Activisten ketenen zich vast voor Oostenrijkse Ambassade als protest tegen het gevangen houden ...

Bericht van 02-07-2008

Vandaag ketenden activisten van Bite Back zich vast voor de Oostenrijkse Ambassade in Den Haag als protest tegen het gevangen houden van 10 dierenactivisten zonder enige aanklacht en uit solidariteit voor dierenactivist Dr. Martin Balluch die zijn 43ste dag hongerstaking inging als protest tegen zijn onterechte arrestatie. Er vonden vandaag trouwens uit solidariteit wereldwijd talrijke protesten plaats tegen wat nu al het Oostenrijkse mensenrechtenschandaal genoemd wordt.

Tijdens het protest hielden 5 activisten in oranje ‘Guantanamo Bay’ pakken geketend op de knieën een stil protest. Ook alle andere aanwezige activisten hadden de mond gesnoerd met tape om aan te geven dat het recht op vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan door de repressieve maatregelen die Oostenrijk onterecht gebruikt tegen vreedzaam sociaal activisme. Ze hielden protestborden op met foto's van de Oostenrijkse dierenactivisten en de boodschap: 'Laat hen vrij!' en 'Dierenactivisme is niet gelijk aan terrorisme!'. Een delegatie werd ontvangen op de ambassade en we mochten een brief afleveren waarin gevraagd wordt dat de ambassadeur zijn invloed aanwendt om de zaak extra onder de aandacht te brengen van de Oostenrijkse Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Ook in Nederland staat de vrijheid van legaal opererende groeperingen op het spel door maatregelen die het kabinet en diverse politieke partijen willen treffen tegen wat in hun ogen intimiderend zou zijn. Door extra ‘antiterrorismewetten’ willen ze proberen activisten en dierenorganisaties buiten spel te zetten en zo hun recht om op democratische wijze de stem voor weerloze dieren te zijn, te beknotten. Zo wil men tegenhouden dat activisten dichtbij bedrijven kunnen demonstreren, wil men niet meer hebben dat organisaties bezwaarschriften kunnen indienen tegen nieuwe dierenuitbuitende bedrijven of tegen uitbreidingen van zulke bedrijven en probeert men elk moment aan te grijpen om iedere vorm van dierenactivisme te stigmatiseren als zijnde terrorisme.

Achtergrondinformatie

Op 21 mei 2008 om 6 uur in de ochtend stormden zwaarbewapende agenten van een elite-eenheid 21 huizen en kantoren binnen van een aantal NGO’s in Oostenrijk. Tijdens de bestorming hielden de gemaskerde politieagenten angstige burgers onder schot terwijl ze nog in bed lagen. Tien personen werden gearresteerd en worden momenteel vastgehouden zonder dat er een specifieke aanklacht is ingediend tegen hen.

Ondanks de verklaring van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken dat ‘de maatregelen getroffen door de politie op geen enkele manier gericht waren tegen dierenwelzijn of dierenwelzijnsorganisaties’, zijn sommige betrokken organisaties nu effectief verlamd doordat computers, documenten en andere bezittingen in beslag zijn genomen.

Amnesty International en de Oostenrijkse Groene Partij hebben beiden gereageerd op deze zaak. Hierin stellen ze vragen bij de methoden die de politie heeft gehanteerd en de wijze waarop de gedetineerden zijn behandeld. Beiden stellen ook vragen bij het uitblijven van vervolgbaar bewijsmateriaal dat “zware verdenking” of “de reden of de gronden” van de arrestaties rechtvaardigt.
Dr. Martin Balluch, voorzitter van de succesvolle dierenrechtenorganisatie Verein Gegen Tierfabriken (www.vgt.at) is op woensdag zijn 43ste dag hongerstaking ingegaan als protest tegen deze onrechtmatige en willekeurige arrestaties. Hij wordt op dit ogenblik kunstmatig gevoed.
Het uitblijven van massale verontwaardiging en aandacht van de internationale pers voor deze duidelijke mensenrechtenschendingen in een zogenaamd democratisch land als Oostenrijk is des te meer bedroevend nu er steeds meer schandalen van het gerechtelijk apparaat aan het licht komen. Zo probeert de openbare aanklager Martin Balluch de brandstichting van een jachthut in de schoenen te schuiven, terwijl een jager al eerder de schuld op zich nam hiervoor. De feiten gebeurden op 11.11.2007 omstreeks 19.00 u, de aanklager breidde die tijd opzettelijk uit naar ‘tussen 11.11 en 13.11, omdat Martin Balluch op 13.11 in de buurt was gesignaleerd. Dit terwijl de jager die aanvankelijk ontkende iets te maken te hebben met het voorval, later aan de politie vertelde dat hij hierover loog uit angst, en op de dag van de brand een kacheltje hevig had laten branden, wat hij ook uitdrukkelijk verklaarde in een brief naar de verzekeringsmaatschappij. Meer details hierover vind je hier: http://www.vgt.at/presse/news/2008/news20080629_en.php
Een van de gronden om Martin Balluch te arresteren en vast te houden was de brandstichting van deze jachthut. Het spreekt voor zich dat de advocaat van de onterecht gedetineerde de onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt eist en de teruggave van alle in beslag genomen goederen.

Dit is maar één voorbeeld van hoe de waarheid (en niet alleen de waarheid) geweld aangedaan wordt om de dierenbeschermers in diskrediet te brengen en te behandelen als terroristen. Vandaag gebeurt dit in Oostenrijk, morgen misschien in Nederland en België?

Heb jij de actie nog niet ondersteund, nog geen brief geschreven of de petitie nog niet ondertekend, ga dan snel naar: Schrijf de 10 gevangen Oostenrijkse dierenactivisten nu vrij!