Bite Back stuurt e-mail naar Noord-Holland: Red de damherten!

Bericht van 12-12-2020

Provincie Noord-Holland wil duizenden damherten afschieten. Dat moeten we natuurlijk niet laten gebeuren. Jacht is geen oplossing en zorgt voor onnodig leed en stress bij dieren. Dieren worden regelmatig niet direct doodgeschoten, maar vluchten aangeschoten weg, en moeten daardoor langer lijden. Andere dieren raken gestrest van al het geknal. Bovenal is het leven van de dieren iets waard en kostbaar. Een dierenleven is niet een nummer om af te turven tot het quotum bereikt is. De Partij voor de Dieren heeft een tegenvoorstel ingediend om een niet-dodelijk plan te ontwikkelen als alternatief en zo de herten een eerlijke kans te geven. Hier zijn wij het natuurlijk grondig mee eens. 

De Partij voor de Dieren riep iedereen op om een e-mail te sturen. Ook Bite Back is in de pen geklommen en wij zonden onderstaande reactie naar de volksvertegenwoordigers en de gedeputeerden in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Stuur jij ook een e-mail? De mailadressen vind je in de link hierboven. 

We hopen dat de volksvertegenwoordigers het serieus zullen overwegen en kiezen voor niet-dodelijke opties. 

----

Geachte volksvertegenwoordiger,

Wij schrijven u naar aanleiding van het voornemen van de provincie Noord-Holland om toestemming te geven voor het doden van duizenden damherten. Bite Back is van mening dat hierin de belangen van dieren en natuur niet voldoende mee worden gewogen. Juist nu biodiversiteit onder druk staat en de mensheid de schadelijke effecten oogst van onze omgang met dieren en natuur, is het des te belangrijker om te zoeken naar een andere weg. 

De jacht op dieren is niet te verantwoorden. Dieren worden regelmatig niet direct doodgeschoten, maar vluchten aangeschoten weg, en moeten daardoor langer lijden. Andere dieren raken gestrest van al het geknal. Bovenal is het leven van de dieren iets waard en kostbaar. Een dierenleven is niet een nummer om af te turven tot het quotum bereikt is. Er is een morele verplichting om daarom een nieuwe afweging te maken en buiten de eigen kaders te kijken naar mogelijke andere wegen.

Wij hebben vernomen dat de Partij voor de Dieren een voorstel heeft gedaan om een team samen te stellen van wetenschappers en dierenorganisaties om te komen tot een niet-dodelijk plan. Wij juichen dit plan van harte toe en zien uitvoering van dit plan niet anders dan wat wij in dit beschaafde land zouden moeten doen. We hopen dan ook dat u dit serieus wilt overwegen of actief wilt meedenken over een andere niet-dodelijke benadering.  

In afwachting van uw reactie,

Hartelijke groet,

Photo: tino v via Pexels