Privacyverklaring

Bite Back verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies op haar website. In deze privacyverklaring informeren we je hoe Bite Back met jouw persoonsgegevens omgaat en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen.

Binnen Bite Back wordt op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens omgegaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Stichting Bite Back
Europalaan 22-24
3526 KS Utrecht
info@biteback.nl

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het voeren van een donateursadministratie
 • het innen van donaties
 • het beheren van de financiële administratie
 • het toesturen van een e-mailnieuwsbrief
 • het toezenden van bestelde artikelen uit onze webshop
 • het recruitmentproces voor vrijwilligerswerk
 • het houden van petities
 • overige activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn zoals deelname aan evenementen, charity diners en (protest)acties

Welke gegevens registreert Bite Back?

Wij registreren uitsluitend toegestane gegevens, te weten:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, donaties en gegevens m.b.t. incassomachtigingen) 
 • Gegevens m.b.t. het donateurschap zoals donateursnummer, aanvangsdatum en postvoorkeur
 • De taken waarvoor je je als vrijwilliger hebt aangemeld
 • Informatie over je gebruik van deze website (via cookies), je IP-adres (voor webshopbestellingen, nieuwsbrieven en ondertekenen petities) en je open-, lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Wij bieden een digitale nieuwsbrief aan onze donateurs en andere geïnteresseerden aan. Je ontvangt deze alleen als je je hiervoor op onze website hebt opgegeven, dit bij aanmelding als donateur hebt aangevinkt of bij een petitie hebt aangegeven.

Als je je via de website hebt aangemeld als activist of vrijwilliger, gebruiken we je e-mailadres om je de vrijwilligersnieuwsbrief toe te sturen.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

De e-mailnieuwsbrieven worden door GetResponse verstuurd. GetResponse houdt statistieken bij van jouw open-, lees- en klikgedrag die wij kunnen inzien.

Webshop

Wanneer je een artikel uit onze webshop koopt of een donatie via onze website doet, wordt de betaling afgehandeld door Mollie. Dit is een Payment Service Provider. Die verzorgt het contact tussen onze webshop en jouw bank, creditcard-aanbieder of PayPal. Wij ontvangen geen inzage in inlog- of creditcardgegevens.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen voor persoonsgegevens hangen af van het doel waarvoor ze worden gebruikt. Ook zijn we gebonden aan wettelijke bewaartermijnen.

 • We verwijderen de persoonsgegevens van donateurs 7 jaar nadat een donateur zijn/haar donateurschap heeft opgezegd of na de laatste donatie.
 • Gegevens m.b.t. de e-mailnieuwsbrieven worden 2 maanden na het afmelden via de link in de nieuwsbrief verwijderd.
 • Sollicitatiebrieven en cv’s n.a.v. vacatures worden 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Alleen als de sollicitant hiervoor toestemming geeft, kunnen deze nog maximaal 1 jaar bewaard worden.
 • Open sollicitaties worden 6 maanden na aanmelding verwijderd.
 • Vrijwilligersgegevens worden uit de vrijwilligersadministratie verwijderd op verzoek v.d. vrijwilliger, 3 jaar na het stoppen met vrijwilligersactiviteiten en 3 jaar na aanmelding als er geen vrijwilligerstaken zijn uitgevoerd.
 • Aanmeldingen voor deelname aan (protest)acties worden 2 maanden na de actie verwijderd.
 • Gegevens m.b.t. petities worden 2 maanden na het aanbieden van de petitie verwijderd.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan bij ons opvragen, laten wijzigen of verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens. Neem hiertoe contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Het is mogelijk dat we je hiervoor om aanvullende gegevens vragen om zeker te stellen dat je bent wie je zegt dat je bent. 

Ook voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen of als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensdeling met derden

Behalve bij het aanbieden van betaalgegevens aan de bank, het afhandelen van bestellingen uit de webshop en voor nieuwsbrieven zoals hierboven genoemd, worden je persoonsgegevens niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden. 

Websites van derden

Op onze website zijn links opgenomen naar andere, niet bij Bite Back behorende websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze partijen  met jouw persoonsgegevens omgaan. We adviseren je daarom om de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.              

Gebruik van cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Voor onze webshop worden functionele cookies gebruikt. Zonder deze cookies werkt de webshop niet.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bezoekersaantallen te meten en de website te verbeteren. We gebruiken hiervoor de dienst Google Analytics.

Sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Hiervoor worden er door ons geen cookies geplaatst. Voor eventuele cookies die de socialemediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van die partijen. Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen.   

Cookies verwijderen of uitschakelen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen. Ook kun je op jouw computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen cookies verwijderen. Dat kan allebei via je browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bite Back kan wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen. Raadpleeg de privacyverklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Datum laatste wijziging: 18 april 2022