Actie bij circus Belly Wien in Zeist

Bericht van 07-07-2010

Op 7 juli jongstleden voerde dierenrechtenorganisatie Bite Back actie bij circus Belly Wien vanwege het gebruik van dieren in het circus. Bite Back vindt het onrespectvol en onacceptabel hoe circussen dieren misbruiken en huisvesten. Woordvoerder Alex Romijn: ¨Dieren in het circus leven voornamelijk in kleine hokken, stallen of op een klein stukje afgezet terrein. Dit is volledig ontoereikend voor de dieren. Circussen gaan er van uit dat dieren genoeg hebben aan een hapje, drankje en een dak boven hun hoofd. Dat is natuurlijk niet zo. Dieren hebben allen soorteigen gedrag en behoeften en als ze dit niet kunnen uiten, dan vertaalt zich dat in veel stress en verveling. Dit uit zich bij circusdieren in stereotype gedrag, bijvoorbeeld te herkennen aan constant herhalende bewegingen door de dieren.¨

Het leven voor een circusdier is dus werkelijk een ware hel: gedwongen optredens, verveling, weinig ruimte om natuurlijk gedrag te uiten, veel stress, eentonige kunstjes, trainingen vaak gedaan via geestelijk en/of fysiek geweld, veel reizen en kunstjes die tegen het natuurlijk gedrag in gaan.

Alex Romijn: ¨Met deze actie proberen we de aandacht te vestigen op de situatie van de dieren en mensen bewust te maken dat ze ook kunnen kiezen voor vermaak zonder dieren. Ook voor kinderen zijn er veel educatievere vormen van vermaak te vinden, en dit zonder diergebruik. Kinderen leren tijdens een circusvoorstelling dat het OK is om over dieren te heersen met zwepen en hen in kleine kooien op te sluiten. Is dat het signaal dat we de volgende generatie willen meegeven?¨

Circus Belly Wien is een berucht circus. Al jaren lang laten ze een spoor na van vele gewelddadigheden tegenover bezoekers, omwonenden, politie, gemeente- ambtenaren en demonstranten. Ook ontsnappingen van (gevaarlijke) dieren, jatten van spullen en overtredingen horen bij het spoor dat ze achterlaten. Alex Romijn: ¨De gedragingen van dit circus zeggen eigenlijk al genoeg. Dit circus moet direct stoppen. ¨

Meer over circus Belly Wien vind je hier.