Ontbossing voor veevoer

Volgens het CBS is Nederland met maar liefst 114 miljoen landbouwdieren de grootste vleesexporteur van Europa. Al deze dieren hebben natuurlijk ook voer nodig. En daar wordt de Amazone voor opgeofferd. Met name in Brazilië wordt het tropische regenwoud gekapt om plaats te maken voor de verbouwing van soja. Hoewel soms het verwijt gemaakt wordt dat deze soja voor de mens wordt geproduceerd - en daarmee veganistische voeding niet milieuvriendelijk zou zijn - wordt het grootste gedeelte van de sojateelt gebruikt voor veevoer. Slechts 7% van de totale sojaproductie wereldwijd wordt verbouwd voor menselijke voeding . Doorgaans komt die soja uit de Verenigde Staten - en dus niet uit Zuid-Amerika. Daarentegen wordt wereldwijd minstens 80% van de soja verbouwd voor veevoer.

Nederland heeft grote impact
Na China is Nederland de grootste importeur van de ‘foute’ soja uit Zuid-Amerikaanse landen. Jaarlijks wordt er wel 3 miljard kilo soja geïmporteerd. De Amazone is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de aarde, maar toch verdwijnen jaarlijks miljoenen hectare. Ook Cerrado, dat zich eveneens in Brazilië bevindt en het grootste savannegebied ter aarde is, wordt op hoog tempo omgetoverd naar een gebied voor het verbouwen van soja.

Gevolgen ontbossing
De ontbossing en sojateelt hebben (uiteraard) veel ernstige gevolgen:

  1. het leefgebied van miljoenen dieren verdwijnt; 
  2. door de ontbossing van de Amazone stijgen de temperaturen wereldwijd;
  3. rivieren en waterbronnen worden vergiftigd door de bestrijdingsmiddelen die voor de landbouw worden ingezet; 
  4. de grond van inheemse volkeren wordt van hen afgenomen, waardoor ook op grote schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden, en
  5. door de monocultuur moeten boeren steeds meer kunstmatige ingrepen toepassen om plantenziektes tegen te gaan. 

Oplossing
De oplossing is uiteraard dat de veestapel flink wordt teruggedrongen. Met Nederland als koploper van de vleesexport en een grote zuivelindustrie is het van groot belang dat de vermindering van de veestapel op de agenda komt. Niet alleen de uitbuiting van dieren wordt daarmee aangepakt, ook aan het stikstofprobleem in Nederland en de wereldwijde consequenties door de verbouwing van soja wordt een antwoord geboden. Bite Back pleit er dan ook voor dat er maatregelen genomen worden om de vlees- en zuivelindustrie in Nederland drastisch anders in te richten.