Dierenrechten

Dierenrechten verwijzen naar het morele en ethische principe dat dieren intrinsieke waarde hebben en bepaalde fundamentele rechten moeten genieten die hen beschermen tegen wreedheid, exploitatie en onnodig lijden. Deze rechten worden toegekend op basis van het erkennen van dieren als individuen met bewustzijn, gevoelens en het vermogen om te lijden. Dierenrechten dringt erop aan dat dieren niet als eigendom of middelen voor menselijk gebruik mogen worden beschouwd, maar eerder als autonome wezens met een inherente waarde die gerespecteerd en beschermd moet worden.

Bite Back is voorstander van een abolitionistische kijk op dierenrechten. Het erkennen van de rechten van dieren is inherent aan het pleiten van een totale bevrijding van dieren.