Bite Back op TTIP betoging met boodschap voor de dieren

Bericht van 10-10-2015

Amsterdam, 10 oktober 2015 - Bite Back sloot zich aan bij de demonstratie tegen TTIP, die georganiseerd werd op 10 oktober in Amsterdam. TTIP is een handelsverdrag tussen de EU en VS. De grootste lobbyist voor TTIP is de landbouwsector en deze hebben veel belang bij ongeremde handel in vlees, zuivel e.d. tussen EU en de VS, wat bij aannemen van TTIP ongehinderd kan groeien. Dieren zijn ons inziens geen handelswaar, dus het is belangrijk om duidelijk te maken dat dieren eigen waarde hebben, dat ze geen product zijn en dat we geen TTIP willen, omdat het de dieren nog meer zal doen laten beschouwen als product. Dieren zijn geen handelswaar!

Bite Back betoogt mee tegen TTIP

Bite Back op TTIP betoging