Bite Back voert actie bij dolfinarium Harderwijk

Bericht van 06-10-2013

Harderwijk, 4 en 5 oktober 2013 - Op vrijdag 4 oktober stonden we in totaal met 8 activisten voor het dolfinarium in Harderwijk. Een kleine groep, maar we hebben wel heel effectief mensen kunnen informeren. Mensen reageerden positief op onze actie en gaven soms aan dat ze het eigenlijk wel weten. Een stel dat uitgebreid geïnformeerd was voordat ze naar binnen ging, kwam later (vrij snel) weer naar buiten en zeiden dat wij gelijk hadden. Ze hadden gezien dat de dieren het niet goed hebben. Van Amivedi hebben we weinig vernomen, behalve enkele BN'ers die langs liepen, zoals Martin Gaus, die blijkbaar niet zoveel tegen dolfijnen in gevangenschap heeft. BN'er Tineke Schouten was ook door Amivedi genomineerd en zou ook komen, maar deze durfde niet naar binnen vingen wij op. Ze wilde blijkbaar niet langs een groep activisten naar binnen toe.

Op zaterdag 5 oktober stelden een twintigtal activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back zich van 9.30u tot 13u (dan is er de grootste toeloop) met grote spandoeken en duidelijke folders op bij de ingang van dolfinarium Harderwijk op. We hadden ons verspreid opgesteld zodat bezoekers bij aankomst direct geconfronteerd werden met onze boodschap en voorlichters die met flyers paraat stonden om hen te informeren. Veel mensen bezochten die ochtend het dolfinarium. Bussen, toeristentreintje, de vele bezoekers die via de parking kwamen: niemand kon om ons heen. Terwijl een medewerker van het dolfinarium druk bezig was om ons te fotograferen en verder weigerde met ons in gesprek te gaan, informeerden wij de bezoekers. Veel folders werden gericht uitgedeeld en mensen voorgelicht. Uiteraard was niet iedereen opgezet met ons protest: sommige mensen verwijten ons (soms heel agressief) 'hun dagje uit' te verknallen alleen al vanwege het feit dat we daar staan en voor de belangen van de gevangen zeezoogdieren opkomen. Dat onze protestacties wel degelijk invloed hebben, konden we opmaken uit de reacties van mensen die aangaven het met ons eens te zijn en zeiden voor het eerst en direct ook voor het laatst naar een dolfinarium te gaan! Kinderen stelden vragen, (groot)ouders gaven uitleg bij onze spandoeken, lazen uitgebreid onze folders, wensten ons succes of gingen uiteindelijk toch maar niet naar het dolfinarium. Bite Back bedankt iedereen die de moeite nam om samen met ons op 4 en/of 5 oktober in Harderwijk actie te voeren!