ANBI

Stichting Bite Back

KVK-nummer: 63861240
RSIN: 855431246
ANBI: Ja (vanaf 1-1-2018)
Rekeningnummer:  NL71 TRIO 0390 9793 76

Postadres: Postunit 8505, Europalaan 22-24, 3526 KS Utrecht
Telefoon: +31 85 105 41 96
E-mail: info@biteback.nl

Visie
Wij voorzien een toekomst waarin mens en dier in balans leven. Een wereld waar geen dier geboren wordt om de mens te dienen op welke wijze dan ook. Waar de dieren bestaan vanuit hun eigen bestaansredenen, en niet hun bestaan ontlenen aan de behoeften van de mens. 

Missie
Het is onze missie om met Bite Back te streven naar een wereld waarin geen enkel dier meer gebruikt wordt voor menselijke doelen en behoeften.  

Om dit doel te bereiken gebruiken we diverse methoden. Lees in onze meest recent beleidsplan meer over het wat, waarom, hoe en op welke manier. 

Doelstellingen

 • Zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne voeren voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie.

 • Door middel van onder meer directe acties en campagnes zet Bite Back zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking.

 • Een bijdrage leveren tot een maatschappij waarin bewustwording en met name bewuster consumeren het leven van dieren kan redden of op zijn minst de kwaliteit ervan kan verbeteren.

 • Voorkomen dat dieren, als welzijnsgevoelige wezens, opgesloten en uitgebuit worden voor ‘amusement’ (zoals in dierentuinen en circussen), dat ze lijden en gedood worden voor wetenschappelijke experimenten, voeding, kleding, sport, traditie, of jacht.

Hoofddoelen beleidsplan 2023

 • Meer bedrijven rekenen geen toeslag voor plantaardige opties. Meer mensen zijn geïnformeerd over de zuivelindustrie via onze straatacties en consumeren minder zuivel.

 • Door druk en beïnvloeding van de publieke opinie en vanuit onze campagne Dolfinariumvrij Nederland én actieve samenwerking met collega-organisaties is de sluiting van het Dolfinarium in Harderwijk weer dichterbij gekomen. Meer bedrijven verbreken de banden met het Dolfinarium. Veel mensen zijn geïnformeerd over wat er mis is met het Dolfinarium. De campagne zal regelmatig in het nieuws zijn geweest.

 • Bewustzijn over vissen groeit na lancering van onze campagne over de visserij-industrie. Ons rapport over vissen wordt gepubliceerd en krijgt veel aandacht. We krijgen diverse drogisterijen zover om geen visolie supplementen meer aan te bieden.

 • Door in te springen op actualiteiten rondom dieren in nood kunnen we onze agenda en doelen naar voren brengen alswel onze naamsbekendheid vergroten. 

Werving fondsen

Bite Back werft donateurs via de website, social media en op straat. Dat doen we via eigen activiteiten (en door vrijwilligers). Deze donateurs kiezen voor eenmalige steun of doorlopende steun. We starten ook regelmatig crowdfundings en per campagne is er een donatiepagina, zodat we successen van deze campagnes kunnen inzien. 

Naast donaties verkrijgen we inkomsten uit verkoop van merchandise via onze webshop. Ook verkopen we deze merchandise aan de stands die we door het hele jaar staan zowel op straat als bij evenementen. 

Een andere inkomstenbron is uit fondsen. Deze fondsen bieden mogelijkheden aan om bepaalde delen van onze campagnes te steunen (vaak voornamelijk materialen voor de campagnes). 

Via evenementen (lezingen, trainingen e.d.) verkrijgen we ook donaties of via de tickets inkomsten. Regelmatig houden we ook charity events (bv. een charity event waarbij mensen een maaltijd krijgen). 

Besteding donaties / inkomsten

Uitgaven worden gedaan ten behoeve van onze doelstellingen en werking van de organisatie.  De uitgaven worden gedaan aan o.a. 

 • Drukwerk
 • Actiemateriaal
 • Juridische kosten (bv. zaak olifant Buba)
 • Andere middelen voor campagnes
 • Gericht advertenties op social media ter ondersteuning van campagnes
 • Overhead (opslagkosten materialen, IT gerelateerde uitgaven, huren stands op events e.d.) 

Uitgebreider overzicht van uitgaven is te lezen in het financieel jaaroverzicht.

Huidig bestuur

 • Alex Romijn, voorzitter
 • Sylvie Martin, penningmeester
 • Sabina Jousma, secretaris

Actueel beleidsplan:

Jaarverslagen

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Financieel jaaroverzicht

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Beleidsplannen

Beloningsbeleid

Statuten

ANBI, WBTR, AVG + Donateursbelangen

Bite Back heeft de ANBI status verkregen sinds 2018. We voldoen tevens aan de WBTR en AVG. We hebben daarnaast ook de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen onderschreven van Stichting Donateursbelangen.