Impact op de dieren

Inleiding
Hoewel gedacht wordt dat het eten van yoghurt en kaas of het drinken van melk niet zielig is voor dieren, is niets minder waar. De zuivelindustrie wordt vanwege vele redenen die verband houden met dierenwelzijn bekritiseerd.

Levensomstandigheden
Veel dieren in de zuivelindustrie, zoals koeien, geiten en schapen, worden vaak gehouden in overvolle stallen met beperkte bewegingsvrijheid. De stallen hebben bovendien harde en bevuilde vloeren waardoor koeien kreupel worden of infecties aan de klauwen oplopen. Dit kan leiden tot stress, ongemak en een verminderde levenskwaliteit voor deze dieren.

Melkkoeien worden letterlijk uitgemolken
Vooropgesteld is dat koeien, schapen en geiten niet standaard melk geven, maar pas als zij moeder worden (net als bij vele andere zoogdieren). In Nederland leven ongeveer 1.57 miljoen melkkoeien.

Op alle manieren wordt getracht de melkproductie zo efficiënt mogelijk te maken. Dat betekent onder andere dat een koe zo vroeg mogelijk op kunstmatige wijze wordt geïnsemineerd. Vervolgens zal zij na negen maanden een kalfje ter wereld brengen, na twee à drie maanden wordt zij wederom zwanger gemaakt. Nadat dit proces zich driemaal herhaald heeft, is het lichaam van de koe zo uitgeput dat de melkproductie afneemt.

Bovendien ondervinden veel koeien pijnlijke uierontstekingen vanwege het overmatige gebruik van de uiers. Verder worden melkrobots ingezet, ziet maar liefst meer dan 30% van de koeien nooit in hun leven een groene weide en worden de kalfjes zo vroeg mogelijk bij hun moeder weggehaald om alle melk te kunnen winnen voor de zuivelindustrie.

De relatie koe - kalfje
Koeien ervaren veel frustratie en stress wanneer hun kalfje van hen wordt weggehaald en zij dus niet voor hun kalfje kunnen zorgen. Het is dan ook niet voor niets dat onderzoekers van de Wageningen University & Research in 2020 de hoogste ‘ongeriefscore’ (de mate waarin dieren lijden) aan de scheiding van koe en kalf toekenden, nu hun zeer cruciale, emotionele band al na enkele uren wordt gescheiden.

Kalfjes worden, nadat ze zijn weggehaald van de moeder, vaak in eenlingsboxen (ook wel: iglo’s) gezet waar zij in eenzaamheid hun weken doorbrengen. Ook de kalfjes ervaren veel stress, ontwikkelen socialisatieproblemen en de sterfte onder kalfjes vanwege longproblemen of slechte voeding is dan ook hoog.

Het vroege einde
In de zuivelindustrie worden de dieren, zodra zij onvoldoende winst opleveren voor de boer, weggebracht naar het slachthuis. De gemiddelde melkkoe wordt, nadat zij gemiddeld in vijf en een half jaar oud is en uitgeput vanwege het constante zwanger-zijn, naar het slachthuis gebracht omdat haar melkproductie dan begint af te nemen. Dit, terwijl koeien in het wild wel twintig jaar oud kunnen worden.

Van de kalfjes wordt zeventig procent aan de kalverhouderij verkocht en staat hen een kort en ellendig leven te wachten. Jaarlijks worden er ruim 1,6 miljoen kalfjes gedood.

Bite Back zet zich in voor een zuivelvrije samenleving
Met de campagne Uitgemolken wil Bite Back aandacht vragen voor de erbarmelijke omstandigheden van de dieren in de zuivelindustrie. Dat wordt gedaan door verschillende acties, zoals het uitdelen van plantaardige melk aan mensen op straat of de jaarlijkse verkiezing van de ‘Advocaat van de Zuivel’. Het kopen van producten - en het daarmee steunen - van de zuivelindustrie is helaas allesbehalve onschuldig. Gelukkig zijn er steeds meer plantaardige alternatieven te vinden in de supermarkt.