‘Beestenboel’ toont dierenleed bij circus Herman Renz

Bericht van 29-08-2006

Op dinsdagavond 29 augustus hebben 22 activisten van de dierenorganisaties CircusLeed, Bite Back en Dierenbelangen Limburg van 18.30 tot 20.00 uur een ludiek, maar duidelijk protest laten horen voor de ingang van circus Herman Renz, dat momenteel in Maastricht staat. De dierenorganisaties brachten een eigen ‘dompteur’ mee die activisten, verkleed als leeuw en olifant, met zweep en olifantenhaak bewerkte. De rest van de activisten stelden zich met spandoeken en protestborden bij het circus op. Ook werden er folders uitgedeeld. De dierenorganisaties zijn van mening dat er veel dierenleed in het circus is, en pleiten daarom voor een diervrij circus. De dieren krijgen onder andere te maken met veel stress, lange reizen en gedwongen optredens.

Het leven van een circusdier is geen pretje. De dieren moeten lang reizen, worden gedwongen tot het doen van kunstjes die tegen hun instinct in gaan, en hebben een gebrek aan bewegingsvrijheid en afleiding. Door deze facetten van het circusbestaan gaan dieren er vaak geestelijk aan onderdoor. Als gevolg hiervan vertonen ze vaak stereotype of apathisch gedrag. Het stereotype gedrag is te herkennen door gerichte observaties bij circusdieren, die constant herhalende bewegingen maken, zoals bij circus Herman Renz te zien is. De olifanten uiten dit vaak door onder andere het herhalend knikken van hun hoofd of het zwaaien met hun lichaam.

De dieren bij circus Herman Renz hebben dan ook geen prettig bestaan. Ook bij Herman Renz leven de dieren in beperkte leefruimtes, en soms zitten dieren voor lange tijd met touw vastgebonden, waardoor ze hun hoofd niet gemakkelijk kunnen bewegen. Ook is er amper tot geen verrijking van hun leefomgeving, waardoor de dieren zich snel zullen vervelen.

Dieren in het circus staan niet vrijwillig in de piste. Dieren worden gedwongen kunstjes te doen die tegen hun natuurlijk gedrag in gaan. Vaak worden ze met dwangmiddelen geleerd te gehoorzamen. Dieren kunnen bijvoorbeeld getraind worden via een methode van belonen, waarbij dieren pas eten en drinken krijgen wanneer ze een kunstje goed uitvoeren. Ook is het gebruik van fysiek geweld niet onbekend in de circuswereld. Zo hebben diverse dierenorganisaties undercoverbeelden gemaakt van trainingen van circusdieren, waarbij duidelijk te zien is dat dieren geslagen worden, zodat ze gehoorzamen. In die videobeelden is onder andere te zien hoe trainers van olifanten gebruik maken van olifantenhaken om olifanten te commanderen. Een olifantenhaak is een stok met een puntige haak, die ze op gevoelige plekken in de olifantenhuid slaan, zodat het dier door een pijnprikkel gestuurd wordt.

Ook circus Herman Renz gebruikt zo’n wrede olifantenhaak. Echter, dit ontkennen ze doodgewoon op tv. Clown Milko, medewerker van Herman Renz, zei in een recent televisie-interview dat ‘olifantenhaken iets van vroeger was’.  Actiegroep Circusleed toonde daarop het tegendeel: namelijk video-opnames en foto’s (opgenomen in 2006 bij circus Herman Renz), waarop duidelijk te zien is dat circus Renz wel degelijk olifantenhaken gebruikt!

Dierenorganisaties CircusLeed, Bite Back en Dierenbelangen Limburg roepen het publiek op om zich te informeren over het dierenleed van circusdieren, en te kiezen voor een diervrij circus.

Meer informatie en een verslag van de actie: www.circusleed.nl