Bite Back eist verbod op gebruik dieren in het circus

Bericht van 27-07-2009

Zeist – Het langverwachte rapport over de circusdieren is uitgekomen. Helaas misten de onderzoekers de moed om te pleiten voor een verbod op het gebruik van (wilde) dieren in het circus. Hoewel het rapport deels bevestigt wat Bite Back al jaren aangeeft na eigen onderzoek, faalt het rapport bij het geven van een totaalbeeld van het leven van de dieren. Bite Back blijft daarom pleiten voor een totaalverbod op het gebruik van elk dier in het circus.

Bite Back vindt het onacceptabel hoe circussen dieren misbruiken en huisvesten. Alex Romijn: “Dieren in het circus leven voornamelijk in kleine hokken, stallen of op een klein stukje afgezet terrein en staan veel vastgeketend (wat het rapport ook bevestigt). Dit is volledig ontoereikend voor de dieren. Dieren hebben allen soorteigen gedrag en behoeften en als ze dit niet kunnen uiten, dan vertaalt zich dat in veel stress en verveling. Dit uit zich bij circusdieren in stereotype gedrag, bijvoorbeeld te herkennen aan constant herhalende bewegingen, zoals het ‘waven’ van olifanten. Het rapport geeft ook duidelijk aan dat dit stereotype gedrag veelvuldig voorkomt als gevolg van de aantasting van het welzijn van de circusdieren.”

Minister Verburg wil naar aanleiding van dit rapport strengere regels opstellen. Niet alleen jaren te laat, maar helaas zal dit ook vooral een wassen neus blijken te zijn. Zoals ook duidelijk te merken is in België, waar er strengere regelgeving kwam na de afzwakking - onder druk van de circuslobby - van een algeheel verbod, overtreden zo goed als alle circussen deze regels op een systematische manier. De regelgeving is er, de implementatie ervan is een lachertje: circussen weten dit maar al te goed dat ze keer op keer verwittigingen krijgen, en voelen zich verheven boven de wet. Zelfs circus Herman Renz negeerde de regels in 2008 toen ze in België waren.  Maar ook in Nederland toert dit circus rond met één olifant, terwijl de eigen branche richtlijnen zeggen dat ze met minimaal twee moeten zijn: een olifant is immers een sociaal dier. Herman Renz loog daarnaast in 2006 ook over het gebruik van de olifantenhaak en gaf de dieren klappen. [1]
Geen wonder dat de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) tevreden en opgelucht reageert op het nieuws: ze kunnen immers vrolijk verder gaan met waar ze mee bezig waren, namelijk het uitbuiten van dieren.
Het onderzoek vertoont ook pijnlijke hiaten: zo werden de onderzoekers van het rapport bijvoorbeeld stelselmatig geweerd van elke training. Uit de waargenomen angst van de dieren tijdens de voorstelling kon echter worden opgemaakt dat training op basis van dominantie gebeurt.

Bite Back roept de minister en de politiek op om niet voor het halve werk te gaan, maar écht op te komen voor de circusdieren door, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk, alsnog te gaan voor een verbod. Alleen daarmee is ook de garantie te geven dat de dieren niet lijden voor vermaak. Bite Back zal blijven actie voeren voor de vrijheid van de dierenslaven van het circus, totdat een algeheel verbod er komt.

Alex Romijn, woordvoerder Bite Back: “Eens zullen we schaamtevol terugkijken naar deze tijd en ons afvragen hoe we ons zo superieur en arrogant tegenover de dieren konden gedragen. Net zoals we het nu beschamend vinden om misvormde, gehandicapte mensen en andere rassen tentoon te stellen op reizende kermissen, wat vroeger doodnormaal was.”

 [1] http://www.voorvermaakzonderdieren.org/page/9

 

LEES HIER HET PERSBERICHT VAN HET MINISTERIE EN DE ORIGINELE RAPPORTEN