Bite Back voert mee actie tegen MECC Wintercircus in Maastricht

Bericht van 16-12-2006

Maastricht – Enkele activisten van Bite Back hebben samen met actiegroep CircusLeed op zondag 17 december twee protestacties gehouden bij het MECC Wintercircus. Beide dierenrechtenorganisaties bundelden hun krachten om de mensen te informeren over het dierenleed dat achter circussen met dieren schuil gaat.

Actiegroep CircusLeed vindt het onrespectvol hoe circussen dieren gebruiken en huisvesten. Woordvoerder Alex Romijn: “Dieren in het circus leven vooral in kleine hokken, stallen of op een klein stukje afgezet terrein. Dit is niet genoeg voor de dieren. Circussen gaan er vanuit dat dieren genoeg hebben aan een hapje, drankje en een dak boven het hoofd. Dat is natuurlijk niet zo. Dieren hebben allen soorteigen gedrag en behoeften en als ze dat niet kunnen uiten of krijgen in hun leefomgeving, dan zal een dier veel stress en verveling ervaren. Dit uit zich bij circusdieren in stereotype gedrag, wat bijvoorbeeld te herkennen valt aan constant herhalende bewegingen door de dieren.”

Het stereotype gedrag bij circusdieren is dikwijls terug te vinden bij de circussen die in Nederland toeren. Woordvoerder Alex Romijn: “Op onze website www.circusleed.nl is veel beeldmateriaal te zien. Ook beelden van ernstig stereotype gedrag is te zien. Zo hebben we beelden van olifanten van circus Herman Renz en Renz-Berlin, waarop te zien is hoe deze dieren constant herhalende bewegingen maken. Niet alleen bij wilde dieren is dit gedrag te zien, maar ook bij bijvoorbeeld paarden. ”

Om circusdieren te trainen wordt er dikwijls gebruik gemaakt van dwangmiddelen. Gebruik van fysiek geweld om dieren zover te krijgen de commando’s op te volgen is niet onbekend in de circuswereld. Dieren worden bang gemaakt met verbaal geweld, stokken, zwepen of haken. Dieren zullen niet zo snel tegenstribbelen, omdat ze bang zijn om straf te krijgen. Bij circussen zie je ook dat ze hulpmiddelen gebruiken om dieren te beheersen. Bij circus Herman Renz gebruiken ze bijvoorbeeld olifanthaken. Deze haken zetten ze in de huid van olifanten, zodat ze de dieren met een pijnprikkel kunnen sturen. Circus Herman Renz ontkent het gebruik en liegt erover op TV. Zo zei clown Milko recent in een interview dat olifanthaken iets van vroeger was. Toch heeft actiegroep CircusLeed bewijzen dat ze olifanthaken gebruiken.

Bij het MECC Wintercircus gebruikt men diverse dieren, zoals leeuwen, tijgers en paarden. Actiegroep CircusLeed en Bite Back gaven de bezoekers tijdens de 2 zondagvoorstellingen informatie over dieren in het circus en probeerden mensen kritisch na te laten denken over het gebruik van dieren
in het circus.

Heel wat mensen stemden uiteindelijk toch in met wat er op het protestbord van een in een leeuwenpak gehulde activist stond, namelijk dat dieren in circussen gelijk staat aan moderne slavernij. 'Eigenlijk hebben jullie gelijk', klonk het meerdere malen. In landen zoals Denemarken, Finland, Israël, ... is het gebruik van (wilde) dieren in circussen reeds verboden om dierenwelzijnsredenen, nu nog Nederland en België.