Verslag hoorzitting Reclame Code Commissie over klacht website Dolfinarium

Bericht van 28-03-2022

Op donderdag 25 maart waren onze bestuursleden Alex en Saskia aanwezig bij de hoorzitting voor de Reclame Code Commissie. Dit naar aanleiding van onze klacht in december over misleiding door het Dolfinarium via haar website. Kern van deze klacht was dat het Dolfinarium een aantal teksten op de website had die de consument - de potentiële bezoeker - kon misleiden. Op de ‘Feiten en fabels’-pagina werd namelijk gedaan of de dolfijnen voldoende ruimte hadden en werd gesteld dat de dieren gelukkig waren. Na onze klacht bleek dat het Dolfinarium deze teksten ‘toevallig’ al ging aanpassen. De teksten stonden er echter al jaren zonder enige aanpassingen. Door de aanpassing werd ‘voldoende ruimte’ teruggebracht tot dat het Dolfinarium nooit de natuur kan evenaren en over of de dolfijnen gelukkig kunnen zijn werd aangegeven dat je dit nooit helemaal kan weten. Een flinke distantie van de oorspronkelijke tekst. Wij zien hier dan ook een bevestiging in van ons gelijk wat betreft de initiële klacht. Wij vroegen dan ook om onze klacht gegrond te verklaren.

De Reclame Code Commissie gaf aan dat zij normaal gesproken de oorspronkelijke klachten die zijn binnengekomen behandelt en niet zozeer wijzigingen daarop. Het Dolfinarium was ook vertegenwoordigd en gaf aan dat ze het liefst zagen dat de behandeling over de aangepaste teksten zou gaan. Wij gaven hierop aan dat we onze eerste klacht graag gegrond verklaard zouden zien, maar ook een oordeel wilden over de nieuwe teksten. Indien die toch niet behandeld zouden worden, dan zouden wij overwegen om nogmaals een klacht in te dienen over de nieuwe teksten.

Na het voorlezen van de toelichting op de klacht door ons was het Dolfinarium aan de beurt. Hun argumenten waren zeer gefocust op de nieuwe teksten en ze gaven toe dat de oorspronkelijke verouderd waren. Erkenning dat die niet correct waren bleef uit. Een punt was dat het Dolfinarium het geheel niet als wervingsteksten zag. Toch gebruiken ze de teksten in hun communicatie met (potentiële) bezoekers. Wij gaven hierop aan, door onze ervaring met gesprekken met bezoekers, dat de bezoekers veel waarde hechten aan de informatie van het Dolfinarium. Dit maakt de informatie die gedeeld wordt dus belangrijk. Informatie presenteren als feit of dit suggereren is naar ons inzicht dan ook misleiding. Een ander punt dat het Dolfinarium inbracht was dat ze voldoen aan de eisen. Het rapport van het ministerie van LNV en dat ze pas rond 2029 voldoen aan alle huidige gestelde eisen geven echter anders aan. Het is ook misleidend om de bezoeker te laten geloven dat de huidige situatie nu voldoende is.

De hoorzitting was geen plek voor discussie over de ethische aspecten of wetenschappelijke inzichten. Dat er discussie is over de vraag of dolfijnen voldoende hebben erkenden beide partijen. De voorzitter van de commissie stelde daarom ook de vraag of het dan niet beter is de titel van de pagina aan te passen. Het Dolfinarium dacht er niet over aan om die aan te passen.

Het Dolfinarium sloot verder af met ons ervan te betichten dat we de RCC-klacht alleen gebruiken voor publiciteit. Wij gaven daarop aan dat het voor ons van belang is dat de informatie juist is of dat duidelijk is wiens zienswijze de informatie is. En dat we dit inderdaad communiceren - ook via de pers - omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen weet wat er speelt.

De commissie zal nu zich gaan beraden. De uitspraak is over ongeveer 3 weken.