Vandaag heeft Bite Back Nederland een persbericht uitgestuurd over de misstanden bij een Beter Leven slachterij in België. Uit inspectieverslagen, opgevraagd door Bite Back België, blijkt namelijk dat er bij 27 van de 52 inspecties tussen 2022 en 2023 overtredingen zijn vast gesteld. Het gaat dan om inspecties tussen  De overheid heeft nooit ingegrepen...

De misstanden staan in de inspectieverslagen van konijnenslachter Van Assche. Vrijwel alle Nederlandse konijnen worden geslacht in België, vanwege het ontbreken van dergelijke slachterijen in Nederland. De konijnenslachter kreeg van de Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk.

Uit de verslagen blijkt dat de dieren op het transport met teveel dieren op elkaar zitten en aankomen in het slachthuis met letsels en bloedingen. Bij aankomst is er meermaals sprake geweest van het gooien met dieren en zelfs dat ze vast komen te zitten in de transportband.

Een van de grootste problemen is echter het verdoven van de konijnen. In bijna elk verslag komt terug dat de elektrische verdovers te weinig of juist te veel signalen geven. Daardoor is al meermaals duidelijk zichtbaar geweest dat veel konijnen nog steeds pijnreacties vertonen na het verdoven. Wanneer dat het geval is, is er vaak geen nieuwe verdoving gedaan.

Perswoordvoerder Lucia Roelofsen van Bite Back Nederland: “Een maand geleden zagen we al hoe er wordt omgesprongen met deze gevoelige dieren in de konijnenfokkerij en tijdens het transport. Nu blijkt dat konijnen ook in het slachthuis niets meer zijn dan een product. We eisen opheffing van de industrie als geheel”.

Hier kun je het controle-verslag lezen
Hier kun je de controles inzien
Hier staan de informatieformulieren

Afgelopen zondag stonden we, tezamen met tal van andere organisaties en bedrijven, op de geheel veganistische kerstmarkt van The Green Shift in Groningen. Hier hebben we veel kunnen netwerken met gelijkgestemden en informatie kunnen uitdelen.

Ons werk werd enthousiast ontvangen en enkele mensen hebben aangegeven vrijwilliger te willen worden. Daar zijn we uiteraard erg blij mee!

Al met al was het een topdag en we hopen dan ook nog vaak terug te mogen komen op deze jaarlijkse markt!

Afgelopen zondag was de Mars voor Klimaat en rechtvaardigheid. De eerste schattingen waren 70.000 deelnemers maar dit is vervolgens bijgesteld naar 85.000. De grootste dergelijke mars in Nederland OOIT. iets om daadwerkelijk trots op te zijn!

Vegan-Blok
Als één van de +30 blokken was daar ons Vegan-Blok. Dit blok is een gezamenlijke inspanning van Animal Rights, de Vegan Student Association, Animal Save Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en natuurlijk Bite Back. Daarnaast sloten zich ook Vissenbelangen, Animal Rebellion en Veganarchy (uit België) zich aan. We zijn er trots op dat we met zoveel prachtige organisaties en toffe individuen de straat op konden gaan.

We verzamelden ons voor de Vega-Life: een fantastische winkel, die al meer dan 25 jaar een waar begrip is wanneer het gaat om veganistische schoenen, boeken omtrent dit onderwerp en nog veel en veel meer. Ben je er nog nooit geweest? Doe dat dan alsnog, of check de webwinkel!

Om te schrijven dat de motivatie er vanaf knalde doet ons blok eigenlijk te kort. Van begin tot eind werden er leuzen geroepen en met vlaggen gezwaaid. Protestborden werden hoog gehouden en op deze manier konden we ons punt goed duidelijk maken tegenover al die duizenden toeschouwers die er langs de route stonden. Een dergelijk inspirerend blok geeft daadwerkelijk hoop voor de toekomst.

Mars voor Klimaat ÉN rechtvaardigheid
Het moet beschreven worden dat deze mars niet enkel om het klimaat ging. De organisatie heeft het niet voor de niets de ''Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid'' genoemd. Hierdoor kwamen er in de blokken allerlei thema's aan bod. Toch was in de meeste blokken de link naar het klimaat wel duidelijk aanwezig.

Binnen de dierenbevrijdingsbeweging zijn de thema's zo verweven dat de leus op het kop-spandoek ''Climate Justice, Animal Rights, One Struggle, One Fight'' alles samenvat. We kúnnen geen klimaatrechtvaardige samenleving creëren zonder dierenbevrijding en dierenbevrijding bewerkstelligen heeft geen zin als ons klimaat er aan onderdoor gaat door andere milieuvervuilende sectoren.

En nu?
Met deze actie hebben we niet alleen onze solidariteit laten zien met de klimaatstrijd, maar hebben we hopelijk ook enkele mensen laten zien hoe belangrijk veganisme is voor ons klimaat. Het is belangrijk dat we dit blijven doen om ogen te openen.

Er is nog een flink stuk bewustwording te gaan op dat gebied en daar gaan we samen voor zorgen. Onze aanwezigheid bij dit soort marsen is dan ook iets dat we moeten vasthouden en uitbreiden.

Zien we elkaar bij de volgende?

Bite Back spandoek met quote van Tolstoj
Bite Back spandoek met quote van Tolstoj
Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn.
Steunbetuiging
Steunbetuiging
We kunnen pas echt van vrijheid spreken als we allemaal vrij zijn.
Geen veganist? Draai maar weer om.
Geen veganist? Draai maar weer om.
De toekomst is veganistisch!
Het kopspandoek van het VeganBlok
Het kopspandoek van het VeganBlok
Klimaatrechtvaardigheid en dierenrechten: één gevecht, één strijd!
Één van de prachtige schilderijen
Één van de prachtige schilderijen
Binnen ons blok, en eigenlijk ook binnen de gehele mars, waren er heel wat creatievelingen te vinden met prachtige uitingen!
Stop met het eten van dieren
Stop met het eten van dieren
Ook de NVV had zeer duidelijke protestborden bij.
Kies veganisme
Kies veganisme
Het protestbord van Bite Back was veelvuldig te zien door het blok heen.
Fight climate change - go vegan
Fight climate change - go vegan
De eerste stap naar het bestrijden van klimaatverandering kun je naar onze mening het meest effectief doen door veganist te worden.
Antispeciesist Action
Antispeciesist Action
Speciecisme is het discrimineren op basis van soort: waarom is de een meer waard dan de ander?
Antispeciecisme is de toekomst!
Plant fueled - Climate cooled
Plant fueled - Climate cooled
Hoe meer we een veganistische samenleving bereiken, hoe minder de aarde opwarmt. Win-win, toch?
De veehouderij verwoest onze planeet
De veehouderij verwoest onze planeet
Ook Animal Rebellion was aanwezig in het Vegan-Blok. Samen veranderen we de wereld!
Vegan Student Association
Vegan Student Association
De Vegan Student Association is één van de initiatiefnemers van het Vegan-Blok. We zijn er trots op om samen de straat op te gaan.
Duidelijke taal
Duidelijke taal
Soms is een tabel alles wat je nodig hebt om je punt te maken: dat is hier zeker gelukt!
Kies veganisme
Kies veganisme
Stop het doden van dieren en onze planeet: kies veganisme!
« van 2 »

... En sluiten zich aan bij Bite Back. 😉

Doe jij ook met ons mee?
📢 Kom naar onze actie komende zaterdag!
💪 Sluit je aan als activist/vrijwilliger.
🫰 Of doe een donatie.
👉 Lees meer informatie op onze speciale campagnewebsite.

Laat je ons via Facebook weten wat je van de video vind?

Animal Rights en Bite Back waren deze maand bij een hoorzitting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. De aanleiding was de strijd voor gerechtigheid voor olifant Buba. Overheidsinstanties weigeren om handhavend op te treden tegen het Nederlandse Circus Freiwald, de voormalige 'eigenaren' van het dier, en daar maken de stichtingen bezwaar tegen. Begin 2022 verkocht de familie Freiwald 'hun' Buba aan een dubieus attractiepark in Hongarije en dat is volgens Animal Rights en Bite Back niet alleen schandalig, maar ook in strijd met de wet.

DE LAATSTE CIRCUSOLIFANT VAN NEDERLAND
Buba was de laatste olifant in Nederland die door een circus werd meegesleept. Sinds 15 september 2015 geldt er in Nederland een verbod op wilde dieren in circussen, maar Circus Freiwald kreeg voor Buba een tijdelijke ontheffing. Buba mocht van het ministerie voorlopig meereizen op voorwaarde dat het circus zou meewerken aan opvang zodra een geschikte locatie zich aandiende. Dat gebeurde: Buba kon naar Elephant Haven in Frankrijk. Maar daar ging Buba nooit naartoe.

POLITIEK FALEN
De familie Freiwald weigerde mee te werken aan de verhuizing en de Tweede Kamer verzocht middels twee aangenomen moties in december 2020 de regering er zorg voor te dragen dat Buba bij haar ‘eigenaar' kon blijven. Toenmalig Landbouwminister Schouten negeerde de eigen ambtenaren die haar afraadden om mee te gaan in het sentiment van de PVV- en CDA-moties, met Buba als slachtoffer. Schouten verleende Freiwald vervolgens een permanente ontheffing om Buba (en zebra Smiley) bij het circus te laten blijven. Er loopt nog steeds een beroepsprocedure tegen deze beslissing van Bite Back en Animal Rights.

BUBA ‘VERPATST’ AAN PARK IN HONGARIJE
Na alle voorwendselen over hoe belangrijk het was voor Buba om bij haar ‘circusfamilie’ in Nederland te blijven, waar een deel van de Tweede Kamer met open ogen intuinde, is de vrouwelijke Afrikaanse olifant aan een park in Hongarije ‘verpatst’. Buba werd begin 2022 verplaatst van Circus Freiwald naar het ‘Kimba Elefant Park’ in Töltéstava, Hongarije: een attractiepark waar wilde dieren gedwongen worden om publiek te vermaken met kunstjes.

“Mocht Buba nu wel weer gebruikt gaan worden voor optredens voor publiek, lijkt het me dat dit niet in belang van het dier is,” zegt Landbouwminister Staghouwer in april 2022 op de vraag of Buba wel moet worden gehuisvest in een park waar in 2020 twee olifanten door nalatigheid om het leven kwamen.

Krokodillentranen, want zowel RVO (verantwoordelijk voor CITES-certificering) als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verantwoordelijk voor de afgifte van het noodzakelijke gezondheidsverklaring), beide onderdeel van het Landbouwministerie, werkten waarschijnlijk actief mee aan het wegsluizen van Buba naar Hongarije.

BEZWAAR
Animal Rights en Bite Back hebben zowel de RVO als NVWA gevraagd om handhavend op te treden. Zoals gebruikelijk werd dat in eerste instantie weggewuifd en waren de organisaties genoodzaakt tegen die beslissing bezwaar te maken.

Buba is verplaatst zonder een correct NVWA-gezondheidsverklaring (TRACES-certificaat). Verder is er sprake van overtreding van artikel 2 van het ontheffingsbesluit voor Buba: het voorschrift dat stelt dat de olifant niet mag worden ingezet of verplaatst voor optredens en tentoonstellingen door Buba of publiekseducatie met Buba in Nederland of het buitenland.

RVO beweert dat sprake is van een in Duitsland afgegeven certificaat dat toestemming geeft Buba binnen de lidstaten van de EU commercieel tentoon te stellen. Het gaat om een certificaat afgegeven op 18 oktober 1999, meer dan 20 jaar geleden, dat volgens huidige wetgeving maar drie jaar geldig is.

HANDHAVEN
Uit gemakzucht geven de overheidsinstanties aan dat we het maar in Hongarije moeten proberen, omdat Buba daar nu eenmaal is, en dat ze zelf niet weten wat ze nu nog kunnen doen.

Animal Rights en Bite Back leggen in het bezwaar uit wat de overheidsinstanties moeten doen. Effectieve handhaving is bijvoorbeeld het opleggen van een 'last onder dwangsom' aan Freiwald: een verplichting aan Freiwald om Buba terug naar Nederland te halen binnen een bepaalde termijn op straffe van een dwangsom bij overschrijding van die termijn.

MORELE VERPLICHTING
Tot slot geven de stichtingen de minister mee dat er een morele verplichting rust op de Nederlandse overheid, en daarmee op de verantwoordelijke minister, ten aanzien van Buba. Voormalig minister Schouten heeft Buba's gang naar het olifanten sanctuary ‘Elephant Haven’ in Frankrijk geblokkeerd. Vervolgens is geen enkel toezicht gehouden op Buba's locatie en verplaatsingen, ondanks dat de juridische inspanningen van de stichtingen reeds volop in gang waren gezet.

WORDT VERVOLGD
Animal Rights en Bite Back strijden door voor gerechtigheid. We eisen dat Buba terugkomt naar Nederland om van daaruit te verhuizen naar een permanente, olifantvriendelijke opvang zoals Elephant Haven in Frankrijk, een opvangcentrum dat is goedgekeurd door de ‘Global Federation of Animal Sanctuaries’.

Op zaterdagavond 17 december 2022 organiseert Bite Back een herdenkingstocht in Utrecht voor de slachtoffers van de dierindustrie. Tijdens deze serene avond wordt er stilgestaan bij de miljoenen dieren die elk jaar gedood worden voor o.a. voedsel. Er wordt extra gedacht aan de slachtoffers van de vogelgriep: een door de vee-industrie verspreide zoönose die afgelopen jaar veel slachtoffers maakt in de stallen én onder wilde dieren.

Woordvoerder Alex Romijn: “Elk jaar sterven er alleen al in Nederland bijna 650 miljoen dieren in de slachthuizen. In de statistiek worden deze levende wezens gedegradeerd tot nummers, maar voor ons zijn het individuen. Allen met eigen karakters en gevoelens. Met de herdenkingstocht willen we stilstaan bij deze individuen.“ Bite Back hoopt dat deze herdenking zo vlak voor de kerstperiode ook mensen aan denken zet om voor een plantaardig kerstfeest te kiezen.

De vogelgriep maakt momenteel ook veel slachtoffers. In de stallen worden dieren gedood bij een besmetting. Voor de dieren is het een vroegtijdige dood, want het eindstation is daar altijd al de dood. “Toch willen we extra bij deze dieren stilstaan, omdat de stallen daarna weer zo snel mogelijk volgestopt worden met nieuwe dieren. Ook deze dieren wacht daarna de dood. Vogelgriep is een symptoom van een systeem dat draait op het doden van individuen. Het is tijd dat dit stopt.“

De herdenkingstocht vertrekt om 19.30 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht. Ook andere organisaties nemen deel aan de tocht.

De Nederlandse Zuivelorganisatie is de grootste partner van het Nationaal Schoolontbijt. Achter zuivel zit veel dierenleed en deze industrie drukt ook nog eens een grote stempel op het milieu. Daarom is het een slecht voorbeeld voor de kinderen van de vele scholen die meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Reden voor Bite Back om in de pen te klimmen en een open brief naar de initiatiefnemer van het Nationaal Schoolontbijt te sturen. De boodschap? Laat kinderen meer genieten van plantaardige ontbijtproducten en help zo mee aan de broodnodige transitie naar een plantaardige samenleving. De organisaties Stichting Melief, Sea First Foundation, Animal Save Nederland, Stichting Even Geen Vlees, Comité Dierennoodhulp, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Diervriendelijk Nederland, Opvang Ex Legkipjes Drenthe en Stichting Vissenbelangen ondertekenden de brief ook.

 

Geachte Mirjam Kortekaas,

In het kader van Het Nationaal Schoolontbijt, roepen wij, ondergetekende organisaties, het Nederlands Bakkerij Centrum op om zijn samenwerkingen met partners en de daaruit voortvloeiende samenstelling van het ontbijtpakket te heroverwegen. Wij zijn namelijk van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur onvoldoende mee worden gewogen. Deze belangen zijn tevens onlosmakelijk verbonden met een leefbare planeet voor de toekomstige generatie waar u zich op richt.

Hoe willen we dat de jongere generatie de relatie tussen mens en dier ziet?

De doelgroep van het Nationaal Schoolontbijt omvat een nieuwe generatie die de toekomst van Nederland zal bepalen. Hen dierlijke producten aanbieden rechtvaardigt het gebruik van dieren ten behoeve van smaakgenot. Het normaliseert een dieet waar zuivel, eieren, vis en vlees onderdeel van uitmaken. Dit zal ertoe leiden dat deze generatie opgroeit met het idee dat het belang van dieren, die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren, ondergeschikt is aan dat van mensen. Tevens staat een dergelijk dieet lijnrecht tegenover het verhaal dat we deze generatie vertellen omtrent duurzaamheid. Het vastleggen van dierlijke producten in de dagelijkse eetgewoonten van kinderen belemmert het behalen van klimaatdoelstellingen en zorgt voor meer verlies aan biodiversiteit. 

Kan een plantaardig dieet bijdragen aan een gezonde nieuwe generatie?

Uw ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf, waarin vlees voorkomt en het gebruik van zuivel wordt gepromoot. Een volledig plantaardige variant van het ontbijtpakket gaat echter niet ten koste van uw ambities omtrent gezondheid, integendeel. Onderzoek wijst uit dat een plantaardig dieet geassocieerd wordt met een verlaagd cholesterol en BMI, dat het voor kinderen hart- en vaatziekten op latere leeftijd mogelijk kan voorkomen en dat het het voorkomen en behandelen van diabetes type 2 ten goede kan komen. Recentelijk hebben diëtisten de Schijf for Life (www.schijfforlife.nl) ontwikkeld. Dit initiatief biedt praktische handvatten voor het volgen van een dieet dat naast gezondheid ook duurzaamheid meeweegt.

Hoe kunnen we kinderen laten kennismaken met een diervriendelijk ontbijt?

Wij erkennen het belang van een gezond en gebalanceerd dieet. Tegelijkertijd pleiten wij voor een alternatief waarin het belang van dieren meer naar voren komt. Het is realistisch en haalbaar om een ontbijt samen te stellen dat recht doet aan de behoeften van zowel dier als mens. Er zijn in deze tijd gelukkig tal van organisaties die zich inzetten voor de transitie naar plantaardige eiwitten. Ons voorstel is dan ook om de samenstelling van het ontbijtpakket aan te passen en om de samenwerking met partners als De Nederlandse Zuivel Organisatie en Blij met een Ei te staken. Wij stellen ons op als constructieve partner om mee te denken over alternatieve mogelijkheden en om te helpen zoeken naar diervriendelijke partners.

Wij hopen van harte dat u het belang van dieren wilt meenemen en tot actie overgaat.

Met vriendelijke groet,

Bite Back stond in het weekend van 3 en 4 september op VeggieWorld in de Expo Houten met een stand. We verkochten er diverse merchandise, deelden informatie uit en ook kon er een gratis raamposter afgehaald worden.

Sabina Jousma, campagnecoördinator van onze campagne "Uitgemolken", hield tevens een interactieve presentatie over de 'do's en don'ts' van vegan outreach. De presentatie vond plaats op zondag 4 september om 14.00 uur. Tijdens de presentatie wees Sabina ook op een document op de website. Deze is hier te downloaden.

Hieronder enkele foto's van tijdens dit evenement.

 

In de media viel te lezen hoe boeren, ‘vee’voerbedrijven, supermarkten en natuurorganisaties aan de vergadertafel zijn uitgenodigd omtrent het onderwerp stikstof. Een belangrijke groep belanghebbenden wordt hier echter vergeten, namelijk de tot vee gemaakte dieren wiens levens direct worden beïnvloed door het stikstofbeleid. Dierenorganisaties roepen daarom via een brief op om de belangen van de dieren niet te vergeten. Tevens staan de organisaties open om alsnog uitgenodigd te worden.

In Nederland eindigen 650 miljoen dieren jaarlijks in het slachthuis. Daarvoor hebben ze een kort leven geleid in de stallen van de ‘vee’sector. Hier worden ze uitgemolken, opgefokt, uitgebuit, kunstmatig zwanger gemaakt en/of lichamelijk verminkt. Woordvoerder Alex Romijn: “Deze tot vee gemaakte dieren worden nu niet vertegenwoordigd, terwijl zij wel een grote rol in dit dossier hebben.“

In de toekomst zullen plantaardige of andere alternatieve eiwitbronnen de ‘vee’sector overnemen. Steeds meer bedrijven investeren hier dan ook in. Wij zijn van mening dat de oplossing van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de vermindering van het gevaar van zoönosen ligt in het investeren in alternatieven zoals plantaardige innovatie.

Woordvoerder: “We hadden dit graag verder toegelicht en hierover van gedachten gewisseld met de heer Remkes. Indien er alsnog een uitnodiging komt, nemen we die dan ook graag aan.“

De brief is ondertekend door Stichting Bite Back, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Animal Save Nederland en Ex-legkipjes.

Op 4 augustus organiseerde Bite Back een lezing en workshop die werd gegeven door Amerikaans activist Jake Conroy. Er waren 40 deelnemers.

Jake Conroy is een ervaren activist, designer en schrijver die momenteel in Seattle (VS) woont. Hij organiseerde en participeerde in succesvolle lokale, regionale, nationale en internationale drukcampagnes. Hij was onder meer verantwoordelijk voor SHAC USA, die gezien wordt als een van de meest succesvolle grassroots dierenrechtencampagnes in de geschiedenis. Hij en zijn mede-activisten werden door de Amerikaanse overheid gearresteerd voor hun rol en ze stonden bekend als de SHAC7. Jake en zijn medebeklaagden werden na een langdurig proces schuldig bevonden en hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In 2019 werd de door Joaquin Phoenix geproduceerde documentaire The Animal People uitgebracht met details over de campagne en de controversiële rechtszaak.

Momenteel host Jake de podcast Radicals & Revolutionaries en werkt hij bij het Rainforest Action Network, een internationale organisatie die drukcampagnes gebruikt om de ontbossing van regenwouden tegen te gaan, de winning van fossiele brandstoffen te stoppen en de mensenrechten te ondersteunen. Hij is online te vinden als the Cranky Vegan, waar hij helpt de tactiek, strategieën en optiek van de basisbeweging voor dierenrechten opnieuw uit te vinden.

Hieronder een fotoverslag: