Actie in Utrecht tegen de zuivelindustrie

Bericht van 29-04-2022
Zaterdag 23 april organiseerde dierenrechtenorganisatie Bite Back een vegan outreach actie op het Jaarbeursplein in Utrecht. Vorig jaar heeft Bite Back een nieuwe campagne gelanceerd: Uitgemolken! Een campagne die mensen bewust moet maken van de impact van de zuivelindustrie op de dieren, de natuur en op onze samenleving. Tijdens de actie op het Jaarbeursplein werd aandacht gevraagd voor de vele dieren in de zuivelindustrie. Kunstmatig geïnsemineerd, moeders en kalfjes gescheiden, doorgefokt, hoge kans op aandoeningen, op lange transporten gezet en gedood in slachthuizen. Dat somt het leven in het kort op van dieren - koeien, geiten en schapen - in de zuivelindustrie.  Met een proeverij van plantaardige "zuivel"hapjes, informatie, flyers en een formatie van activisten met actieborden werd het publiek in Utrecht geïnformeerd over (de misstanden in) de zuivelindustrie.


Woordvoerder Alex Romijn: “Het is een verschrikkelijke industrie die jaarlijks miljoenen dieren uitbuit en doodt. In Nederland worden 1,6 miljoen melkkoeien gehouden. Jaarlijks gaat een derde van deze dieren naar de slacht, omdat hun gezondheid en productiviteit achteruit gaan. Een koe kan 15 tot 20 jaar (of zelfs ouder) worden, maar in de zuivelindustrie worden ze gemiddeld gedood rond 5,5 jaar.“

Omdat koeien niet automatisch melk geven worden ze kunstmatig geïnsemineerd. De mannelijke kalfjes zullen worden vetgemest en gaan vaak op transport naar buitenland. De vrouwelijke kalfjes zullen meestal hetzelfde lot ondergaan als hun moeder. Jaarlijks worden in Nederland 1,6 miljoen kalfjes geslacht. 

“Voor schapen en geiten die ingezet worden voor melkproductie is het niet anders. Alles voor de productie, ten koste van de dieren. “, aldus Alex Romijn, “En niet alleen de dieren zijn de dupe. De impact op het milieu en de natuur komt daar nog eens bovenop. O.a. de stikstofuitstoot van de zuivelindustrie zorgt voor schade aan de natuur. De veehouderij draagt bovendien ook bij aan risico op zoönosen, zoals Q-koorts - verspreid door de geitenzuivelindustrie - dat veel impact heeft.“