Met onze Dolfinariumvrij Nederland campagne zijn we genomineerd voor de Vegan Awards 2023!

Kunnen we op jouw stem rekenen?
1. Ga dan naar https://stem.veganawards.nl/ en kies voor onze Dolfinariumvrij campagne bij de categorie ''Campagne en initiatief''.
2. Vul vervolgens onderaan je naam en e-mailadres in en stem.
3. Bevestig je stem in de e-mail die krijgt.
4. Vraag je vrienden/familie hetzelfde te doen.

Waarom zou je op ons stemmen?
- Sinds 29 juli hebben we onze vernieuwde campagne gelanceerd, en met succes: uit zeker 21 webshops zijn de kaarten voor het Dolfinarium verdwenen en/of is de reclame voor het park offline gehaald. Daaronder vallen de webshops van de NS, de Gelderlander, het Parool, Nu.nl, Libelle, Volkskrant etc.
- Daarnaast zijn er tientallen(!) nieuwsberichten verschenen over onze campagne en hebben we de discussie over het houden van zeedieren in gevangenschap goed weten aan te wakkeren.
- En dit is nog maar het begin! Onze plannen zijn groots!
Hopelijk krijgen we jouw stem!

... En sluiten zich aan bij Bite Back. 😉

Doe jij ook met ons mee?
📢 Kom naar onze actie komende zaterdag!
💪 Sluit je aan als activist/vrijwilliger.
🫰 Of doe een donatie.
👉 Lees meer informatie op onze speciale campagnewebsite.

Laat je ons via Facebook weten wat je van de video vind?

Een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) door dierenrechtenorganisatie Bite Back is gegrond verklaard. De RCC oordeelt dat de stelligheid in de tekst dat de dieren ‘absoluut’ voldoende ruimte hebben en gelukkig zijn kan leiden bij de consument tot de indruk dat de tekst feiten betreft. Bite Back is blij met de erkenning dat haar initiële klacht gegrond is verklaard. Het Dolfinarium paste al eerder de site aan na de ingediende klacht. 

Alex Romijn, woordvoerder en voorzitter van Stichting Bite Back: “Dat het Dolfinarium de site al had aangepast voordat de klacht volledig bij de RCC was afgehandeld, gaf ons inziens al aan dat onze klacht gegrond was. Tijdens de zitting bij de RCC beweerde het Dolfinarium dat het al op de planning stond om de teksten aan te passen en dat teksten vaker aangepast werden. De tekst die nu aangepast is stond er echter al enkele jaren.“

Tijdens de zitting behandelde de RCC ook de aanpassing van de teksten. Alex Romijn: “We vinden de aanpassing van het Dolfinarium nog onvoldoende. De RCC is het op dit vlak met ons oneens, omdat ze vindt dat nu duidelijker is dat de teksten de visie van het Dolfinarium weergeven. We overwegen dan ook om in beroep te gaan, omdat de titel van de pagina nog steeds ‘feiten en fabels’ is en de suggestie blijft wekken dat alles op die pagina feitelijk is.“

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voert al jaren campagne tegen het Dolfinarium met de campagne Dolfinariumvrij Nederland. Bite Back staat onder meer elke maand voor de ingang om bezoekers te informeren. Meer informatie: www.dolfinariumvrij.nl 

Op donderdag 25 maart waren onze bestuursleden Alex en Saskia aanwezig bij de hoorzitting voor de Reclame Code Commissie. Dit naar aanleiding van onze klacht in december over misleiding door het Dolfinarium via haar website. Kern van deze klacht was dat het Dolfinarium een aantal teksten op de website had die de consument - de potentiële bezoeker - kon misleiden. Op de ‘Feiten en fabels’-pagina werd namelijk gedaan of de dolfijnen voldoende ruimte hadden en werd gesteld dat de dieren gelukkig waren. Na onze klacht bleek dat het Dolfinarium deze teksten ‘toevallig’ al ging aanpassen. De teksten stonden er echter al jaren zonder enige aanpassingen. Door de aanpassing werd ‘voldoende ruimte’ teruggebracht tot dat het Dolfinarium nooit de natuur kan evenaren en over of de dolfijnen gelukkig kunnen zijn werd aangegeven dat je dit nooit helemaal kan weten. Een flinke distantie van de oorspronkelijke tekst. Wij zien hier dan ook een bevestiging in van ons gelijk wat betreft de initiële klacht. Wij vroegen dan ook om onze klacht gegrond te verklaren.

De Reclame Code Commissie gaf aan dat zij normaal gesproken de oorspronkelijke klachten die zijn binnengekomen behandelt en niet zozeer wijzigingen daarop. Het Dolfinarium was ook vertegenwoordigd en gaf aan dat ze het liefst zagen dat de behandeling over de aangepaste teksten zou gaan. Wij gaven hierop aan dat we onze eerste klacht graag gegrond verklaard zouden zien, maar ook een oordeel wilden over de nieuwe teksten. Indien die toch niet behandeld zouden worden, dan zouden wij overwegen om nogmaals een klacht in te dienen over de nieuwe teksten.

Na het voorlezen van de toelichting op de klacht door ons was het Dolfinarium aan de beurt. Hun argumenten waren zeer gefocust op de nieuwe teksten en ze gaven toe dat de oorspronkelijke verouderd waren. Erkenning dat die niet correct waren bleef uit. Een punt was dat het Dolfinarium het geheel niet als wervingsteksten zag. Toch gebruiken ze de teksten in hun communicatie met (potentiële) bezoekers. Wij gaven hierop aan, door onze ervaring met gesprekken met bezoekers, dat de bezoekers veel waarde hechten aan de informatie van het Dolfinarium. Dit maakt de informatie die gedeeld wordt dus belangrijk. Informatie presenteren als feit of dit suggereren is naar ons inzicht dan ook misleiding. Een ander punt dat het Dolfinarium inbracht was dat ze voldoen aan de eisen. Het rapport van het ministerie van LNV en dat ze pas rond 2029 voldoen aan alle huidige gestelde eisen geven echter anders aan. Het is ook misleidend om de bezoeker te laten geloven dat de huidige situatie nu voldoende is.

De hoorzitting was geen plek voor discussie over de ethische aspecten of wetenschappelijke inzichten. Dat er discussie is over de vraag of dolfijnen voldoende hebben erkenden beide partijen. De voorzitter van de commissie stelde daarom ook de vraag of het dan niet beter is de titel van de pagina aan te passen. Het Dolfinarium dacht er niet over aan om die aan te passen.

Het Dolfinarium sloot verder af met ons ervan te betichten dat we de RCC-klacht alleen gebruiken voor publiciteit. Wij gaven daarop aan dat het voor ons van belang is dat de informatie juist is of dat duidelijk is wiens zienswijze de informatie is. En dat we dit inderdaad communiceren - ook via de pers - omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen weet wat er speelt.

De commissie zal nu zich gaan beraden. De uitspraak is over ongeveer 3 weken.