Buba & Smiley in afwachting van beslissing bezwaarschrift

Bericht van 12-07-2021

Al sinds 2015 is er - mede door acties van Bite Back - een verbod op het gebruiken van wilde zoogdieren in circussen. Ook mogen circussen deze dieren niet meer vervoeren. Helaas kreeg circus Freiwald een ontheffing voor het met zich mee blijven slepen van olifant Buba. De reden? Er zou geen opvanglocatie beschikbaar zijn. Die is er inmiddels wel, bij olifantenopvang Elephant Haven in Frankrijk, maar door moties in de Tweede Kamer werd demissionair minister Schouten van LNV gedwongen om wederom een ontheffing af te geven in plaats van haar ambtenaren en experts te volgen die vonden dat Buba beter af was in een gespecialiseerde opvang. 

Circus Freiwald heeft nu ook een permanente ontheffing gekregen voor zebra Smiley. Deze zebra hielden ze al een tijd illegaal. Ze hadden voor Smiley nl. geen (tijdelijke) ontheffing. Ook voor Smiley is er een opvangplek beschikbaar. Daar zou ze met soortgenoten kunnen zijn. 

Bite Back heeft bezwaar ingediend tegen beide ontheffingen. Ook collega’s van Animal Rights hebben dat gedaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent aangegeven dat de beslissing op ons bezwaar nog even op zich laat wachten. Wij vinden dat we terecht bezwaar maken op de ontheffingen en dat een ontheffing niet in belang is van olifant Buba of zebra Smiley.

Alex Romijn, voorzitter Stichting Bite Back, “Voorop staan voor ons de gezondheid en het welzijn van olifant Buba en zebra Smiley, alsmede de beste toekomstperspectieven voor deze dieren. Besluiten moeten naar onze mening dan ook specifiek genomen worden in het belang van de dieren. “

Uit verkregen Wob-documenten constateren wij dat de conclusie van het ministerie van LNV eenduidig was dat olifant Buba het beste af is bij olifantenopvang Elephant Haven in Frankrijk en dat daar opgevangen worden de voorkeur geniet boven blijven bij het circus. Ook voor Smiley is er een plek gevonden.

In de nota ‘stand van zaken circusolifant Buba en zebra Smiley’ van 10 november 2020 schrijft men aan de Minister: 

“Voor beide dieren is door DAD een geschikte opvanglocatie gevonden [..] Van de 3 locaties heeft alleen Elephant Haven uit Frankrijk de questionnaire ingevuld en opgestuurd. Deze locatie voldoet aan alle eisen en is daarmee geschikt voor de opvang van Buba." 

Klik hier om ons uitgebreide bezwaar te lezen.