Actie bij berucht en gewelddadig circus Belly Wien in Schilde

Bericht van 13-07-2011

Schilde – Circus Belly Wien, gevlucht vanuit Oostenrijk, berucht vanwege het ronduit slechte dierenwelzijn van hun circusdieren en hun zeer agressief gedrag naar zowel politie, vreedzame dierenrechtenactivisten en burgers, heeft zonder zich bij de FOD Volksgezondheid, afdeling Dierenwelzijn in Brussel en gemeente Schilde aan te melden haar tenten opgeslagen op een privéterrein aan de Schildemart aan de Turnhoutsebaan in Schilde. Dit circus betekent eveneens een veiligheidsrisico voor de bevolking door bijvoorbeeld de vele ontsnappingen van wilde dieren zoals recentelijk in Nederland in januari 4 tijgers, waarbij andere circusdieren gewond en gedood werden, hun giraf die op stap ging in woonwijken, een bijtincident bij een bezoek door hun circusaap vanwege slecht toezicht en het laten voederen van apen door bezoekers wat bij wet verboden is.

Woensdagavond 13 juli, voerde Bite Back met een twintigtal activisten actie voor de première van  het circus Belly Wien aan de Schildemart aan de Turnhoutsebaan in Schilde. Benjamin Loison, woordvoerder van Bite Back kon de ruim aanwezige pers te woord staan en uitleg geven over onze standpunten over het gebruik van dieren in circussen.

In een aantal Nederlandse gemeentes is Belly Wien ondertussen ook niet meer welkom. Het circus ligt daar momenteel onder vuur vanwege een gewonde berberaap die geen adequate verzorging kreeg en dus verwaarloosd werd,  en het stelselmatig aan de laars lappen van gemeentelijke voorschriften betreffende het niet aanmelden van hun circusvoorstellingen.
Bite Back hoorde de avond voordien van een verontruste burger dat Belly Wien naar België was afgezakt, en voerde daarom een vreedzaam protest aan het circus om het publiek te informeren en als aanklacht tegen het gegeven dat Belly Wien klaarblijkelijk ongestoord haar gang kan blijven gaan.  Dit circus heeft absoluut geen schrik van eventuele overheidssancties, ondanks de slechte reputatie. Bite Back hoopt dat Belly Wien zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied zal verlaten en pleit voor afstand van de circusdieren, waarbij wij ook actief zullen meewerken naar het vinden van een goede opvang voor deze dieren.

Bite Back is op ethische gronden tegen het gebruik van dieren in circussen. Kooien, kettingen,  circustenten, te krappe beestenwagens, het constant heen en weer gesleep met circusdieren, de stupide, gedwongen optredens in de piste, en de gewelddadige trainingen van onder andere hun olifanten, zijn niet in het belang van de dieren maar alleen in het economisch belang van de circusuitbaters, en tasten het welzijn van deze dieren ernstig aan. Dieren in zulke omstandigheden houden, en ze zo van hun soortspecifieke behoeften te onthouden, is niet meer van deze tijd: het is Middeleeuws vermaak ten koste van onderworpen weerloze dieren waarvan de wil werd gebroken. 

Bite Back pleit voor circussen zonder dieren op haar campagnewebsite Voor Vermaak Zonder Dieren www.voorvermaakzonderdieren.org

We hadden de betoging aangemeld bij de politiediensten en de gemeente Schilde, en vroegen om de aanwezigheid van de politie om mogelijk geweld vanuit het circus richting betogers te voorkomen. Belly Wien hield zich vanwege de ruime aanwezigheid van de media rustig.

Kijk hier naar de reportage van de actie van het journaal laat.