Bite Back solidair met 'Geen racisme in de raden' demonstratie

Bericht van 18-03-2018

Op 18 maart organiseerde het Comite 21 Maart naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar ook op die dag plaatsvonden, een landelijke Geen racisme in de raden demonstratie.

Bite Back ziet de strijd tegen het speciësisme (discriminatie op basis van soort) als onderdeel van een bredere emancipatorische beweging. Opkomen voor de rechten van dieren en tegen het speciësisme betekent ook de erkenning van en de bestrijding van de verschillende vormen van discriminatie en onderdrukking zoals seksisme, racisme, homofobie, evenals alle andere vormen van onderdrukking.

Overgenomen uit het facebook evenement:
"Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksema eider voor groeiende sociaaleconomische onzekerheid en stijgende prijzen.
De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot ‘minder Marokkanen’ of waarschuwen tegen ‘homeopathische verdunning’ van ‘het Nederlandse volk’.

Regeringspartijen gaan mee met deze zondebokpolitiek. Zo ontlopen zij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun afbraak- en oorlogspolitiek.

Door deze verharding en groeiende onverdraagzaamheid zien we meer incidenten tegen bijvoorbeeld moslims, joden en lhbt+ers.

Het Comite 21 Maart komt op vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en we strijden tégen discriminatie en racisme. Ook op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en dit jaar ook de dag waarop de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden."