Inzending Bite Back op internetconsultatie Wet Democratisering Waterschappen

Bericht van 30-07-2020
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Onlangs werd er een internetconsultatie gelanceerd in verband met de wet democratisering waterschappen. In deze wetswijziging is opgenomen dat de geborgde zetels in de waterschappen zullen verdwijnen. Momenteel betekenen de geborgde zetels dat belangen van (vee)boeren en het bedrijfsleven onevenredig zwaar wegen binnen het waterschap, waardoor de belangen van dieren (en natuur) in de praktijk ernstig verdrongen worden.  Wij zijn natuurlijk voorstander van het weghalen van deze standaard belangen. We hebben daarom ook een reactie ingezonden:

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die het van belang vindt dat besluiten over dieren,  natuur en milieu binnen de democratie op een eerlijke, rechtvaardige en respectvolle wijze worden genomen. Momenteel is het zo geregeld dat belangen van (vee)boeren en het bedrijfsleven onevenredig zwaar wegen binnen het waterschap, waardoor de belangen van dieren (en natuur) in de praktijk ernstig verdrongen worden. Dit komt door de geborgde zetels die deze groepen in het waterschapsbestuur krijgen. Erin resulterend dat de economische en agrarische belangen een te grote invloed op de besluitvorming hebben en dieren en natuur het nakijken hebben. Deze wetswijziging schrapt de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur. Wij zijn van mening dat dit een goede wetswijziging is om het waterschapsbestuur democratischer te maken en besluiten meer in lijn te brengen met de tijdgeest van nu, waarin dierenrechten en -welzijn, maar ook natuur en het klimaat een veel belangrijkere positie innemen.

Ook een reactie insturen? Dat kan nog tot 3 augustus via deze site.[/vc_column_text][vc_column_text]Photo: Sven ScheuermeierUnsplash[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]