Bite Back verklaart zich solidair met de geviseerde Spaanse dierenrechtenbeweging

Bericht van 29-06-2011

Brussel – Een twintigtal Bite Back activisten stelden zich op woensdag 29 juni op aan de Spaanse ambassade, Wetenschapstraat 19, in Brussel om te protesteren tegen de repressie die de Spaanse overheid inzet om de dierenrechtenbeweging aldaar in te dammen en te criminaliseren. 12 Spaanse activisten werden daarbij opgepakt. Bite Back verklaart zich, net als bij de soortgelijke Oostenrijkse zaak, solidair met de Spaanse dierenrechtenbeweging.

Vijf Bite Backers hadden bij de demonstratie gevangenispakken aan, waren geketend aan handen en voeten, en  hun monden afgeplakt. Twee van onze vertegenwoordigers werden voor een onderhoud toegelaten in de ambassade, waarbij ook een brief voor de ambassadeur werd overhandigd.  Gedurende dit onderhoud scandeerden de Bite Backers luid en gedreven buiten de ambassade voor de vrijlating van de gevangen 12 activisten.  We deelden   ook folders uit aan het ambassadepersoneel, waarvan er één de duimen naar ons opstak.

Achtergrond  van de arrestatie van 12 dierenrechtenactivisten in Spanje

Igualdad Animal / Animal Equality voert in Spanje en Engeland reeds enkele jaren uitgebreid activisme in het belang van de rechten van dieren. Dit activisme beslaat verschillende aspecten: het informeren van het publiek door info-momenten op straat en demonstraties op publieke plaatsen, onderzoeken op plaatsen waar dieren uitgebuit worden en tenslotte open bevrijdingen, waarbij enkele dieren in vrijheid gesteld worden, zonder schade te berokkenen aan de eigendom en waarbij alles eveneens gedocumenteerd wordt. Tot voor kort kon Igualdad Animal praktisch ongestoord zijn gang gaan. Sinds 2006 werd er op heel veel verschillende manieren actie gevoerd, honderden boerderijen en kwekerijen werden onderzocht en tientallen dieren herwonnen hun vrijheid.

Tim De Smet, Animal Equality, en aanwezig op de actie vertelt: 'Zelf neem ik deel aan het activisme van Igualdad Animal, waarbij ik gedurende enkele jaren eveneens coördinator was voor de groep in Barcelona. Niet enkel zag ik welke verschrikking een boerderij kan zijn, ik kreeg ook de kans enkele dieren van deze hel te redden. De geweldloze manier van actie voeren werpt vruchten af, want de problematiek van de industrie die zich op dieren beroept en de ethische alternatieven winnen kenbaarheid bij het grote publiek. En dat voelt de industrie maar al te goed.'

Net zoals er in de Verenigde Staten een Animal Enterprise Terrorism Act (AETA) bestaat die praktisch elke vorm van activisme in het belang van dieren als terrorisme veroordeelt, wordt er in Europa steeds meer een repressief beleid gevoerd. Nu ook in Spanje, waarbij de industrie reeds verschillende malen geprobeerd heeft activisten de mond te snoeren.
Op woensdag 22 juni werden 12 mensen die deel uitmaken van de organisaties Igualdad Animal en Equanimal, gearresteerd in Madrid, Asturias, Vizcaya en Galicië. De activisten werden meegenomen naar de rechtbank van Santiago de Compostela, waar ze werden beschuldigd van misdrijven tegen het milieu, openbare ordeverstoring, en criminele vereniging. Materiaal van jarenlange onderzoeken en campagnes werden door de politie uit hun huizen meegenomen, evenals computers en apparatuur.

De aanleiding van de arrestaties zou de vrijlating van 20.000 nertsen van een Spaanse pelskwekerij in 2007 zijn.  Noch Igualdad Animal als Equanimal waren bij deze actie betrokken, hoewel geen van beide organisaties dergelijke acties veroordelen. De arrestaties zijn dan ook een duidelijke aanval van de bontindustrie tegen dierenactivisten voor het openbaar maken van de verschrikkelijke praktijken van een handel waar vergassingen, verminkingen en gevangenschap-geïnduceerd lijden van nertsen op pelsdierfokkerijen een inherent en wijdverbreid deel van uitmaken.

Op maandag 27 juni werden acht activisten voorwaardelijk vrijgelaten, maar ze dienen zich nog steeds  te presenteren aan het hof elke 1ste en 15de dag van de maand, wat hun vrijheid drastisch beperkt. Drie onschuldige mensen worden nog steeds vastgehouden: Olaia Freíra, Eneko Perez & Eladio Ferreira. Alle activisten worden beschuldigd van illegale vereniging, huisvredebreuk, milieuschade (naar aanleiding van de vrijlating van nertsen), vernieling van eigendom en het onthullen van geheimen (het installeren van verborgen camera's of het filmen en vrijgeven van de verkregen beelden). Eén van de activisten heeft de extra beschuldiging van "ongehoorzaamheid aan de autoriteiten". Al deze zijn strafrechtelijke vervolgingen en de straffen kunnen resulteren in verschillende jaren gevangenis.

Jaarlijks vinden 50 miljoen dieren de dood door de mode-industrie, met inbegrip van de meer dan 300.000 nertsen die elk jaar in de naam van mode worden gemarteld en gedood in Spanje. Igualdad Animal zal actie blijven voeren.

Op vrijdag 24 juni werd al wereldwijd actie gevoerd aan Spaanse ambassades.

 

Help de Spanish 12 en schrijf hen vrij!

 


Solidarité Spanish12 021 door Laurent_Vegan