Penningmeester (onbetaald)

Voor het beheren van de financiën en verzorgen van de financiële administratie van Stichting Bite Back zijn wij op zoek naar een

Penningmeester (onbetaald)

De minimale tijdsbesteding voor deze functie is 3 uur per week. De functie zal eerst als aspirant-penningmeester ingevuld worden.

Wat ga je doen?

Als penningmeester draag je zorg voor de financiële aspecten van de stichting. Concreet houdt dat in:

 • Het jaarlijks opstellen van de begroting.
 • Het bewaken van de begroting.
 • Het opstellen van het financieel jaarverslag.
 • Het betalen van facturen, salaris, belasting en declaraties.
 • Het maandelijks aanleveren van het donateursincassobestand aan de bank.
 • Het controleren van afschrijvingen van de rekening.
 • Het archiveren van facturen en declaraties.

Daarnaast wordt het gewaardeerd als je je ook bezig wilt houden met het werven van financiële middelen door bijvoorbeeld het aanschrijven van fondsen en donateurswerving. Ook is het mogelijk om de donateursadministratie voor je rekening te nemen.

Naast bovengenoemde werkzaamheden kun je ook nog algemene bestuurstaken op je nemen. Als bestuurder kun je betrokken zijn bij één of meerdere campagneteams of verantwoordelijk zijn voor één of meerdere portefeuilles en je bezighouden met de diverse taken van deze portefeuilles. Bite Back heeft momenteel drie campagneteams voor de campagnes Uitgemolken, Dolfinariumvrij Nederland en de vissencampagne en vier portefeuilles: evenementen & acties, redactie, branding & producten en bezwaarschriften & brieven.

Wat vragen wij?

 • Volledige instemming met de doelstellingen van onze stichting en gedrevenheid om hieraan te werken. Dat wil ook zeggen dat je veganist bent.
 • Bestuurservaring is een pré.
 • Goede bestuurlijke en communicatieve vaardigheden.
 • Enthousiasme, actief meedenken en meewerken.
 • Zowel goed in een team als zelfstandig kunnen werken.
 • Meerdere keren per week met de werkzaamheden bezig kunnen zijn.

Over ons

Stichting Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die onder andere tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren. Dit door middel van geweldloze actie. Omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten. Bite Back zet zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking.

De bestuursleden van de stichting werken vanuit huis en hebben regelmatig online contact met elkaar. Overleggen vinden ook online plaats.

Vragen of solliciteren?

Mail je motivatie en cv (in het Nederlands) naar vacatures@biteback.nl onder vermelding van ‘Vacature penningmeester’.

Wil je eerst meer weten over deze functie, neem dan contact op met Saskia Bakker, bestuurslid van Stichting Bite Back, telefoonnummer 06-30470335, e-mailadres vacatures@biteback.nl.