Bite Back roept gemeente Schagen op: stop veemarkten!

Bericht van 29-03-2024

Naar aanleiding van een koe die stierf bij de paasveemarkt in Schagen is Bite Back in de pen geklommen. En roept de gemeente op: stop veemarkten! Veemarkten passen niet meer bij de huidige tijdsgeest en zouden sowieso al natuurlijk niet moeten plaatsvinden. De dieren worden aan veel stress blootgesteld en het gesleep met dieren vormt een verhoogt risico bij verspreiden van en ontstaan van zoönosen.

De enige juiste beslissing zou zijn om te stoppen met de paasveemarkt en andere veemarkten. We eisen van de gemeente dat ze nodige stappen zetten om dit te stoppen.

Bite Back roept anderen ook op om de gemeente mailen. Dit kan via: postbus8@schagen.nl, griffie@schagen.nl

Onze brief hieronder kan eventueel ter inspiratie dienen:

Geachte burgemeester, wethouders & gemeenteraadsleden,

Ondergetekende roept de gemeente Schagen op om direct te stoppen met het verlenen van toestemming voor de (paas)veemarkten in Schagen.

Veemarkten passen niet meer bij de huidige tijdsgeest en zouden sowieso al niet moeten plaatsvinden. Het schokkende incident waarbij een stier door stress is overleden dient een groot signaal te zijn dat de situatie voor de dieren onacceptabel is. De aanwezige dieren worden blootgesteld aan veel stressfactoren en ernstig beperkt in hun beweegruimte. Daarnaast veroorzaakt ook de reis van en naar Schagen onnodig veel stress bij de dieren.

De overleden stier kwam uit Ossendrecht, een plaatsje op bijna 200 kilometer afstand van Schagen. Na de lange reis is een combinatie van vermoeidheid en stress het dier uiteindelijk fataal geworden: hij is letterlijk door zijn hoeven gezakt. De “Dikbillen” vormen de grootste groep van de dieren die aanwezig zijn op deze markt. Het is bekend dat deze dieren vaak lijden aan grote welzijnsproblemen doordat ze zodanig zijn gefokt dat ze te zwaar zijn om zichzelf nog te kunnen dragen en hierdoor moeizaam kunnen lopen, hetgeen ook volgt uit de Inspectie van Eyes on Animals in 2023.[1] Dit is in onze ogen op zichzelf al een zeer kwalijke zaak en het stuit ons dan ook des te meer tegen de borst dat zij uren moeten reizen en lang op een markt worden geplaatst vanwege traditie en ter vermaak.

De voorzitter van de jaarlijkse Paasveetentoonstelling, Willem Keesom, stelt niet het gevoel te hebben dat het evenement een zielig verhaal is.[2] De huidige praktijk wijst echter anders uit. Paarden, varkens en schapen zijn om veterinaire redenen en strenger overheidsbeleid al niet meer aanwezig op de markt.[3] Deze redenen zijn in onze ogen direct van toepasbaar op de dieren die wél nog op de markt aanwezig zijn. Naast het dierenwelzijnsaspect is des te duidelijk geworden dat dierziekten (zoönosen) in de toekomst ernstig kunnen worden en alle risico ook vermeden moet worden. Het slepen met dieren [4] [5]en dieren bij elkaar brengen uit andere regio's [6]  brengt een ongekend extra risico bij de verspreiding en stimulatie van mutaties van virussen.

Wij roepen de gemeente dan ook op om geen toestemming meer te verlenen en kijken naar andere invullingen waar geen dier gebruikt of vervoerd wordt.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Bite Back

[1] Zie: Inspectie Paasveemarkt Schagen, 29 maart 2023, https://eyesonanimals.com/nl/inspectie-paasveemarkt-schagen-2/.

[2] Zie: NH Nieuws, 19 maart 2024, https://www.nhnieuws.nl/nieuws/333545/morgen-paasvee-in-schagen-hoe-denkt-de-organisatie-over-de-toekomst-van-het-feest.

[3] Zie: Website Paasvee, onder kopje “Geschiedenis”  https://www.paasvee.nl/pg-27103-7-76821/pagina/geschiedenis.html.

[4] https://www.onehealth.nl/sites/default/files/2022-11/Zo%C3%B6nosen%20in%20het%20vizier.pdf

[5] https://nos.nl/artikel/2514404-nu-ook-runderen-en-geiten-in-de-vs-besmet-met-vogelgriep

[6] Zoönosen in het vizier https://open.overheid.nl/documenten/ronl-5d9e7238-d6ab-4070-88c7-b8be8abfe037/pdf