Bite Back voert actie in Zeist tegen het gebruik van dieren in het circus

Bericht van 15-07-2009

Activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben op woensdag 15 juli voor de aanvang van de voorstelling actie gevoerd bij het Freiwald Menagerie Circus in het kader van de campagne ‘Voor vermaak zonder dieren’. Dieren dienen niet gebruikt te worden voor vermaak en lijden daarnaast ook ernstig onder dit circusbestaan. De dieren krijgen te maken met gedwongen optredens, stress, verveling, lange reizen, lange opsluiting of vastketening. Gedurende een uur voordat de show begon informeerden we de bezoekers over dit dierenleed dat achter het circus schuil gaat. Hoewel een enkele circusvriend het niet kon nalaten op hoge (agressieve) toon tegen ons te praten, waren de reacties over het algemeen positief. Sommige bezoekers gaven eerlijk aan dat ze er nog niet zo over nagedacht hadden, maar zouden onze flyer doorlezen en hopelijk volgende keer ook kiezen voor vermaak zonder dieren.

De actie bestond uit een straatact. Een activist verkleed in een olifantenpak werd door een dompteur met een zweep gedirigeerd om een pirouette te draaien. Hiermee werd uitgebeeld hoe dieren gedwongen worden belachelijke acts uit te voeren, die tegen hun natuurlijk gedrag in gaan en bovenal geen enkel respect tonen jegens het dier. 
Het circus stond in Zeist meerdere dagen: daarom was er vrijdagavond nogmaals een actie. Hierbij hebben een paar activisten van Bite Back nogmaals bezoekers geinformeerd. Ook deze actie was succesvol. Mensen reageerden positief en zouden in het vervolg wat meer bij het dierenleed achter de schermen stil staan.

Bite Back vindt het onrespectvol en onacceptabel hoe circussen dieren misbruiken en huisvesten. Woordvoerder Alex Romijn: “Dieren in het circus leven voornamelijk in kleine hokken, stallen of op een klein stukje afgezet terrein. Dit is volledig ontoereikend voor de dieren. Circussen gaan er van uit dat dieren genoeg hebben aan een hapje, drankje en een dak boven hun hoofd. Dat is natuurlijk niet zo. Dieren hebben allen soorteigen gedrag en behoeften en als ze dit niet kunnen uiten, dan vertaalt zich dat in veel stress en verveling. Dit uit zich bij circusdieren in stereotype gedrag, bijvoorbeeld te herkennen aan constant herhalende bewegingen door de dieren.”

Het leven voor een circusdier is dus werkelijk een ware hel: gedwongen optredens, verveling, weinig ruimte om natuurlijk gedrag te uiten, veel stress, eentonige kunstjes, trainingen vaak gedaan via geestelijk en/of fysiek geweld, veel reizen en kunstjes die tegen het natuurlijk gedrag in gaan.

Alex Romijn: “Met deze actie proberen we de aandacht te vestigen op de situatie van de dieren en mensen bewust te maken dat ze ook kunnen kiezen voor vermaak zonder dieren. Ook voor kinderen zijn er veel educatievere vormen van vermaak te vinden, en dit zonder diergebruik. Kinderen leren tijdens een circusvoorstelling dat het OK is om over dieren te heersen met zwepen en hen in kleine kooien op te sluiten. Is dat het signaal dat we de volgende generatie willen meegeven?”