Dier & Evangelie, Theologie voor dierenrechten (2020)

Dier & Evangelie, Theologie voor dierenrechten (2020)

15,00

1 op voorraad

WAAR GAAT HET BOEK OVER?

Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey - in zijn boeken Animal Gospel (1998) en Christianity and the rights of animals (2016) - voor de actuele Nederlandse context. De auteurs dagen de lezer uit om ook dieren op te nemen in de morele cirkel van christelijk geloven, denken en handelen. In zeven hoofdstukken gaan ze in op vraagstukken als ‘mensen, dieren en de ziel’, ‘rentmeesterschap en leiderschap’, ‘dierenwelzijn en dierenrechten’.

Hans Bouma zegt het volgende: Vanuit christelijk oogpunt heb je, naast puur humane redenen, nog redenen te meer om het dier op te nemen in je morele bewustzijn. Iemand die dit overtuigend en met grote volharding heeft aangetoond, is de Britse theoloog Andrew Linzey. Dieren hebben als creaties van God een eigen, intrinsieke waarde en verdienen daarom een plaats in onze morele gezichtskring. De keuze voor dierenrechten is voor Linzey ten diepste een kwestie van navolging van Jezus. In dit boek bespreken Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum – geïnspireerd door en in dialoog met Andrew Linzey – de motieven die je als christen kunt hebben om de rechten van dieren te verdedigen. De manier waarop ze dit doen is even kundig als persoonlijk, even vernieuwend als hartverwarmend.

Jan Wolsheimer reageert als volgt: In Dier & Evangelie maakt de lezer kennis met een heel andere zienswijze op sommige teksten uit de Bijbel. Teksten die eeuwenlang zijn gelezen vanuit een antropocentrisch wereldbeeld en die door de auteurs worden geplaatst in een ander Bijbels kader. Voor sommige lezers zal het even wennen zijn om zo naar vertrouwde teksten te kijken, maar voor wie daar de tijd voor neemt zal de enorme reikwijdte van het Evangelie zichtbaar worden. Een boeiend boek om te lezen.

Volledig gerecycled papier | softcover | 117 pagina's

1 op voorraad