoek nog tekort schiet om een totaalbeeld te geven en dat het in werkelijkheid nog erger gesteld is met de dieren in het circus. De dieren worden gedwongen om op te treden en lange reizen te maken. Ze worden opgesloten en vastgeketend en lijden onder stress en verveling. Tijdens de actie van 5 augustus informeerden we de bezoekers van Circus Herman Renz over deze wantoestanden en vroegen hen om te kiezen voor vermaak zonder dieren.

Tijdens de actie beeldden verkleedde activisten uit hoe dieren in het circus behandeld worden. Een dompteur met een echte olifantenhaak liet zien hoe olifanten in de circuswereld getraind en mishandeld worden. Activisten speelden recente beelden (http://www.youtube.com/watch?v=i8FRGkavNWU ) na, die laten zien hoe de olifant Baby bij circus Herman Renz bevolen wordt om haar behoefte te laten doen.

Deze olifant wordt helemaal alleen gehouden in het circus, hoewel eigen brancheregels aangeven dat een olifant een sociaal dier is en dus niet in afzondering gehouden mag worden. Als reden geeft het circus aan dat het dier niet met andere olifanten om kan gaan. Dat het dier zich niet sociaal gedraagt, kan betekenen dat het dier slecht opgevoed is en/of last heeft van het Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) [1] Dit kan de nodige gevaren inhouden voor circusbezoekers.

Circus Herman Renz is bovendien al eerder betrapt op leugens en geweld tegen dieren. In 2006 werden zij betrapt op het gebruik van een olifantenhaak (http://www.circusleed.nl/page/9), terwijl clown Milko op dat moment aangaf dat deze niet meer gebruikt werd. In 2008 overtrad Herman Renz de dierenwelzijnsregels in België. Daarenboven houdt circus Herman Renz dus, tegen eigen brancheregels in, een sociaal dier als een olifant helemaal alleen. “Minister Verburg wil strenge regels in 2011, maar dat zal niet helpen,’ licht Alex Romijn van Bite Back toe. “Ten eerste zijn de regels ontoereikend en ten tweede overtreden circussen nu al massaal en systematisch regels (zelfs als ze die zelf opgesteld hebben). Het is tijd dat er een verbod komt. Als je bedenkt dat Bolivia bijvoorbeeld onlangs nog een totaal verbod heeft ingesteld op dieren in het circus (wild of gedomesticeerd) na onderzoek, durf ik te beweren dat Nederland op het gebied van dierenwelzijn achterloopt!”

Bite Back wil dat de olifant Baby een beter leven krijgt en roept op om de olifant naar een gespecialiseerde opvang te brengen.

Bite Back roept tegelijkertijd de gemeente Amsterdam op om onmiddellijk het goede voorbeeld te geven en geen toegang te geven aan circussen met dieren. Amsterdam heeft een voorbeeldfunctie en kan hiermee vele gemeenten meetrekken. Dat zou een duidelijk signaal zijn aan de minister.

[1] Post-Traumatic Stress and Elephants in Captivity, G.A. Bradshaw Ph. D & Lorin Lindner Ph.D., http://www.elephants.com/ptsd/Bradshaw&Lindner_PTSD-rev.pdf