Bite Back in actie tijdens de première bij circus Herman Renz in Amsterdam

Bericht van 24-07-2009

Op vrijdag 24 juli 2009 heeft Bite Back een protestactie gehouden voor de premièrevoorstelling van circus Herman Renz in Amsterdam. Traditiegetrouw komen er bij deze voorstelling veel pers en Bekende Nederlanders. Ook dit jaar was dat weer het geval. Om het dierenleed bij circus Herman Renz en andere circussen onder de aandacht te brengen en te pleiten voor vermaak zonder dieren hield Bite Back een publieksvriendelijke actie. Naast de activisten met spandoeken, protestborden en flyers was er een straatact die uitbeeldde hoe dieren misbruikt worden in het circus.

Naast een 'dompteur' waren er twee activisten verkleed als leeuw en als olifant. De leeuw droeg een stopbord en de olifant zat geketend. Beiden werden door de 'dompteur' opgedragen kunstjes te vertonen. Hoewel dit een straatact was geldt dit helaas als standaard voor de dieren in het circus. Elke dag gedwongen optredens doen en daarnaast lang opgesloten zitten in hokken of zelfs geketend vast zitten: dat is het ‘leven’ van een circusdier!

Tijdens de actie hebben we veel mensen flyers kunnen overhandigen om hen met deze informatie bekend te maken. De reacties waren vaak neutraal.
Bij de première waren er ook heel wat genodigden die vrijkaartjes hadden gekregen of goede vrienden waren met circus Herman Renz. Deze laatste groep reageerde erg bot en stonden niet open voor discussie.

Een persoon maakte zich boos omdat een activist zei dat in Nederland ook olifantenhaken gebruikt worden. Dat geloofde die niet. Circus Herman Renz is echter al eerder betrapt op leugens en geweld tegenover dieren. In 2006 werden zij betrapt op het gebruik van een olifantenhaak (http://www.circusleed.nl/page/9), terwijl clown Milko op dat moment aangaf dat het iets van vroeger was. In 2008 overtrad Herman Renz de dierenwelzijnsregels in België. Ook houdt circus Herman Renz, tegen eigen brancheregels in, een sociaal dier als een olifant helemaal alleen.
Het leven voor een circusdier is dus werkelijk een ware hel: gedwongen optredens, verveling, weinig ruimte om natuurlijk gedrag te uiten, veel stress, eentonige kunstjes, trainingen vaak gedaan via geestelijk en/of fysiek geweld, veel reizen en kunstjes die tegen het natuurlijk gedrag in gaan.

Alex Romijn: “Met deze actie proberen we de aandacht te vestigen op de situatie van de dieren en mensen bewust te maken dat ze ook kunnen kiezen voor vermaak zonder dieren. Ook voor kinderen zijn er veel educatievere vormen van vermaak te vinden, en dit zonder diergebruik. Kinderen leren tijdens een circusvoorstelling dat het OK is om over dieren te heersen met zwepen en hen in kleine kooien op te sluiten. Is dat het signaal dat we de volgende generatie willen meegeven?”

De actie van Bite Back werd gehouden in het kader van de 'Voor vermaak
zonder dieren' campagne. 
Qua media kreeg de actie aandacht van: