Stalbranden in de melkvee-industrie

Introductie
Elke week breekt in Nederland een stalbrand uit. Vaak komen bij een stalbrand tientallen tot tienduizenden dieren op schrijnende wijze om het leven. De afgelopen jaren wordt steeds meer aandacht aan dit onderwerp in Nederland besteed. Het aantal stalbranden neemt namelijk toe - en daarmee ook het aantal slachtoffers.

Oorzaken
Een stalbrand kan op vele verschillende manieren ontstaan. Gedacht kan worden aan kortsluiting, defecten en oververhitting van (elektrische) apparatuur, brandgevaarlijke werkzaamheden in de stal en langdurige opslag van mest. Daarnaast zorgen de steeds drogere en warmere zomerperioden in Nederland ervoor dat het algehele risico op brand toeneemt.

De cijfers
Per jaar worden de cijfers voor het aantal stalbranden in Nederland opgemaakt. De cijfers van 2023 kunnen dan nog niet definitief worden gegeven, maar tot nu toe zijn er tot oktober 2023 maar liefst 79 (!) stalbranden gemeld, waarvan 13 branden plaatsvonden in stallen waar koeien en/of kalveren zich bevonden.. De teller van de zuivelindustrie staat momenteel op 87 kalveren die zijn omgekomen en enkele keren stonden de levens van nog veel meer koeien op het spel. In totaal zijn er al tienduizenden dieren in de vee-industrie in 2023 omgekomen; in 2022 werd het schrikwekkende aantal 134.000 genoteerd.

Aanpak
Hoewel al meerdere jaren aandacht wordt besteed aan het thema stalbranden, blijkt het lastig te zijn het aantal stalbranden in Nederland terug te dringen. Zo constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheidsraad (OvV) nog in oktober 2023 dat de bio-industrie te weinig eerder gedane aanbevelingen ter harte neemt. Dit, terwijl er heel concrete en ook haalbare aanbevelingen worden gedaan, zoals het jaarlijks laten controleren van alle elektra.

Bite Back tegen stalbranden
Bite Back komt op tegen (nodeloos) dierlijk lijden en is de stem van dieren. Nederlandse ondernemers in de zuivelindustrie zijn verantwoordelijk voor nodeloos en ernstig dierenleed en moeten hun verantwoordelijkheid vele malen serieuzer nemen. Het mag niet gebeuren dat jaarlijks zoveel dieren op zo’n verschrikkelijke, inhumane manier aan hun einde komen.